תוצאות חיפוש במאגר פרקי ספרים בספריה
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות - מתוך 10
  שם הפרק פעולות  
   
  1
הקדמה..??  
  2
פרק שני - הגל הראשון: יציאת הערבים בין דצמבר 1947 למארס 1948  
  3
פרק שלישי - הגל השני: היציאה ההמונית בין אפריל ליוני 1948  
  4
פרק רביעי - ההחלטה נגד שיבת הפליטים, אפריל-דצמבר 1948  
  5
פרק חמישי - חסימת השיבה  
  6
פרק שישי - הגל השלישי: קרבות עשרת הימים (18-9 ביולי 1948) וההפוגה השנייה (18 ביולי-15 באוקטובר)  
  7
פרק שביעי - הגל הרביעי: הקרבות ויציאת הערבים באוקטובר ובנובמבר 1948  
  8
פרק שמיני - פינוי אזורי הגבול: גירושים והעברת אוכלוסין, נובמבר 1948 עד יולי 1949  
  9
פרק תשיעי - צעדים לפתרון בעיית הפליטים, דצמבר 1948 עד ספטמבר 1949  
  10
נספחים