עד    
 
חפש בכל המאגרים 
ארכיון המסמכים
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות 1-500 מתוך 3876
  DOC תאריך המסמך מסגרת מגירה נושא/כותרת סוג מסמך עמוד ראשון  
                           
2081


האי מרטיניק מזכר
 
2082


האי מרטיניק מזכר
 
2083


המשלחות הסוריות מזכר
 
2084


המשלחות הסוריות מזכר
 
2085


הריגת הערבי מזכר
 
2086


היתרונות והמגרעות של התרבות המערבית והמזרחית מאמר
 
2090


יום ששי בערב מכתב
 
2095
קונגרס
רשימת צירי אספת הנבחרים הראשונה ליהודי א"י דו"ח
 
2099
מכתבים
גלויה לגאולה מכתב
 
2104
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2111
אישים
לחברים הצירים באספת הנבחרים מזכר
 
2118
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2119
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2120
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2121
מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2122
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2125
מכתבים
משה לעדה מכתב
 
2127
מכתבים
משה לחברים היקרים מכתב
 
2131
מכתבים
משה ליקותיאל מכתב
 
2133
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2137
מכתבים
בנוגע לצפורה מכתב
 
2138
מכתבים
דרושות שלום מרוסיה מכתב
 
2144
מכתבים
החברה בעמאן מכתב
 
2145
מכתבים
מאחי אל דביק מוצ'ש מכתב
 
2146
מכתבים
משה לאליהו (משטרה) מכתב
 
2150
מכתבים
משה לאליהו -כספים למשלחת מכתב
 
2154
מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2173
מכתבים
ועכשיו לענינינו מכתב
 
2176
מכתבים
מהועידה בככל מכתב
 
2177
מכתבים
ליהודה מכתב
 
2180
מכתבים
לונדון שבת מכתב
 
2182
מכתבים
כפי שהנך רואה מכתב
 
2192
מכתבים
משה לדוד הכהן מכתב
 
2199
קונגרס
????? סיכום
 
2201
מכתבים
??????? מברק
 
2202
מכתבים
טלגרמה לרבקה מברק
 
2213
מכתבים
משה לברל מכתב
 
2215
מכתבים
משה לברל מכתב
 
2222
מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2227
מכתבים
לדוד זכאי מכתב
 
2229
מכתבים
עם מ.ש. זכרונו לברכה מכתב
 
2315
מכתבים
מ.ש. ללבון לפני פרוץ הפרשה מכתב
 
2316
מכתבים
מכתב לפרופסורים בענין אמנון זכרוני סרבן מלחמה מכתב
 
2323
מכתבים
מ.ש ליהודה אלמוג בענין בני ברית מכתב
 
2325
מכתבים
מ.ש לגיורא מכתב
 
2326
מכתבים
דורשים שאלך לבאר שבע מזכר
 
2331
נאומים ומאמרים
שער ראשון מבטים והבטים מאמר
 
2332
מכתבים
מ.ש לאורית, ועידית ברקאי מכתב
 
2334
מכתבים
עובדיה שפירא ליעקב שרת מכתב
 
2335
ידיעה בעתון
מ.ש על ד. בן גוריון הערה
 
2341
מכתבים
ישראל גולדשטיין אל מ.ש בנושא החלטות הכנוס הציוני מכתב
 
2343
משה"ח
העברת משרד החוץ לירושלים איגרת
 
2354
תכתובת חו"ל
מייקל איגנטייף גלויה
 
2358
משה"ח
גרוש הבדואים אנגלית מאמר
 
2362
משה"ח
דין וחשבון על ארגון משרד החוץ מאמר
 
2364
משה"ח
ראשי פרקים ראשי פרקים
 
2398
משה"ח
החולה דו"ח
 
2410
ממשלה
כנס צירי ישראל דו"ח
 
2424
מכתבים
מכתב לנאצר איגרת
 
2426
ממשלה
TEXT OF SHARETT WITH MR.SLADE דברי מ.ש.
 
2427
ממשלה
תדריך לנציגויות איגרת
 
2428
ממשלה
מכתב אל עבדאללה איגרת
 
2429
English-general
SHARETT TO U.N איגרת
 
2430
ממשלה
ללא כותרת איגרת
 
2432
ממשלה
תקרית נחלין איגרת
 
2433
משה"ח
כבוד רה"מ איגרת
 
2434
ממשלה
ברית בגדד דברי מ.ש.
 
2435
מכתבים
מכתב לנשיא ארצות הברית איגרת
 
2436
משה"ח
משרד החוץ איגרת
 
2437
מכתבים
אברמוב איגרת
 
2438
ממשלה
?????? דברי מ.ש.
 
2439
ממשלה
ראש הממשלה איגרת
 
2440
ממשלה
שביתת הנשק איגרת
 
2442
ממשלה
שתי מדינות סיכום
 
2479
משה"ח
המו"מ עם עבדאללה סיכום
 
2490
משה"ח
שיחות בין דיין לעבדאללה תל מזכר
 
2496
משה"ח
מתוך תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל סיכום
 
2518
משה"ח
שרת למנכ"ל בפריס מכתב
 
2627
משה"ח
משה שרת אל [המנכ"ל מזכר
 
2670
ממשלה
הסתננות בשנת 1952 סיכום
 
2691
ידיעה בעתון
שרת נפגש עם מרשל/ שרת על בעית הפליטים "דבר"
 
2742
משה"ח
סוריה דו"ח
 
2894
משה"ח
האחרנו בתביעת השילומים טיוטא
 
2965
משה"ח
שרת לנאצר דברי מ.ש.
 
3073
משה"ח
מצרים מכתב
 
3111
משה"ח
שר החוץ אל רנגון דברי מ.ש.
 
3547
מפא"י
אין מכתב
 
3718
ללא
אין מזכר
 
2167
מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2200
מכתבים
משה לדוד מכתב
 
2394
משה"ח
תביעת ישראל לשילומים מגרמניה פרוטוקול
 
2445
משה"ח
מכתב לאנדי גרומיקו מכתב
 
2545
משה"ח
מ.ש ? אל ו.איתן מכתב
 
2576
ללא
לא ידוע מאמר
 
2625
נאומים ומאמרים
ISRAEK AND ANERICAN JEWRY נאום
 
2636
מכתבים
דו"ח מפגישה פרוטוקול
 
2738
משה"ח
משה שרת מכתב
 
2739
משה"ח
סקירה על ועדת שביתת הנשק עם מצרים דו"ח
 
2740
משה"ח
הסכם עם מצרים דו"ח
 
2744
משה"ח
דו"ח פגישה עם אחמד ביי טוקאן דו"ח
 
2752
משה"ח
אבן לשרת מברק
 
2814
משה"ח
XXXXX דברי מ.ש.
 
2870
משה"ח
דו"ח פגישה עם אחמד ביי טוקאן דו"ח
 
2971
משה"ח
מעמדה של ירושלים דברי מ.ש.
 
3026
ללא
פטיציה של הפועלים גילוי דעת
 
3089
משה"ח
XXXX מכתב
 
3090
משה"ח
יחסי ישראל מצרים סיכום
 
3188
משה"ח
שיחה עם השגריר הבריטי דו"ח
 
3202
ללא
ערבית שפה יפה מכתב
 
3295
ללא
דו"ח פגישה ב-14.9.53 בק"מ 95 סיכום
 
3316
משה"ח
הסכם עם מצרים מברק
 
3439
משה"ח
סקירה חצי שנתית סיכום
 
3447
משה"ח
יד ושם דברי מ.ש.
 
3451
UN
מכתב למלך ירדן מכתב
 
3533
משה"ח
הסכם פנוי התעלה מברק
 
3680
משה"ח
אין מזכר
 
3699
ממשלה
הצעות לסדר היום בכנסת פתק
 
3716
משה"ח
התיעצויות בשאלות מדיניות סיכום
 
3812
משה"ח
הפגישות בין נציגי ישראל במוסקבה עם שרי החוץ הסוביטים ועוזריהם סיכום
 
3825
משה"ח
תשובת נאצר לשדר של מ.ש מכתב
 
2401 27/12/1195 משה"ח
מקרה דיר איוב מזכר
 
1 1/1/1900 מכתבים
אכזבתו מהרצאה שנתן במסיבה של "בני ברית" מכתב
 
2 1/1/1900 נאומים ומאמרים
המדינה היהודית והעם היהודי העם והארץ כרוכים זה בזו, ישראל והגולה, החיאת השפה העברית מאמר
 
3 1/1/1905 מכתבים
רשימת הלימודים שלמדתי במשך השנה ----- לא מסווג
 
4 1/1/1913 נאומים ומאמרים
חיבור בכתה י, ב גימנסיה הרצליה השוואה בין התרבות המזרחית לתרבות המערבית ויתרונות היהדות על התרבות המערבית

 
5 1/1/1914 מכתבים
מכתב געגועים מבאר-שבע מכתב
 
6 27/12/1914 מכתבים
נכתב בדגניה כתשובה למכתב מ.ש. מכתב
 
7 1/1/1915 נאומים ומאמרים
2 דפי טיוטא לדוגמא (מתוך רבות) למאמר "על העתיד"שנכתב ע"י מ.ש. ב1915 כנראה מאמר
 
2072 1/1/1915 מכתבים
יעקב יקירי מכתב
 
2079 1/1/1915

על העתיד נאום
 
2087 1/1/1915

על העתיד טיוטה מאמר
 
8 15/3/1915 מכתבים
ניחומים שנתיים למות האב מכתב
 
9 4/9/1915 מכתבים
אישי מכתב
 
10 27/9/1915 מכתבים
חברים מגימנסיה הרצליה (בצרפתית) מכתב
 
11 27/9/1915 מכתבים
על היותו מורה לעברית לילדים ברוסצק בולגריה מכתב
 
2075 5/10/1915

ידידי היקרים אליהו ויעקב מכתב
 
2071 6/10/1915 מכתבים
ממשה לאליהו מכתב
 
12 10/10/1915 מכתבים
ד"ש ל-גוירצמן, הוז, ליבוביץ, ברנשטיין, גולומב, שטרן, גינצבורג מכתב
 
13 10/10/1915 מכתבים
חבר מחזור ב' גימנסיה הרצליה מכתב
 
14 10/10/1915 מכתבים
החברים מגימנסיה הרצליה מכתב
 
15 10/10/1915 מכתבים
חידוש קשר עם החברים מגימנסיה הרצליה מחזור ב' (בצרפתית) מכתב
 
16 11/10/1915 מכתבים
תשובה למכתביו על החברים בארץ מכתב
 
17 30/10/1915 מכתבים
החיים במרחביה, מוזכר אולשנסקי (עבודה עבורו) מכתב
 
2078 1/11/1915

מכתב לזרובבל מכתב
 
18 5/11/1915 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
19 5/11/1915 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
20 13/11/1915 מכתבים
על התאקלמות והוראה בדגניה מכתב
 
21 13/12/1915 מכתבים
ביקור בבן שמן בדרך לדגניה, נ' עובדים ממרחביה בתול כרם עפולה וסמך (צמח) מכתב
 
22 3/1/1916 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
23 2/2/1916 מכתבים
מכתב געגועים לחברים מימי גימנסיה הרצליה מכתב
 
24 16/3/1916 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
2134 7/5/1916 מכתבים
משה אל ילדים יקרים מכתב
 
25 1/1/1917 נאומים ומאמרים
טיוטא למאמר "על העתיד" כנראה מאמצע 1917 מאמר
 
26 1/1/1918 מכתבים
רשימת הלימודים שלמדתי במשך השנה (מבי"ס יסודי) ----- לא מסווג
 
27 3/2/1918 מכתבים
ט"ו בשבט בחלב (מ.ש. נזכר) מכתב
 
28 17/2/1918 מכתבים
אישיים משפחתיים מכתב
 
2196 1/7/1918 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2089 5/9/1918

מכתב למשה מרופין מכתב
 
29 9/11/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
30 15/12/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
31 15/12/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
32 1/1/1919 מכתבים
תשובה לבקשת מ.ש. שיפרסם חוברת שירים שמ.ש. תרגם מרוסית מכתב
 
33 1/1/1919 מכתבים
כתיבת ספר הגדודים ועריכת הקונטרס מכתב
 
34 1/1/1919 מכתבים
תעסוקה לבן משה מכתב
 
2117 19/2/1919 מכתבים
משה אל בני המשפחה מכתב
 
35 10/3/1919 מכתבים
ועידה בפתח תקוה מכתב
 
36 14/3/1919 מכתבים
סוסים לרכיבה מכתב
 
37 28/5/1919 מכתבים
לחץ עבודה בעריכת הקונטרס ג' מכתב
 
2142 28/5/1919 מכתבים
רבקה למשפחה מכתב
 
2107 1/6/1919 מכתבים
מכתב ממשה לאליהו מכתב
 
2128 17/6/1919 מכתבים
משה לאליהו גולומב מכתב
 
2124 1/7/1919 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2123 4/7/1919 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2126 20/7/1919 מכתבים
משה ליקותיאל מכתב
 
38 1/1/1920 מכתבים
פרעות בירושלים מכתב
 
2074 1/1/1920 מכתבים
3 מכתבים ברוסית של אברהם זוסמן למשה מכתב
 
2102 11/1/1920 מכתבים
רוזה כהן מכתב
 
2103 11/1/1920 מכתבים
מתמר גדרון אל רחל מכתב
 
2151 11/1/1920 מכתבים
משה לעדה מכתב
 
39 19/1/1920 מכתבים
דו"ח על עבודתו וטיפולו של מ.ש. בנושאים שעל הפרק מכתב
 
2106 20/1/1920 מכתבים
מכתב לאליהו מכתב
 
2153 20/1/1920 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2112 24/1/1920 ועד פועל ציוני
דברים על המושב הראשון של אסיפת הנבחרים דברי מ.ש.
 
40 28/1/1920 מכתבים
מינוי אפוטרופוס צבאי על נכסי ממשלות אויבות (שרונה וילהלמה) מכתב
 
41 11/3/1920 נאומים ומאמרים
סוריה השלמה "הבולעת" את א"י מאמר
 
2022 12/3/1920 נאומים ומאמרים
ה"הפגנה ביפו" מאמר
 
42 26/3/1920 מכתבים
קטע מעיתון דמשק (מאורעות סוריה) מכתב
 
2129 1/4/1920 מכתבים
ז'בוטינסקי בא לבית הסוהר מכתב
 
2155 19/4/1920 מכתבים
משה לברל מכתב
 
43 1/5/1920 נאומים ומאמרים
מעצר זאב ז'בוטינסקי וחבריו בחיפה ע"י הבריטים ----- לא מסווג
 
44 19/5/1920 מכתבים
עבודה בתורכיה מכתב
 
2130 25/5/1920 מכתבים
בהר"ב מוסר למשה מכתב
 
45 23/6/1920 מכתבים
ביקורת נוקבת על אי דיוקים ברשימה על כינוס א"ה בכנרת מכתב
 
46 27/6/1920 מכתבים
הצגת דברים שגויה ברשימה על ועידת א"ה בכנרת מכתב
 
47 14/7/1920 נאומים ומאמרים
לבוא הרבט סמואל מינויו כנציב לפלסטינה בהמשך להחלטת סן-רמו מאמר
 
2114 18/8/1920 מכתבים
משה אל יקותיאל מכתב
 
2149 18/8/1920 מכתבים
משה לבהרב לפני צאתו ללונדון מכתב
 
2147 1/9/1920 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2109 7/9/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2116 7/9/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2132 10/9/1920 מכתבים
רבקה למשפחה מכתב
 
2110 19/9/1920 מכתבים
בר כוכבא מכתב
 
2143 21/9/1920 מכתבים
משה לאמו מכתב
 
48 24/9/1920 מכתבים
התארגנות א"ה לקראת המושב הראשון של אספת הנבחרים בירושלים מכתב
 
2148 6/10/1920 מכתבים
משה לדביק

 
2115 9/10/1920 מכתבים
ז'בוטינסקי למשה מכתב
 
49 15/10/1920 מכתבים
אישי לפני הנסיעה ללונדון מכתב
 
2108 18/10/1920 מכתבים
ממשה לעדה מכתב
 
2101 23/10/1920 מכתבים
משה לפניה שרתוק מכתב
 
2135 23/10/1920 מכתבים
משה לקבוצת כנרת מכתב
 
2100 25/10/1920 מכתבים
משה לכולם מכתב
 
2097 26/10/1920 מכתבים
משה לפניה שרתוק מכתב
 
2164 7/11/1920 מכתבים
מרחל שזר לזלמן שזר מכתב
 
2096 8/11/1920 מכתבים
גלויה לדב הוז מכתב
 
2098 12/11/1920 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2156 12/11/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2091 23/11/1920 מכתבים
לונסון אל רבצקה מכתב
 
2093 15/12/1920 מכתבים
משה שרתוק לרבקה מכתב
 
2092 30/12/1920

משה לציפורה, אליהו ועדה מכתב
 
2136 30/12/1920 מכתבים
משה אל ידידי יקירי מכתב
 
2113 1/1/1921 מכתבים
אל בהר"ב מכתב
 
50 5/1/1921 מכתבים
אישי "מחלוף ידידי שתי עיני ואישוניהן" מכתב
 
2157 6/2/1921 מכתבים
משה לילדים יקרים מכתב
 
51 12/2/1921 מכתבים
הועידה הט"ו של פועלי ציון באנגליה מצב היהודים בעולם מכתב
 
52 18/3/1921 מכתבים
הפסקת לימוד משפטים, החיים בלונדון, קונצרט עם ישה חפץ מכתב
 
53 21/3/1921 נאומים ומאמרים
הצגת חומר להדפסה ב"דבר" מכתב
 
54 22/3/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 138 מכתב
 
2165 22/3/1921 מכתבים
משה לדוד מכתב
 
2158 23/3/1921 מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2159 23/3/1921 מכתבים
מכתב לרבקה מכתב
 
2160 23/3/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2181 23/3/1921 מכתבים
משה לדביק יקר ונחמד מכתב
 
2161 24/3/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
55 9/4/1921 מכתבים
אלה תולדות בירקנהים, אישי +דף שהיה מצורף למכתב מכתב
 
56 15/4/1921 מכתבים
תחנת כח לניצול מי הירקון (הצעת עירית יפו), משק המים באיזור מכתב
 
2162 23/4/1921 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2163 29/4/1921 מכתבים
משה למחלוף מכתב
 
57 30/4/1921 מכתבים
הרגשת ניתוק מהארץ, אישי נכתב באחרון של פסח מכתב
 
2139 2/5/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2166 2/5/1921 מכתבים
פרעות ביפו מכתב
 
58 3/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 158 על פרעות ביפו מכתב
 
59 6/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 161 על פרעות ביפו מכתב
 
60 7/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 164 מכתב
 
61 9/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ'168 מכתב
 
62 11/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 170 מכתב
 
2168 11/5/1921 מכתבים
התנפלות על חדרה מכתב
 
63 12/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 172 מכתב
 
2169 14/5/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
64 20/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 179 מכתב
 
65 25/5/1921 מכתבים
הגנה ורכש ראה ימי לונדון א' עמ' 187 מכתב
 
66 1/6/1921 מכתבים
בעיות מימון ראה ימי לונדון א' עמ' 190 מכתב
 
67 3/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 194 מכתב
 
68 4/6/1921 מכתבים
החמרת המצב והצהרת סמואל ראה ימי לונדון א' עמ' 196 מכתב
 
2221 4/6/1921 מכתבים
דב מטלגרף מכתב
 
69 5/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 216 מכתב
 
2170 5/6/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2171 5/6/1921 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
70 8/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 219 מכתב
 
2172 14/6/1921 מכתבים
המעטפה העבה מכתב
 
71 19/6/1921 מכתבים
סקירת הענינים והארועים ראה ימי לונדון א' עמ' 228 מכתב
 
72 21/6/1921 נאומים ומאמרים
חיזוק הצורך והצדקה לבית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל נאום
 
2174 22/6/1921 מכתבים
לציפורה מאירוב קבוצת כנרת מכתב
 
2178 24/6/1921 מכתבים
ששי בערב מכתב
 
73 28/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 243 מכתב
 
2198 29/6/1921 מכתבים
משה לדוד מכתב
 
74 12/7/1921 מכתבים
יומן מ.ש. מוינה ולונדון עניני רכש ראה ימי לונדון א' עמ' 247 מכתב
 
2179 13/7/1921 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
75 17/7/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 252 מכתב
 
76 17/7/1921 מכתבים
רכש איכות הציוד והובלה ראה ימי לונדון א' עמ' 254 מכתב
 
77 17/7/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 253 מכתב
 
78 18/7/1921 מכתבים
רכש באירופה ראה ימי לונדון א' עמ' 257 מכתב
 
79 19/7/1921 מכתבים
רכש מוינה ראה ימי לונדון א' עמ' 265 מכתב
 
80 21/7/1921 מכתבים
רכש מוינה ראה ימי לונדון א' עמ' 266 מכתב
 
81 23/7/1921 מכתבים
מימון ברומניה לרכש ראה ימי לונדון א' עמ' 268 מכתב
 
82 23/7/1921 מכתבים
הגעה ללונדון מוינה ראה ימי לונדון א' עמ' 267 מכתב
 
83 24/7/1921 מכתבים
עדכון על רכש +חוב אישי ראה ימי לונדון א' עמ' 274 מכתב
 
84 24/7/1921 מכתבים
רכש ומימון ראה ימי לונדון א' עמ' 275 מכתב
 
85 27/7/1921 מכתבים
אישי ראה ימי לונדון א' עמ' 278 גלויה
 
86 3/8/1921 מכתבים
רכש מימון ראה ימי לונדון א' עמ'284 מכתב
 
87 3/8/1921 מכתבים
מימון ראה ימי לונדון א' עמ' 280 מכתב
 
2197 3/8/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
88 5/8/1921 מכתבים
רכש ורישום ראה ימי לונדון א' עמ' 286 מכתב
 
89 20/8/1921 מכתבים
סקירת הנסיעה לוינה 12 עמ' ראה ימי לונדון א' עמ' 289 מכתב
 
90 21/8/1921 מכתבים
על בוא ילנוב מעורכי "פרבדה" לארץ ראה ימי לונדון א' עמ' 300 מכתב
 
2195 24/8/1921 מכתבים
משה אל מכתב
 
91 1/9/1921 מכתבים
תרגום מברק מפ.ר. לנ.ע. ס.ה.ס. ראה ימי לונדון א' עמ' 328 מכתב
 
2193 1/9/1921 מכתבים
משה לציפורה מרירוב מכתב
 
2194 1/9/1921 מכתבים
משה לגאולה מכתב
 
92 4/9/1921 מכתבים
הקונגרס ה-12 ראה ימי לונדון א' עמ' 314 גלויה
 
93 9/9/1921 מכתבים
על הקונגרס ה- 12 ראה ימי לונדון א' עמ' 320 מכתב
 
2105 15/9/1921 מכתבים
משה אל האחות הבכירה מכתב
 
94 18/9/1921 מכתבים
אישי ראה ימי לונדון א' עמ' 340 גלויה
 
95 24/9/1921 מכתבים
התיחסות להצעת ד.ב.ג. בקונטרס צ"א ראה ימי לונדון א' עמ' 347 מכתב
 
96 5/10/1921 מכתבים
ביקור מורשי הליבור שנסעו למצרים בארץ מכתב
 
97 5/10/1921 מכתבים
בתי קברות ראה ימי לונדון א' עמ' 359 מכתב
 
2189 5/10/1921 מכתבים
משה אל דביק מכתב
 
2190 5/10/1921 תכתובת חו"ל
משה אל המשרד לעבודות ציבוריות מכתב
 
2191 5/10/1921 מכתבים
משה ליקותיאל מכתב
 
98 7/10/1921 נאומים ומאמרים
דברים על המושב הראשון של אספת הנבחרים לקראת הפתיחה בירושלים מאמר
 
2141 20/10/1921 מכתבים
מו"מ בין חיים לבין הערבים מכתב
 
2187 28/10/1921 מכתבים
משה לדב מכתב
 
2188 28/10/1921 מכתבים
משה אל (לא ידוע) מכתב
 
2186 3/11/1921 English-general
מברק הנציב למשרד המושבות מברק
 
99 4/11/1921 מכתבים
הסכם צרפת אנגליה בקשר לסוריה, הסכם שיך מוניס מכתב
 
100 4/11/1921 מכתבים
סוריה הסכם מעבר, יפו מכתב
 
2140 4/11/1921 מכתבים
העתק מכתבו של מחלוף אלינו מכתב
 
2185 8/11/1921 מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2184 17/11/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2183 18/11/1921 מכתבים
משה לברל מכתב
 
101 20/11/1921 מכתבים
עדכון בנושאים שונים ראה ימי לונדון א' עמ' 390 מכתב
 
102 20/11/1921 מכתבים
המצב בארץ ראה ימי לונדון א' עמ' 392 מכתב
 
103 20/11/1921 מכתבים
אישי על תקשורת המכתבים בינהם מכתב
 
104 20/11/1921 מכתבים
הרבה נושאים 14 עמ' ראה ימי לונדון א' עמ' 384 מכתב
 
2204 20/11/1921 מכתבים
משה למחלוף מכתב
 
105 20/12/1921 מכתבים
התיחסות רחבה לנושאים רבים ראה ימי לונדון א' עמ' 404 מכתב
 
106 1/1/1922 נאומים ומאמרים
סיכום הספר "הכלכלה המדינית" מאת שרל ז'יד סיכום
 
107 7/1/1922 נאומים ומאמרים
אל ציפורה מקוה ישראל אישי עולם ומלואו מכתב
 
108 19/5/1922 מכתבים
חבר ילדות מ חרסון רוסיה מכתב
 
109 1/1/1923 מכתבים
אישי משפחתי כתוב ברוסית מכתב
 
110 1/9/1923 נאומים ומאמרים
בחירת ההנהגה , שיטת הבחירה עם השקל. מאמר
 
111 2/9/1923 מכתבים
חוב כספי לד. הוז מכתב
 
2073 2/11/1923 מכתבים
לא ידוע מכתב
 
112 19/9/1925 נאומים ומאמרים
מלים על העיתונאי ארתור לואיס שהלך לעולמו מאמר
 
113 17/2/1926 מכתבים
הנצחת המורה חנינא קרצ'בסקי בפסל מכתב
 
114 15/4/1926 נאומים ומאמרים
ניסוח חדש לתוכן ישן על חייל הספר של עבר הירדן בא"י ללא יהודים מאמר
 
115 1/6/1926 נאומים ומאמרים
עמודי דבר הערות למבנה העיתון ולתוכנו מכתב
 
2219 26/7/1926 מכתבים
משה ליהודה מכתב
 
2220 27/7/1926 מכתבים
משה ליהודה וציביה מכתב
 
116 2/11/1926 מכתבים
הרצאה בתל יוסף (ברור עמדות לקראת הועדה) מכתב
 
2218 2/11/1926 מכתבים
משה אל החבר רוזניצ'נקו תל יוסף מכתב
 
117 5/7/1927 הסתדרות
רשימות מועמדים מרכזית בבחירות לועידה השלישית של ההסתדרות פרוטוקול
 
118 14/7/1927 הסתדרות
הרצאת מ.ש. בשאלות אירגוניות, עדה פישמן מזכירה את מ.ש. פרוטוקול
 
119 22/7/1927 נאומים ומאמרים
הרצאה בועידה ה-3 של ההסתדרות (ישיבה ה-שש עשרה) על "שאלות אירגוניות" הרצאה
 
120 27/7/1927 מכתבים
הולדת הבן הבכור יעקב (קובי) מכתב
 
121 19/9/1927 מכתבים
יחס צירינו להנהלה החדשה בקונגרס מכתב
 
2205 19/9/1927 מכתבים
מכתב למשה מכתב
 
122 20/1/1928 נאומים ומאמרים
מאמר הספד לתומאס הארדי שנפטר בגיל 88 מאמר
 
123 12/10/1928 ידיעה בעתון
לנתוח המצב בתנועתנו על משבר פנימי בהסתדרות מאמר
 
124 19/10/1928 מכתבים
שינוי בפעילות עקב מחלה מכתב
 
125 1/1/1929 מכתבים
התדרדרות ביחס הליבור לעניננו מכתב
 
126 16/5/1929 ידיעה בעתון
דברי נעילה דבר האיחוד, עתיד ההתישבות בארץ מאמר
 
2152 25/5/1929 מכתבים
פקודה רשמית ממנחם בשם ועד הצירים מכתב
 
2175 23/6/1929 מכתבים
מכתב לרבקה מכתב
 
127 18/7/1929 מכתבים
אישיים מכתב
 
2206 18/7/1929 מכתבים
בהרב למשה מכתב
 
128 28/7/1929 קונגרס
קוים כלליים למדיניות הציונית, תכנון עתיד העבודה, הכתל המערבי פרוטוקול
 
129 28/7/1929 קונגרס
המחלקה הכלכלית, כנסת ישראל, מחאה כנגד דיכוי הציונות ברוסיה פרוטוקול
 
130 28/7/1929 קונגרס
מחאה כנגד רדיפות יהודים בתימן, חוקה(ציריך) פרוטוקול
 
131 31/8/1929 מכתבים
עותק מברק מד.הוז שנמצא בלונדון במצב לחוץ עקב המאורעות בארץ מכתב
 
132 1/9/1929 מכתבים
מ.ש. במצרים מעביר הרבה טלגרמות ללונדון על המצב בארץ מכתב
 
133 2/9/1929 מכתבים
העברת מברקים מהארץ ללונדון דרך מצרים בה נמצא מ.ש. מכתב
 
134 4/9/1929 מכתבים
מברקים על המאורעות בארץ מכתב
 
135 5/9/1929 מכתבים
מ.ש. על תקן עיתונאי מעביר מברקים ממצרים ללונדון על המצב בארץ מכתב
 
136 13/9/1929 מכתבים
אזלת יד וגישה חד צדדית של הבריטים נגדנו בענין המאורעות מכתב
 
137 1/1/1930 נאומים ומאמרים
נאום בסיום ועידה בה הוחלט על איחוד והקמת מפא"י ב-1930 ----- לא מסווג
 
138 1/1/1930 מכתבים
תוספת למכתב שנשלח ללונדון בנושא תשלום עבור השהיה במצרים מברק
 
139 1/1/1930 נאומים ומאמרים
4 ראשי פרקים בעברית ו-1 באנגלית לנאומים משנת 1930עד1945 ראשי פרקים
 
140 14/3/1930 מכתבים
ניסוחים ב "דבר" מוזכר זלמן רובשוב (חולה בהדסה)ואישתו רחל מכתב
 
141 20/3/1930 מכתבים
בעיה בהפצת העיתון בלונדון מכתב
 
142 2/7/1930 הסתדרות
פגישת חברי ועה"פ של ההסתדרות עם סיר ג'ון הופ סימפסון פרוטוקול
 
143 1/1/1931 נאומים ומאמרים
על קברו דברי מ.ש. באזכרה למלאת שנה למות ליפא מונדלאק מאמר
 
144 1/1/1931 מכתבים
הערות על גליון "דבר" האחרון מכתב
 
145 1/1/1931 מכתבים
הצעות לקטעים לגליון "דבר" הבא מכתב
 
146 15/2/1931 מכתבים
הכרת טובה על כרטיסים, הזמנה לאולם התערוכה מכתב
 
147 23/6/1931 מכתבים
בדרך מפורט סעיד דרך איטליה לקונגרס ה17 בבזל מכתב
 
148 23/6/1931 מכתבים
בדרך לקונגרס ב-באזל(כנציג דבר)על האניה אורמונד לקראת נאפולי מכתב
 
149 30/6/1931 קונגרס
המטרה האולטימטיבית של הציונות, מכתב רה"מ, נוסחה לפיתוח הארץ פרוטוקול
 
150 30/6/1931 קונגרס
קרן קיימת, ישובים חקלאיים, הקמת תקציב, נוריס, עפולה פרוטוקול
 
151 30/6/1931 קונגרס
כפר גדעון, קישון, משמר העמק, בית חנן, שייח' אברק פרוטוקול
 
152 1/7/1931 מכתבים
הערות לגליון "דבר"על הקונגרס ה17 בבאזל מכתב
 
2214 1/7/1931 מכתבים
משה לצ' מכתב
 
153 22/10/1931 מכתבים
נושאי המפלגה (אחדות עבודה)ועיתון "דבר" מכתב
 
154 27/10/1931 מכתבים
הערות לגליון "דבר" שסוקר את הקונגרס ה17 בבאזל מכתב
 
155 27/10/1931 מכתבים
מהפך במפלגת הלייבור בבריטניה מקדונאלד מנצח מכתב
 
156 5/1/1932 מכתבים
נאום ארלוזורוב, ועידה מושלמית מכתב
 
157 8/2/1932 מכתבים
צוואת אליאס כדורי וטיפול הממשלה הבריטית בחלוקתה מכתב
 
158 20/6/1932 מכתבים
הערות לגליון "דבר" מתאריך 19.6.32 מכתב
 
159 8/8/1932 מכתבים
בקשה לעזור לאפרים ברוידה מכתב
 
160 19/9/1932 מכתבים
בקשה לעזרה בעבודה בעיריה מכתב
 
161 23/10/1932 מכתבים
אי הבנה בתקציב "דבר" מכתב
 
162 1/1/1933 מכתבים
לקראת קונגרס הי"ח מכתב
 
163 21/2/1933 סוכנות
פגישה עם עבדאללה, פרוטוקול
 
164 23/3/1933 סוכנות
עבהי, יחסים עם עבדאללה פרוטוקול
 
165 19/4/1933 מכתבים
הקמת קרן בעזרת רוטשילד להבאת יהודי גרמניה וישובם בארץ מברק
 
2217 19/4/1933 מכתבים
לא מזוהה מברק
 
166 25/4/1933 סוכנות
סרטיפיקטים, ח.א. ללונדון, כספים, חינוך פרוטוקול
 
167 26/4/1933 סוכנות
קרן פנסיה, פגישת קונסול כללי צרפתי, חינוך פרוטוקול
 
168 7/5/1933 סוכנות
תמיכת הממשלה בחינוך, בריאות, וחקלאות, פרוטוקול
 
169 7/5/1933 סוכנות
שיחה עם הנציב, סינדיקט עבהי, הלואות לעולים, פרוטוקול
 
170 7/5/1933 סוכנות
עבהי, חוקת חינוך, קורספודנציה בעברית פרוטוקול
 
171 14/5/1933 סוכנות
מכסת עליה, תמיכה בבריאות, התערבות בבחירות פרוטוקול
 
172 14/5/1933 סוכנות
לקונגרס, ועד מנהל הטכניון, פיצוים למורי גימנסיה בי"ם פרוטוקול
 
173 14/5/1933 סוכנות
מכתב מברית טרומפלדור פרוטוקול
 
174 30/5/1933 מכתבים
גאולת אדמות ב-החולה מברק
 
175 23/6/1933 נאומים ומאמרים
דברי מ.ש. באזכרה לחיים ארלוזורוב ל"דבר" ----- לא מסווג
 
176 5/7/1933 קונגרס
החלטה על מקום ומועד קונגרס י"ח פרוטוקול
 
177 18/7/1933 מכתבים
מכתב המלצה לזאב הוכמן מכתב
 
178 3/8/1933 סוכנות
צרוף יצחק בן צבי להנהלת הסוכנות, תנאים לפקידי חינוך פרוטוקול
 
179 3/8/1933 סוכנות
חקירת רצח ח"א, א.ח.כהן, שטרות חינוך, בית להנהלה פרוטוקול
 
180 10/8/1933 סוכנות
הלואה לחינוך, שדיול נוסף, מסחר ותעשיה, בית להנה"ס פרוטוקול
 
181 21/8/1933 קונגרס
שאלת היהודים בגרמניה מחאה ודרישה הציונות פתרון לשאלת היהודים פרוטוקול
 
182 21/8/1933 קונגרס
אל העם העברי אל הממשלה המנדטורית אל חבר העמים אל ארה"ב פרוטוקול
 
183 21/8/1933 קונגרס
התישבות יהודי גרמניה בא"י, ההסכם המשקי עם גרמניה פרוטוקול
 
184 21/8/1933 קונגרס
תכנית הפיתוח לפוליטיקה קרקעית, יחסים ערבים יהודים פרוטוקול
 
185 21/8/1933 קונגרס
הדרישות משלטונות הארץ, סמלים לאומיים, התישבות חקלאית פרוטוקול
 
186 2/9/1933 קונגרס
נכתב בפראג בימי הקונגרס הי"ח פרוטוקול
 
187 2/9/1933 מכתבים
דרישה לצרף להנהלה את ד.ב.ג. ו ב.כ. בקונגרס ה-י"ח מכתב
 
188 7/9/1933 מכתבים
מפראג ללונדון דרך טריאסט, זלצבורג, בולזאנו, אנקונה, ברינדיזי מכתב
 
189 8/9/1933 מכתבים
המשך הרפתקאות בנסיעה מפראג ללונדון מכתב
 
190 9/9/1933 מכתבים
נושאים אישיים על הרפתקאותיו באיטליה בדרכו למראנו מכתב
 
191 9/9/1933 מכתבים
שינוי תכנית פעולה בלונדון עקב הנסיבות והשינויים מכתב
 
2216 9/9/1933 מכתבים
הגשת השדיול מכתב
 
192 14/9/1933 סוכנות
מפרעה ע"ח השדיול הקרוב, חלוקת המפרעה, פרוטוקול
 
193 14/9/1933 סוכנות
שאלת הפליטים בסוריה ואפגניסטן, המזכירות הכללית, פרוטוקול
 
194 14/9/1933 סוכנות
ההנהלה הזמנית, היחסים עם ועד לאומי פרוטוקול
 
195 25/9/1933 מכתבים
התרשמות מביקור בתערוכה לילית בפאריס גלויה
 
196 26/9/1933 סוכנות
תפקידים לחברי ההנהלה, הלואות מחברת תעשיות ימיות, פרוטוקול
 
197 26/9/1933 סוכנות
הקצבה לחקירת רצח ח.א., חדרים לחברי ההנהלה, פנסיה למשפחת ח"א פרוטוקול
 
198 27/9/1933 סוכנות
קרן עזרה גרמנית, עניני חינוך פרוטוקול
 
199 4/10/1933 סוכנות
חלוקת תפקידים, ענינים שונים פרוטוקול
 
200 6/10/1933 סוכנות
דו"ח השדיול, חלוקת תפקידים, כנס סופרים, כינוס בלונדון פרוטוקול
 
201 15/10/1933 סוכנות
פגישת ב"כ עיתונים יהודים מחו"ל, תקציב זמני למח' הגרמנית פרוטוקול
 
202 15/10/1933 סוכנות
20000ל"י מקרן העזרה הגרמנית להכשרה, יסוד בנק חקלאי פרוטוקול
 
203 15/10/1933 סוכנות
רשיונות עליה, שיכון עולי גרמניה בת"א, עניני קרקעות פרוטוקול
 
204 22/10/1933 סוכנות
עליה, עבהי, אדמיניסטרציה, כפר ילדים, ביתן הנהס ביריד המזרח פרוטוקול
 
205 23/10/1933 מכתבים
פעולתו של וייצמן אצל הבריטים מכתב
 
206 12/11/1933 סוכנות
כפר ילדים, עליה, מר פרקינסון, מים, תקציבים, קרנות, גוברנרים פרוטוקול
 
207 12/11/1933 סוכנות
קרן ליהודי גרמניה, הפעלת ההון בארץ, קופ"ח עממית, חקלאות פרוטוקול
 
208 19/11/1933 סוכנות
רשיונות עליה, ספסרות בקרקע, גוברנרים, ועד מנהל לטכניון, פרוטוקול
 
209 19/11/1933 סוכנות
חוקת עבודה לעובדי הסוכנות, מועמדים ועולים להתישבות, תרומה לקרנות, פרוטוקול
 
210 19/11/1933 סוכנות
, המצב הפוליטי פרוטוקול
 
211 26/11/1933 סוכנות
תיירים, ואדי חווארה, רשיונות עליה, תקציב תרצ"ד, פרוטוקול
 
212 26/11/1933 סוכנות
תקציב חינוך, תוספת משפחה וותק, פרוטוקול
 
213 4/12/1933 סוכנות
בנק חקלאי פרוטוקול
 
214 10/12/1933 סוכנות
מצב מדיני, בנק חקלאי, ועדה רפרזנטטיבית בחיפה, הפגנה בת"א פרוטוקול
 
215 11/12/1933 סוכנות
האופציה בעבהי פרוטוקול
 
216 17/12/1933 סוכנות
, מפעל אוסישקין והקרנות, בוליטין, מחאות ל הנציב העליון פרוטוקול
 
217 17/12/1933 סוכנות
צרפת ישראל סוריה, כספים, העיתונות הערבית, עבהי, משכורת הפקידים פרוטוקול
 
218 20/12/1933 מכתבים
סיכום פגישה בין מ.ש. לקונסול הכללי של צרפת לאחר הקונגרס הי"ח בפראג סיכום
 
219 24/12/1933 סוכנות
מצב פוליטי, פגישת נציב סוריה, בנק חקלאי, ועדת דרכים(רכבת אוטובוסים) פרוטוקול
 
220 24/12/1933 סוכנות
עליה, עבודה בשבת בנמל חיפה, שאלת בנקים פרוטוקול
 
221 7/1/1934 סוכנות
קרנות ציוניות, דוד בן גוריון נסיעתו ללונדון, שדיול עליה, פרוטוקול
 
222 7/1/1934 סוכנות
חברת המים, חוק המים, המנון ודגל לקבוצות מכבי, שידרוג פקידים, עניני דת פרוטוקול
 
223 7/1/1934 סוכנות
האופציה (קק"ל והכשרת הישוב אדמות) פרוטוקול
 
224 15/1/1934 סוכנות
תקציב החינוך, מחליף למוצקין ז"ל בבנק אנלו פלסטינה פרוטוקול
 
225 15/1/1934 סוכנות
האופציה, הפגנות הערבים, פטיציה רביזיוניסטית, סכסוכי עבודה בחיפה פרוטוקול
 
226 15/1/1934 סוכנות
כספים הלוואות להתישבות, מבקרי חשבונות במוסדות, פרוטוקול
 
227 15/1/1934 סוכנות
מנוי חבר לועדת חינוך חקלאי, מזרחי והציונות פרוטוקול
 
228 18/1/1934 סוכנות
הבנק החקלאי פרוטוקול
 
229 21/1/1934 סוכנות
ישיבת הועה"פ הציוני, ועדת חקירה ע"י הקונגרס פרוטוקול
 
230 21/1/1934 סוכנות
שיחה עם הנציב, כספים לבנין במושבות פרוטוקול
 
231 22/1/1934 סוכנות
בנק חקלאי פרוטוקול
 
232 28/1/1934 סוכנות
ישיבת הועה"פ הציוני, קונסולידציה לחובות, בנינים במושבות פרוטוקול
 
233 28/1/1934 סוכנות
גיוס הון, שדיול, הפגנות ערבים פרוטוקול
 
234 4/2/1934 סוכנות
חינוך טכני, תיירות, שדיול, אירגון ועדה ימית, קרן ז"ן פיטר, ויצ"ו פרוטוקול
 
235 11/2/1934 סוכנות
צוואת זונדלביץ, תקציב החינוך פרוטוקול
 
236 11/2/1934 סוכנות
ענינים מדיניים, שדיול, עזרה לרעבי עבהי, תרומת הנציב העליון 500 לא"י, פרוטוקול
 
237 7/6/1934 נאומים ומאמרים
דברי מ.ש. באזכרה למלאת שנה למות חיים ארלוזורוב נאום
 
238 6/8/1934 סוכנות
יחסים בין מפא"י והרויזיוניסטים על רקע רצח חיים ארלוזורוב פרוטוקול
 
239 20/8/1934 סוכנות
מצב פוליטי, מ.ש. על נסיעתו לקהיר פריס לונדון, תקציב החינוך פרוטוקול
 
240 28/8/1934 סוכנות
מ.ש. המשך דו"ח נסיעתו, מושב ועה"פ הציוני, קרן ביאליק, חופשת אייזנברג פרוטוקול
 
241 5/10/1934 מכתבים
הערות בקשר לסיקור כינוס ארצי של "מחנות העולים" מכתב
 
242 11/10/1934 מכתבים
השגות והערות בנושא הקמת" ועדה מחוקקת" ע"י הבריטים בפלסטין מכתב
 
243 21/11/1934 מכתבים
הערה על פרסום בניגוד לדעת ההנהלה ב"דבר" מכתב
 
244 30/11/1934 נאומים ומאמרים
השיטה המדינית של הנהלת הסוכנות היהודית הרצאה
 
245 5/12/1934 מכתבים
שואל לעמדתו של וויצמן ומביע דעתו על גאולת ה"חולה" מכתב
 
246 31/12/1934 סוכנות
עבודה ערבית במושבות פרוטוקול
 
247 1/1/1935 מכתבים
מינוי" ועדה ממלכתית" בענין המועצה המחוקקת, מ.ש. מוזכר פעמיים מכתב
 
248