דבר דבור 1948

מחברים יעקב שרת

עורכים רנה ויעקב שרת

שנת הוצאה 2013

מו"ל העמותה למורשת משה שרת

 

כרך זה הוא ראשון בסידרת דָּבָר דָּבוּר, ומשתרע על פני פחות משנה אחת – מאז 14 במאי, יום הולדת מדינת ישראל, ועד סופה. כדי "להכשיר" את הקורא לתקופה זו, שכולה עומדת בסימן מלחמת העצמאות, הבאנו גם נאום אחד שנשא משה שרת על סף 14 במאי.

פסיפס התבטאויותיו השונות והמגוונות של משה שרת בכרך דבר דבור 1948 משקף את מכלול הבעיות והאתגרים שהעסיקו את המדינה שאך זה קמה בדם ואש, ויש בו לשפוך אור רב על התפתחותה של המדינה בחיתוליה ועל התנהלות העומדים בראשה, אך בעיקר הוא מאיר את השקפותיו של משה שרת, תובנותיו ועמדותיו כחבר ממשלת ישראל, כמנהיג ציוני וכאחד מראשי מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י), המפלגה הראשה ביישוב ובישראל באותם ימים.

בכרך הנוכחי ראינו לכלול 9 מתוך 27 נאומי משה שרת בשנים 1949-1946, שאותם כינס בספרו "בשער האומות", שיצא לאור ב-1958. לנאומים אלה שמן המחצית השנייה של 1948 הקדים משה שרת הקדמות מאירות עיניים, שכתב כעשור לאחר מעשה. אלה הובאו פה כנתינתם.

רבים מדברי משה שרת המובאים בכרך זה נאמרו בישיבות הממשלה הזמנית, שהתכנסויותיה בשנת המדינה הראשונה היו תכופות. מטבע הדברים, נבצר מאיתנו לכלול בכרך זה את הפרוטוקולים המלאים של ישיבות אלה חרף חשיבותם הייחודית, אולם ככל שהתבטאויות שר החוץ נשלפו מתוך דיוני הממשלה השונים, השתדלנו לפרש את הקשריהן ולפעמים ראינו לצטט דברי שרים שונים, במלואם או בחלקם, וכן להביא בתוך דברי משה שרת קריאות ביניים של שרים ונוסחי החלטות ממשלה שמן העניין. הערות שהעיר משה שרת אגב ציטוטים שציטט הובאו בסוגריים ובנטוי. מאחר שהפרוטוקולים לא נערכו בידי הדוברים, ולעיתים נשארו גולמיים מדי ולוקים בשגיאות הקלדה, לא היה פה ושם מנוס מקיצורים ותימצותים קלים, השמטת דברים חוזרים ועריכות קלות. הפרוטוקולים המלאים עומדים כולם ובמלואם לרשות הציבור בגנזך המדינה בירושלים.

משה שרת עיברת את שם משפחתו "שֶרְתוֹק" בתחילת 1949. משום כך השארנו במיסמכי כרך זה את שם המשפחה הלועזי. שמות אישים אחרים, שעוברתו במרוצת הימים, הושארו כנתינתם, אך חלקם, שעוברתו עד מהרה, הובאו בצורתם העברית (אילת תחת אפשטיין, יוסף תחת י'וסף או ג'וזף).

בעריכת "דבר דבור 1948" נעזרנו רבות בכרכים הראשונים, עתירי המיסמכים המלווים בהארות והערות הסבר רבות ערך, שהוציא לאור גנזך המדינה בסידרת "תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל" (בקיצור: תלחמ"י) – כרך א' לתקופה מאי – ספטמבר 1948 בעריכת יהושע פרוינדליך (1981, 711 עמ'), וכרך ב' לתקופה אוקטובר 1948 – אפריל 1948 (1984, 680 עמ'), אף הוא בעריכת יהושע פרוינדליך. כרכים אלה מכילים, בנוסף למכתבים, מברקים ודוחות, גם תרשומות של התבטאויות משה שרת בישיבות שונות, והללו מובאות בספר זה. קוראי "דבר דבור" יפיקו, אגב קריאה, תועלת רבה מעיון בכרכים אלה, שרבים מאוד ממיסמכיהם כתב משה שרת לנמנעים שונים, או היה נמנעם. אנו מקווים, שיעלה בידינו להוציא לאור סידרה מקבילה, משלימה, ל"דבר דבור", שתכיל את מיבחר המיסמכים פרי עטו של משה שרת בתקופה הנידונה.

קיראו את בקורתו של יחיעם ויץ ב"הארץ": שעתו היפה של משה שרת 

לקריאת כל הספר ב-PDF לחצו כאן


פרקי הספר