אמרות משה שרת
בקרב המוני הערבים יש פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על היישוב הערבי
תאריך
28/7/1936
אני משוכנע, שבקרב המוני הערבים יש פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על היישוב הערבי בארץ. אם זה לא כך, אזי כל השנים שלמדתי ערבית ונפגשתי עם ערבים היו לריק. ואם אני יכול לטעות בנקודה כה מכרעת טעות יסודית כזאת, אינני ראוי למקומי.
הקשר
בוועדה מדינית, מפא"י
העתקת קישור