אמרות משה שרת
אני רוצה לומר לך חבר [דב] יוסף: קרח חם לא ייתכן – או קרח קר או מים רותחים
תאריך
24/8/1952
אני רוצה לומר לך חבר [דב] יוסף: קרח חם לא ייתכן – או קרח קר או מים רותחים.
הקשר
בישיבת ממשלה
העתקת קישור