עד    
 
חפש בכל המאגרים 
ארכיון המסמכים
הצג פרטי חיפוש  
תוצאות 1-500 מתוך 5603
  DOC תאריך המסמך מסגרת מגירה נושא/כותרת סוג מסמך עמוד ראשון  
                           
2081


האי מרטיניק מזכר
 
2082


האי מרטיניק מזכר
 
2083


המשלחות הסוריות מזכר
 
2084


המשלחות הסוריות מזכר
 
2085


הריגת הערבי מזכר
 
2086


היתרונות והמגרעות של התרבות המערבית והמזרחית מאמר
 
2090


יום ששי בערב מכתב
 
2095
קונגרס
רשימת צירי אספת הנבחרים הראשונה ליהודי א"י דו"ח
 
2099
מכתבים
גלויה לגאולה מכתב
 
2104
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2111
אישים
לחברים הצירים באספת הנבחרים מזכר
 
2118
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2119
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2120
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2121
מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2122
מכתבים
משה לדב מכתב
 
2125
מכתבים
משה לעדה מכתב
 
2127
מכתבים
משה לחברים היקרים מכתב
 
2131
מכתבים
משה ליקותיאל מכתב
 
2133
מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2137
מכתבים
בנוגע לצפורה מכתב
 
2138
מכתבים
דרושות שלום מרוסיה מכתב
 
2144
מכתבים
החברה בעמאן מכתב
 
2145
מכתבים
מאחי אל דביק מוצ'ש מכתב
 
2146
מכתבים
משה לאליהו (משטרה) מכתב
 
2150
מכתבים
משה לאליהו -כספים למשלחת מכתב
 
2154
מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2173
מכתבים
ועכשיו לענינינו מכתב
 
2176
מכתבים
מהועידה בככל מכתב
 
2177
מכתבים
ליהודה מכתב
 
2180
מכתבים
לונדון שבת מכתב
 
2182
מכתבים
כפי שהנך רואה מכתב
 
2192
מכתבים
משה לדוד הכהן מכתב
 
2199
קונגרס
????? סיכום
 
2201
מכתבים
??????? מברק
 
2202
מכתבים
טלגרמה לרבקה מברק
 
2213
מכתבים
משה לברל מכתב
 
2215
מכתבים
משה לברל מכתב
 
2222
מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2227
מכתבים
לדוד זכאי מכתב
 
2229
מכתבים
עם מ.ש. זכרונו לברכה מכתב
 
2315
מכתבים
מ.ש. ללבון לפני פרוץ הפרשה מכתב
 
2316
מכתבים
מכתב לפרופסורים בענין אמנון זכרוני סרבן מלחמה מכתב
 
2323
מכתבים
מ.ש ליהודה אלמוג בענין בני ברית מכתב
 
2325
מכתבים
מ.ש לגיורא מכתב
 
2326
מכתבים
דורשים שאלך לבאר שבע מזכר
 
2331
נאומים ומאמרים
שער ראשון מבטים והבטים מאמר
 
2332
מכתבים
מ.ש לאורית, ועידית ברקאי מכתב
 
2334
מכתבים
עובדיה שפירא ליעקב שרת מכתב
 
2335
ידיעה בעתון
מ.ש על ד. בן גוריון הערה
 
2341
מכתבים
ישראל גולדשטיין אל מ.ש בנושא החלטות הכנוס הציוני מכתב
 
2343
משה"ח
העברת משרד החוץ לירושלים איגרת
 
2354
תכתובת חו"ל
מייקל איגנטייף גלויה
 
2358
משה"ח
גרוש הבדואים אנגלית מאמר
 
2362
משה"ח
דין וחשבון על ארגון משרד החוץ מאמר
 
2364
משה"ח
ראשי פרקים ראשי פרקים
 
2398
משה"ח
החולה דו"ח
 
2410
ממשלה
כנס צירי ישראל דו"ח
 
2424
מכתבים
מכתב לנאצר איגרת
 
2426
ממשלה
TEXT OF SHARETT WITH MR.SLADE דברי מ.ש.
 
2427
ממשלה
תדריך לנציגויות איגרת
 
2428
ממשלה
מכתב אל עבדאללה איגרת
 
2429
English-general
SHARETT TO U.N איגרת
 
2430
ממשלה
ללא כותרת איגרת
 
2432
ממשלה
תקרית נחלין איגרת
 
2433
משה"ח
כבוד רה"מ איגרת
 
2434
ממשלה
ברית בגדד דברי מ.ש.
 
2435
מכתבים
מכתב לנשיא ארצות הברית איגרת
 
2436
משה"ח
משרד החוץ איגרת
 
2437
מכתבים
אברמוב איגרת
 
2438
ממשלה
?????? דברי מ.ש.
 
2439
ממשלה
ראש הממשלה איגרת
 
2440
ממשלה
שביתת הנשק איגרת
 
2442
ממשלה
שתי מדינות סיכום
 
2479
משה"ח
המו"מ עם עבדאללה סיכום
 
2490
משה"ח
שיחות בין דיין לעבדאללה תל מזכר
 
2496
משה"ח
מתוך תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל סיכום
 
2518
משה"ח
שרת למנכ"ל בפריס מכתב
 
2627
משה"ח
משה שרת אל [המנכ"ל מזכר
 
2670
ממשלה
הסתננות בשנת 1952 סיכום
 
2691
ידיעה בעתון
שרת נפגש עם מרשל/ שרת על בעית הפליטים "דבר"
 
2742
משה"ח
סוריה דו"ח
 
2894
משה"ח
האחרנו בתביעת השילומים טיוטא
 
2965
משה"ח
שרת לנאצר דברי מ.ש.
 
3073
משה"ח
מצרים מכתב
 
3111
משה"ח
שר החוץ אל רנגון דברי מ.ש.
 
3547
מפא"י
אין מכתב
 
3718
ללא
אין מזכר
 
3947
ללא
אין

 
3968
משה"ח
סיכום שלב א' בשיחות עם מזכ"ל האו"ם סיכום
 
4014
אישים
אין מכתב
 
4020
משה"ח
אין סיכום
 
4121
ידיעה בעתון
אין מאמר
 
4122
ללא
אין טיוטא
 
4128
משה"ח
הבטחות והערכות על פסקי הדין במשפט קהיר סיכום
 
4134
משה"ח
אין סיכום
 
4158
ללא
אין מזכר
 
4207
ממשלה
אין מכתב
 
4222
ידיעה בעתון
התעמולה המצרית בנוגע לפעילות הפדאין בישראל פרוטוקול
 
4226
משה"ח
דו"ח חקירות אשר בוצעו ע"י מיג'ור לגרל וסגן מן דו"ח
 
4227
ללא
אין מכתב
 
4285
משה"ח
סיכום השיחות עם המזכ"ל לאחר שלב ב' דברי מ.ש.
 
4314
ללא
אין מכתב
 
4471
ללא
רמזי מקדונלד "קונטרס"
 
4495
ללא
פרוט חברי האכזוקוטיבה סטנוגרמה
 
4498
ללא
מי האשם? "קונטרס"
 
4513
ללא
מתקבלת החתימה על הקונטרס "קונטרס"
 
4534
ללא
בעיתונות הערבית "קונטרס"
 
4588
משה"ח
אין מזכר
 
4598
משה"ח
תוקפנוץ ירדנית מאז הפסקת האש 26 באפריל עד 10 יולי 1956 סיכום
 
4763
משה"ח
הערות של מוטי גולני הערה
 
5165
ידיעה בעתון
אין פרסום
 
5601
נאומים ומאמרים
הנחות והנחיות להרצאה ולדיון על הנושא "המפלגה בעם" דברי מ.ש.
 
5610
נאומים ומאמרים
ראשי פרקים לנאומים דברי מ.ש.
 
2167
מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2200
מכתבים
משה לדוד מכתב
 
2394
משה"ח
תביעת ישראל לשילומים מגרמניה פרוטוקול
 
2445
משה"ח
מכתב לאנדי גרומיקו מכתב
 
2545
משה"ח
מ.ש ? אל ו.איתן מכתב
 
2576
ללא
לא ידוע מאמר
 
2625
נאומים ומאמרים
ISRAEK AND ANERICAN JEWRY נאום
 
2636
מכתבים
דו"ח מפגישה פרוטוקול
 
2738
משה"ח
משה שרת מכתב
 
2739
משה"ח
סקירה על ועדת שביתת הנשק עם מצרים דו"ח
 
2740
משה"ח
הסכם עם מצרים דו"ח
 
2744
משה"ח
דו"ח פגישה עם אחמד ביי טוקאן דו"ח
 
2752
משה"ח
אבן לשרת מברק
 
2814
משה"ח
XXXXX דברי מ.ש.
 
2870
משה"ח
דו"ח פגישה עם אחמד ביי טוקאן דו"ח
 
2971
משה"ח
מעמדה של ירושלים דברי מ.ש.
 
3026
ללא
פטיציה של הפועלים גילוי דעת
 
3089
משה"ח
XXXX מכתב
 
3090
משה"ח
יחסי ישראל מצרים סיכום
 
3188
משה"ח
שיחה עם השגריר הבריטי דו"ח
 
3202
ללא
ערבית שפה יפה מכתב
 
3295
ללא
דו"ח פגישה ב-14.9.53 בק"מ 95 סיכום
 
3316
משה"ח
הסכם עם מצרים מברק
 
3439
משה"ח
סקירה חצי שנתית סיכום
 
3447
משה"ח
יד ושם דברי מ.ש.
 
3451
UN
מכתב למלך ירדן מכתב
 
3533
משה"ח
הסכם פנוי התעלה מברק
 
3680
משה"ח
אין מזכר
 
3699
ממשלה
הצעות לסדר היום בכנסת פתק
 
3716
משה"ח
התיעצויות בשאלות מדיניות סיכום
 
3812
משה"ח
הפגישות בין נציגי ישראל במוסקבה עם שרי החוץ הסוביטים ועוזריהם סיכום
 
3825
משה"ח
תשובת נאצר לשדר של מ.ש מכתב
 
3939
משה"ח
התפטרות שרת מברק
 
4208
ממשלה
פגישת בכירים מארה"ב ומישראל סיכום
 
4326
נאומים ומאמרים
W.Z.O FACE THREE CHALLENGES דברי מ.ש.
 
4361
נאומים ומאמרים
בחזית המדינית דברי מ.ש.
 
4500
ללא
העתונות הערבית בארץ ישראל כתבה
 
4544
ללא
העתונות הערבית בארץ ישראל כתבה
 
4561
משה"ח
אין מברק
 
4603
משה"ח
אין מכתב
 
4830
משה"ח
אין מכתב
 
4864
משה"ח
אין מכתב
 
4904
ידיעה בעתון
הרצאתו של מ. שרתוק על שאלת העליה "דבר"
 
5337
ידיעה בעתון
אין פרסום
 
5357
ידיעה בעתון
אין פרסום
 
5391
ידיעה בעתון
אין פרסום
 
2401 27/12/1195 משה"ח
מקרה דיר איוב מזכר
 
1 1/1/1900 מכתבים
אכזבתו מהרצאה שנתן במסיבה של "בני ברית" מכתב
 
2 1/1/1900 נאומים ומאמרים
המדינה היהודית והעם היהודי העם והארץ כרוכים זה בזו, ישראל והגולה, החיאת השפה העברית מאמר
 
3 1/1/1905 מכתבים
רשימת הלימודים שלמדתי במשך השנה ----- לא מסווג
 
4 1/1/1913 נאומים ומאמרים
חיבור בכתה י, ב גימנסיה הרצליה השוואה בין התרבות המזרחית לתרבות המערבית ויתרונות היהדות על התרבות המערבית

 
5 1/1/1914 מכתבים
מכתב געגועים מבאר-שבע מכתב
 
6 27/12/1914 מכתבים
נכתב בדגניה כתשובה למכתב מ.ש. מכתב
 
7 1/1/1915 נאומים ומאמרים
2 דפי טיוטא לדוגמא (מתוך רבות) למאמר "על העתיד"שנכתב ע"י מ.ש. ב1915 כנראה מאמר
 
2072 1/1/1915 מכתבים
יעקב יקירי מכתב
 
2079 1/1/1915

על העתיד נאום
 
2087 1/1/1915

על העתיד טיוטה מאמר
 
8 15/3/1915 מכתבים
ניחומים שנתיים למות האב מכתב
 
9 4/9/1915 מכתבים
אישי מכתב
 
10 27/9/1915 מכתבים
חברים מגימנסיה הרצליה (בצרפתית) מכתב
 
11 27/9/1915 מכתבים
על היותו מורה לעברית לילדים ברוסצק בולגריה מכתב
 
2075 5/10/1915

ידידי היקרים אליהו ויעקב מכתב
 
2071 6/10/1915 מכתבים
ממשה לאליהו מכתב
 
12 10/10/1915 מכתבים
ד"ש ל-גוירצמן, הוז, ליבוביץ, ברנשטיין, גולומב, שטרן, גינצבורג מכתב
 
13 10/10/1915 מכתבים
חבר מחזור ב' גימנסיה הרצליה מכתב
 
14 10/10/1915 מכתבים
החברים מגימנסיה הרצליה מכתב
 
15 10/10/1915 מכתבים
חידוש קשר עם החברים מגימנסיה הרצליה מחזור ב' (בצרפתית) מכתב
 
16 11/10/1915 מכתבים
תשובה למכתביו על החברים בארץ מכתב
 
17 30/10/1915 מכתבים
החיים במרחביה, מוזכר אולשנסקי (עבודה עבורו) מכתב
 
2078 1/11/1915

מכתב לזרובבל מכתב
 
18 5/11/1915 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
19 5/11/1915 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
20 13/11/1915 מכתבים
על התאקלמות והוראה בדגניה מכתב
 
21 13/12/1915 מכתבים
ביקור בבן שמן בדרך לדגניה, נ' עובדים ממרחביה בתול כרם עפולה וסמך (צמח) מכתב
 
22 3/1/1916 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
23 2/2/1916 מכתבים
מכתב געגועים לחברים מימי גימנסיה הרצליה מכתב
 
24 16/3/1916 מכתבים
מורה בדגניה מכתב
 
2134 7/5/1916 מכתבים
משה אל ילדים יקרים מכתב
 
25 1/1/1917 נאומים ומאמרים
טיוטא למאמר "על העתיד" כנראה מאמצע 1917 מאמר
 
26 1/1/1918 מכתבים
רשימת הלימודים שלמדתי במשך השנה (מבי"ס יסודי) ----- לא מסווג
 
27 3/2/1918 מכתבים
ט"ו בשבט בחלב (מ.ש. נזכר) מכתב
 
28 17/2/1918 מכתבים
אישיים משפחתיים מכתב
 
2196 1/7/1918 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2089 5/9/1918

מכתב למשה מרופין מכתב
 
29 9/11/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
30 15/12/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
31 15/12/1918 מכתבים
אישי מכתב
 
32 1/1/1919 מכתבים
תשובה לבקשת מ.ש. שיפרסם חוברת שירים שמ.ש. תרגם מרוסית מכתב
 
33 1/1/1919 מכתבים
כתיבת ספר הגדודים ועריכת הקונטרס מכתב
 
34 1/1/1919 מכתבים
תעסוקה לבן משה מכתב
 
2117 19/2/1919 מכתבים
משה אל בני המשפחה מכתב
 
35 10/3/1919 מכתבים
ועידה בפתח תקוה מכתב
 
36 14/3/1919 מכתבים
סוסים לרכיבה מכתב
 
4484 14/4/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
37 28/5/1919 מכתבים
לחץ עבודה בעריכת הקונטרס ג' מכתב
 
2142 28/5/1919 מכתבים
רבקה למשפחה מכתב
 
4483 28/5/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
2107 1/6/1919 מכתבים
מכתב ממשה לאליהו מכתב
 
2128 17/6/1919 מכתבים
משה לאליהו גולומב מכתב
 
4482 27/6/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
4521 27/6/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
2124 1/7/1919 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2123 4/7/1919 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
4522 18/7/1919 ללא
מכתבח חברים - השפה בועד הצירים "קונטרס"
 
2126 20/7/1919 מכתבים
משה ליקותיאל מכתב
 
4481 25/7/1919 ללא
בעיתונות הערבית "קונטרס"
 
4480 24/9/1919 ללא
שכנינו הערבים "קונטרס"
 
38 1/1/1920 מכתבים
פרעות בירושלים מכתב
 
2074 1/1/1920 מכתבים
3 מכתבים ברוסית של אברהם זוסמן למשה מכתב
 
2102 11/1/1920 מכתבים
רוזה כהן מכתב
 
2103 11/1/1920 מכתבים
מתמר גדרון אל רחל מכתב
 
2151 11/1/1920 מכתבים
משה לעדה מכתב
 
39 19/1/1920 מכתבים
דו"ח על עבודתו וטיפולו של מ.ש. בנושאים שעל הפרק מכתב
 
2106 20/1/1920 מכתבים
מכתב לאליהו מכתב
 
2153 20/1/1920 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2112 24/1/1920 ועד פועל ציוני
דברים על המושב הראשון של אסיפת הנבחרים דברי מ.ש.
 
40 28/1/1920 מכתבים
מינוי אפוטרופוס צבאי על נכסי ממשלות אויבות (שרונה וילהלמה) מכתב
 
4525 30/1/1920 ללא
בעיתונות - להקמת האינטרנציונל "קונטרס"
 
4485 6/2/1920 ללא
בסוריה "קונטרס"
 
4526 6/2/1920 ללא
בסוריה "קונטרס"
 
4540 12/2/1920 ללא
בציונות הסוציאליסטית - ועידת פועלי ציון בירושלים "קונטרס"
 
4523 7/3/1920 ללא
פייסל מוכרז ע"י הקונגרס הסורי מלך סוריה וא"י "קונטרס"
 
41 11/3/1920 נאומים ומאמרים
סוריה השלמה "הבולעת" את א"י מאמר
 
2022 12/3/1920 נאומים ומאמרים
ה"הפגנה ביפו" מאמר
 
4486 12/3/1920 ללא
חללי תל חי "קונטרס"
 
4524 12/3/1920 ללא
ההפגנה ביפו "קונטרס"
 
4527 19/3/1920 ללא
עניני סוריה וא"י "קונטרס"
 
42 26/3/1920 מכתבים
קטע מעיתון דמשק (מאורעות סוריה) מכתב
 
4528 26/3/1920 ללא
בעיתונות - עניני ארץ ישראל +דברי מ.ש "קונטרס"
 
2129 1/4/1920 מכתבים
ז'בוטינסקי בא לבית הסוהר מכתב
 
4533 4/4/1920 ללא
בעיתונות האנגלית - מאורעות ירושלים "קונטרס"
 
4529 8/4/1920 ללא
בעיתונות "קונטרס"
 
2155 19/4/1920 מכתבים
משה לברל מכתב
 
4531 23/4/1920 ללא
בעתונות הערבית - בעיתונות האנגלית "קונטרס"
 
43 1/5/1920 נאומים ומאמרים
מעצר זאב ז'בוטינסקי וחבריו בחיפה ע"י הבריטים ----- לא מסווג
 
4532 1/5/1920 ללא
פרט "קונטרס"
 
4530 16/5/1920 ללא
ירושלים "קונטרס"
 
44 19/5/1920 מכתבים
עבודה בתורכיה מכתב
 
2130 25/5/1920 מכתבים
בהר"ב מוסר למשה מכתב
 
5607 17/6/1920 נאומים ומאמרים
מועידת אחדות העבודה "הארץ"
 
45 23/6/1920 מכתבים
ביקורת נוקבת על אי דיוקים ברשימה על כינוס א"ה בכנרת מכתב
 
4535 25/6/1920 ללא
החלטות הועידה הראשונה שח "אחדות העבודה" "קונטרס"
 
46 27/6/1920 מכתבים
הצגת דברים שגויה ברשימה על ועידת א"ה בכנרת מכתב
 
47 14/7/1920 נאומים ומאמרים
לבוא הרבט סמואל מינויו כנציב לפלסטינה בהמשך להחלטת סן-רמו מאמר
 
4536 14/7/1920 ללא
בעיתונות הערבית "קונטרס"
 
4538 23/7/1920 ללא
שיחות והרצאות "קונטרס"
 
4539 6/8/1920 ללא
מכתבי חברים - העולה הבא בשנים "קונטרס"
 
2114 18/8/1920 מכתבים
משה אל יקותיאל מכתב
 
2149 18/8/1920 מכתבים
משה לבהרב לפני צאתו ללונדון מכתב
 
2147 1/9/1920 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
2109 7/9/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2116 7/9/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2132 10/9/1920 מכתבים
רבקה למשפחה מכתב
 
2110 19/9/1920 מכתבים
בר כוכבא מכתב
 
2143 21/9/1920 מכתבים
משה לאמו מכתב
 
48 24/9/1920 מכתבים
התארגנות א"ה לקראת המושב הראשון של אספת הנבחרים בירושלים מכתב
 
2148 6/10/1920 מכתבים
משה לדביק

 
2115 9/10/1920 מכתבים
ז'בוטינסקי למשה מכתב
 
49 15/10/1920 מכתבים
אישי לפני הנסיעה ללונדון מכתב
 
2108 18/10/1920 מכתבים
ממשה לעדה מכתב
 
2101 23/10/1920 מכתבים
משה לפניה שרתוק מכתב
 
2135 23/10/1920 מכתבים
משה לקבוצת כנרת מכתב
 
2100 25/10/1920 מכתבים
משה לכולם מכתב
 
2097 26/10/1920 מכתבים
משה לפניה שרתוק מכתב
 
2164 7/11/1920 מכתבים
מרחל שזר לזלמן שזר מכתב
 
2096 8/11/1920 מכתבים
גלויה לדב הוז מכתב
 
2098 12/11/1920 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2156 12/11/1920 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2091 23/11/1920 מכתבים
לונסון אל רבצקה מכתב
 
2093 15/12/1920 מכתבים
משה שרתוק לרבקה מכתב
 
2092 30/12/1920

משה לציפורה, אליהו ועדה מכתב
 
2136 30/12/1920 מכתבים
משה אל ידידי יקירי מכתב
 
2113 1/1/1921 מכתבים
אל בהר"ב מכתב
 
50 5/1/1921 מכתבים
אישי "מחלוף ידידי שתי עיני ואישוניהן" מכתב
 
2157 6/2/1921 מכתבים
משה לילדים יקרים מכתב
 
51 12/2/1921 מכתבים
הועידה הט"ו של פועלי ציון באנגליה מצב היהודים בעולם מכתב
 
4503 12/2/1921 ללא
בציונות הסוציאלית - ועידת פועלי ציון באנגליה "קונטרס"
 
4504 15/3/1921 ללא
מהרו לשכח "קונטרס"
 
52 18/3/1921 מכתבים
הפסקת לימוד משפטים, החיים בלונדון, קונצרט עם ישה חפץ מכתב
 
53 21/3/1921 נאומים ומאמרים
הצגת חומר להדפסה ב"דבר" מכתב
 
54 22/3/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 138 מכתב
 
2165 22/3/1921 מכתבים
משה לדוד מכתב
 
2158 23/3/1921 מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2159 23/3/1921 מכתבים
מכתב לרבקה מכתב
 
2160 23/3/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2181 23/3/1921 מכתבים
משה לדביק יקר ונחמד מכתב
 
2161 24/3/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
55 9/4/1921 מכתבים
אלה תולדות בירקנהים, אישי +דף שהיה מצורף למכתב מכתב
 
56 15/4/1921 מכתבים
תחנת כח לניצול מי הירקון (הצעת עירית יפו), משק המים באיזור מכתב
 
2162 23/4/1921 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
2163 29/4/1921 מכתבים
משה למחלוף מכתב
 
57 30/4/1921 מכתבים
הרגשת ניתוק מהארץ, אישי נכתב באחרון של פסח מכתב
 
2139 2/5/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2166 2/5/1921 מכתבים
פרעות ביפו מכתב
 
58 3/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 158 על פרעות ביפו מכתב
 
59 6/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 161 על פרעות ביפו מכתב
 
60 7/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 164 מכתב
 
61 9/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ'168 מכתב
 
62 11/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 170 מכתב
 
2168 11/5/1921 מכתבים
התנפלות על חדרה מכתב
 
63 12/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 172 מכתב
 
2169 14/5/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
64 20/5/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 179 מכתב
 
4505 20/5/1921 ללא
אין כתבה
 
65 25/5/1921 מכתבים
הגנה ורכש ראה ימי לונדון א' עמ' 187 מכתב
 
4506 30/5/1921 ללא
בעיתונות הערבית - השפעת היהודים באירופה "קונטרס"
 
4508 30/5/1921 ללא
בעתונות הערבית - השפעת היהודים באירופה "קונטרס"
 
66 1/6/1921 מכתבים
בעיות מימון ראה ימי לונדון א' עמ' 190 מכתב
 
67 3/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 194 מכתב
 
68 4/6/1921 מכתבים
החמרת המצב והצהרת סמואל ראה ימי לונדון א' עמ' 196 מכתב
 
2221 4/6/1921 מכתבים
דב מטלגרף מכתב
 
69 5/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 216 מכתב
 
2170 5/6/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2171 5/6/1921 מכתבים
משה ליקירי מכתב
 
70 8/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 219 מכתב
 
2172 14/6/1921 מכתבים
המעטפה העבה מכתב
 
4509 16/6/1921 ללא
בעיתונות הערבית - הקונגרס האנטי ציוני ושבטי באר שבע "קונטרס"
 
4502 17/6/1921 ללא
הודעת שר המושבות טשרטשיל בבית הנבחרים "הארץ"
 
71 19/6/1921 מכתבים
סקירת הענינים והארועים ראה ימי לונדון א' עמ' 228 מכתב
 
72 21/6/1921 נאומים ומאמרים
חיזוק הצורך והצדקה לבית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל נאום
 
4510 21/6/1921 ללא
בעיתונות הערבית - הקלוב הכרבי בתול כרם והמזכיר האזרחי "קונטרס"
 
2174 22/6/1921 מכתבים
לציפורה מאירוב קבוצת כנרת מכתב
 
2178 24/6/1921 מכתבים
ששי בערב מכתב
 
73 28/6/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 243 מכתב
 
2198 29/6/1921 מכתבים
משה לדוד מכתב
 
74 12/7/1921 מכתבים
יומן מ.ש. מוינה ולונדון עניני רכש ראה ימי לונדון א' עמ' 247 מכתב
 
2179 13/7/1921 מכתבים
משה לאליהו מכתב
 
75 17/7/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 252 מכתב
 
76 17/7/1921 מכתבים
רכש איכות הציוד והובלה ראה ימי לונדון א' עמ' 254 מכתב
 
77 17/7/1921 מכתבים
ראה ימי לונדון א' עמ' 253 מכתב
 
78 18/7/1921 מכתבים
רכש באירופה ראה ימי לונדון א' עמ' 257 מכתב
 
79 19/7/1921 מכתבים
רכש מוינה ראה ימי לונדון א' עמ' 265 מכתב
 
80 21/7/1921 מכתבים
רכש מוינה ראה ימי לונדון א' עמ' 266 מכתב
 
81 23/7/1921 מכתבים
מימון ברומניה לרכש ראה ימי לונדון א' עמ' 268 מכתב
 
82 23/7/1921 מכתבים
הגעה ללונדון מוינה ראה ימי לונדון א' עמ' 267 מכתב
 
83 24/7/1921 מכתבים
עדכון על רכש +חוב אישי ראה ימי לונדון א' עמ' 274 מכתב
 
84 24/7/1921 מכתבים
רכש ומימון ראה ימי לונדון א' עמ' 275 מכתב
 
4507 26/7/1921 ללא
בעתונות הערבית - בעבר הירדן "קונטרס"
 
85 27/7/1921 מכתבים
אישי ראה ימי לונדון א' עמ' 278 גלויה
 
86 3/8/1921 מכתבים
רכש מימון ראה ימי לונדון א' עמ'284 מכתב
 
87 3/8/1921 מכתבים
מימון ראה ימי לונדון א' עמ' 280 מכתב
 
2197 3/8/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
4511 3/8/1921 ללא
דברי הח' משה שרטוק "קונטרס"
 
88 5/8/1921 מכתבים
רכש ורישום ראה ימי לונדון א' עמ' 286 מכתב
 
4512 19/8/1921 ללא
מאת הועד הפועל של אחדות העבודה "קונטרס"
 
89 20/8/1921 מכתבים
סקירת הנסיעה לוינה 12 עמ' ראה ימי לונדון א' עמ' 289 מכתב
 
90 21/8/1921 מכתבים
על בוא ילנוב מעורכי "פרבדה" לארץ ראה ימי לונדון א' עמ' 300 מכתב
 
2195 24/8/1921 מכתבים
משה אל מכתב
 
91 1/9/1921 מכתבים
תרגום מברק מפ.ר. לנ.ע. ס.ה.ס. ראה ימי לונדון א' עמ' 328 מכתב
 
2193 1/9/1921 מכתבים
משה לציפורה מרירוב מכתב
 
2194 1/9/1921 מכתבים
משה לגאולה מכתב
 
4519 1/9/1921 ללא
בפרלמנט האנגלי "קונטרס"
 
4514 2/9/1921 ללא
הצעות לועידת "אחדות העבודה "קונטרס"
 
92 4/9/1921 מכתבים
הקונגרס ה-12 ראה ימי לונדון א' עמ' 314 גלויה
 
93 9/9/1921 מכתבים
על הקונגרס ה- 12 ראה ימי לונדון א' עמ' 320 מכתב
 
4515 9/9/1921 ללא
הארות להצעה

 
2105 15/9/1921 מכתבים
משה אל האחות הבכירה מכתב
 
94 18/9/1921 מכתבים
אישי ראה ימי לונדון א' עמ' 340 גלויה
 
95 24/9/1921 מכתבים
התיחסות להצעת ד.ב.ג. בקונטרס צ"א ראה ימי לונדון א' עמ' 347 מכתב
 
4517 30/9/1921 ללא
פגישה עם צירי "הועד המצרי" שבפרלמנט האנגלי "קונטרס"
 
96 5/10/1921 מכתבים
ביקור מורשי הליבור שנסעו למצרים בארץ מכתב
 
97 5/10/1921 מכתבים
בתי קברות ראה ימי לונדון א' עמ' 359 מכתב
 
2189 5/10/1921 מכתבים
משה אל דביק מכתב
 
2190 5/10/1921 תכתובת חו"ל
משה אל המשרד לעבודות ציבוריות מכתב
 
2191 5/10/1921 מכתבים
משה ליקותיאל מכתב
 
98 7/10/1921 נאומים ומאמרים
דברים על המושב הראשון של אספת הנבחרים לקראת הפתיחה בירושלים מאמר
 
2141 20/10/1921 מכתבים
מו"מ בין חיים לבין הערבים מכתב
 
4518 21/10/1921 ללא
על הדין וחשבון שח ה. סמואל "קונטרס"
 
4516 23/10/1921 ללא
ועידת ארץ ישראל העובדת "קונטרס"
 
2187 28/10/1921 מכתבים
משה לדב מכתב
 
2188 28/10/1921 מכתבים
משה אל (לא ידוע) מכתב
 
2186 3/11/1921 English-general
מברק הנציב למשרד המושבות מברק
 
99 4/11/1921 מכתבים
הסכם צרפת אנגליה בקשר לסוריה, הסכם שיך מוניס מכתב
 
100 4/11/1921 מכתבים
סוריה הסכם מעבר, יפו מכתב
 
2140 4/11/1921 מכתבים
העתק מכתבו של מחלוף אלינו מכתב
 
2185 8/11/1921 מכתבים
משה לדביק מכתב
 
2184 17/11/1921 מכתבים
משה לרבקה מכתב
 
2183 18/11/1921 מכתבים
משה לברל מכתב
 
101 20/11/1921 מכתבים
עדכון בנושאים שונים ראה ימי לונדון א' עמ' 390 מכתב
 
102 20/11/1921 מכתבים
המצב בארץ ראה ימי לונדון א' עמ' 392 מכתב
 
103 20/11/1921 מכתבים
אישי על תקשורת המכתבים בינהם מכתב
 
104 20/11/1921 מכתבים
הרבה נושאים 14 עמ' ראה ימי לונדון א' עמ' 384 מכתב
 
2204 20/11/1921 מכתבים
משה למחלוף מכתב
 
4520 8/12/1921 ללא
בעיתונות "קונטרס"
 
105 20/12/1921 מכתבים
התיחסות רחבה לנושאים רבים ראה ימי לונדון א' עמ' 404 מכתב
 
106 1/1/1922 נאומים ומאמרים
סיכום הספר "הכלכלה המדינית" מאת שרל ז'יד סיכום
 
107 7/1/1922 נאומים ומאמרים
אל ציפורה מקוה ישראל אישי עולם ומלואו מכתב
 
4470 13/1/1922 ללא
תוכן הענינים "קונטרס"
 
4472 20/1/1922 ללא
בעולם - לנין על המצב ברוסיה "קונטרס"
 
4473 17/2/1922 ללא
מנאומו של אנדרסון "קונטרס"
 
4478 24/3/1922 ללא
אנגליה "קונטרס"
 
4475 7/4/1922 ללא
הויכוחים על א"י בפרלמנט האנגלי ומפלגת העבודה "קונטרס"
 
108 19/5/1922 מכתבים
חבר ילדות מ חרסון רוסיה מכתב
 
4479 16/6/1922 ללא
האחוד הסוציאליסטי "קונטרס"
 
4477 5/7/1922 ללא
בעולם הולדת מעצמה חדשה "קונטרס"
 
4474 1/9/1922 ללא
מפרחי הכרמל "קונטרס"
 
4476 7/12/1922 ללא
מועצת ברית פועלי ציון "קונטרס"
 
109 1/1/1923 מכתבים
אישי משפחתי כתוב ברוסית מכתב
 
4487 23/3/1923 ללא
לקט "קונטרס"
 
4488 20/4/1923 כנסת
מכתבים מגרמניה "קונטרס"
 
4543 20/4/1923 ללא
בעיתונות הערבית כתבה
 
4489 24/8/1923 ללא
אין "קונטרס"
 
4490 24/8/1923 ללא
מן הקונגרס הי"ג "קונטרס"
 
4492 31/8/1923 ללא
מן הקונגרס הי"ג "קונטרס"
 
110 1/9/1923 נאומים ומאמרים
בחירת ההנהגה , שיטת הבחירה עם השקל. מאמר
 
111 2/9/1923 מכתבים
חוב כספי לד. הוז מכתב
 
4493 7/9/1923 ללא
מן הקונגרס הי"ג "קונטרס"
 
4491 23/9/1923 ללא
מן הקונגרס הי"ג "קונטרס"
 
2073 2/11/1923 מכתבים
לא ידוע מכתב
 
4494 28/12/1923 ללא
מסביב לבחירות לאנגליה "קונטרס"
 
4501 12/10/1924 ללא
בתנועת הפועלים העולמית כתבה
 
112 19/9/1925 נאומים ומאמרים
מלים על העיתונאי ארתור לואיס שהלך לעולמו מאמר
 
4413 26/10/1925 ידיעה בעתון
ועידת מפלגת העבודה הבריטית "דבר"
 
4414 27/10/1925 ידיעה בעתון
שאלת הקומוניסטים במפלגת העבודה "דבר"
 
4415 2/12/1925 ידיעה בעתון
יהושוע חנקין "דבר"
 
4421 4/12/1925 ידיעה בעתון
רשימת מועמדי מפלגות הפועלים לאספת הנבחרים "דבר"
 
4420 1/1/1926 ידיעה בעתון
אין "דבר"
 
4430 13/1/1926 ידיעה בעתון
ה"תקונים" של בלדווין במשק המכרות "דבר"
 
113 17/2/1926 מכתבים
הנצחת המורה חנינא קרצ'בסקי בפסל מכתב
 
4416 12/4/1926 ידיעה בעתון
על תנועת הפועלים באנגליה "דבר"
 
114 15/4/1926 נאומים ומאמרים
ניסוח חדש לתוכן ישן על חייל הספר של עבר הירדן בא"י ללא יהודים מאמר
 
4417 15/4/1926 ידיעה בעתון
נוסח חדש לתוכן ישן "דבר"
 
4418 27/4/1926 ידיעה בעתון
מי מדבר מגרונו של ה,טיימס" על א"י "דבר"
 
4419 30/4/1926 ידיעה בעתון
סוציאליזם בימינו "דבר"
 
4422 3/5/1926 ידיעה בעתון
מדוע שובתים הכורים "דבר"
 
4423 5/5/1926 ידיעה בעתון
מדוע שובתים הכורים "דבר"
 
4424 9/5/1926 ידיעה בעתון
מדוע שובתים הכורים "דבר"
 
4425 10/5/1926 ידיעה בעתון
הכורים ומפקדת השביתה "דבר"
 
4426 26/5/1926 ידיעה בעתון
אחרי השביתה הגדולה "דבר"
 
4427 28/5/1926 ידיעה בעתון
אחרי השביתה הגדולה "דבר"
 
115 1/6/1926 נאומים ומאמרים
עמודי דבר הערות למבנה העיתון ולתוכנו מכתב
 
4433 5/6/1926 ידיעה בעתון
בחזית פועלי אנגליה "דבר"
 
4428 11/6/1926 ידיעה בעתון
תשובה "דבר"
 
4441 18/6/1926 ידיעה בעתון
לתןצאות השביתה "דבר"
 
4429 25/6/1926 ידיעה בעתון
לתוצאות השביתה "דבר"
 
4432 6/7/1926 ידיעה בעתון
מלחמת מכס הלחם בצ'כוסלובקיה "דבר"
 
4431 16/7/1926 ידיעה בעתון
המלחמה נגד יום בן 8 שעות במכרות "דבר"
 
4434 23/7/1926 ידיעה בעתון
בין מועצת הטרייד-יוניונים והכורים "דבר"
 
2219 26/7/1926 מכתבים
משה ליהודה מכתב
 
2220 27/7/1926 מכתבים
משה ליהודה וציביה מכתב
 
4435 5/8/1926 ידיעה בעתון
הזכויות שנשארו לתושבי תל אביב "דבר"
 
116 2/11/1926 מכתבים
הרצאה בתל יוסף (ברור עמדות לקראת הועדה) מכתב
 
2218 2/11/1926 מכתבים
משה אל החבר רוזניצ'נקו תל יוסף מכתב
 
4442 8/11/1926 ידיעה בעתון
המדנים בחצי האי ערב "דבר"
 
4436 19/11/1926 ידיעה בעתון
נצחון הדיפלומטיה של ס.ס.ס.ר במזרח "דבר"
 
4437 25/11/1926 ידיעה בעתון
על הקונסטיטוציה של חג'אז "דבר"
 
4438 19/12/1926 ידיעה בעתון
בעיראק "דבר"
 
4439 20/12/1926 ידיעה בעתון
בין תורכיה ותימן "דבר"
 
4440 28/12/1926 ידיעה בעתון
הערבים ותורכיה החדשה "דבר"
 
4443 9/1/1927 ידיעה בעתון
שקיעת נמרד בסוריה "דבר"
 
4445 15/2/1927 ידיעה בעתון
בעתונות הערבית "דבר"
 
4446 6/4/1927 ידיעה בעתון
הערבים והצעות ועדת העשור "דבר"
 
4447 22/4/1927 ידיעה בעתון
פרשת סין "דבר"
 
4448 24/4/1927 ידיעה בעתון
פרשת סין "דבר"
 
4450 28/4/1927 ידיעה בעתון
בין פועלי מצרים "דבר"
 
4451 10/5/1927 ידיעה בעתון
פרשת סין "דבר"
 
4469 14/5/1927 ידיעה בעתון
בלבנון "דבר"
 
4452 18/5/1927 ידיעה בעתון
פרשת סין "דבר"