שבת, 16/1/1954
שם הספר  יומן אישי 1954
שם הפרק  שבת, 16/1/1954

 

 

שבת,  16/1/1954

 

בבוקר באה נחמה ג'ייקובס לבקש עזרתי כלפי האוצר ביחס לתנאי מכירת ביתה לממשלה – אותו בית אשר שימש מעון לב"ג וכנראה עכשו ידור בו אשכול.

שיחה ממושכת עם משה קול, שדרכו בפירוט מופלג ושטף לשונו כמעיין המתגבר. הסביר לי את הסיבה האמיתית, העמוקה, השורשית, היסודית להתנגדותם הנמרצת שלו ושל חבריו (יזהר הררי, אנשי "העובד הציוני", קצת "יֶקים" מתקדמים) לאחוז החסימה. אין הם חוששים פן לא תגייס מפלגתם בבחירות הבאות 4% של כל הקולות - במה דברים אמורים, אם תישאר שלמה. אבל מאיימת עליהם יוזמת נחום גולדמן למזג את ה"פרוגרסיבים" עם "הכלליים". מנוי וגמור עם "העובד הציוני" ובעלי-בריתו להתנגד לאיחוד ולקיים מפלגה ציונית מתקדמת ויהי מה. אך הם חוששים כי גם תומכי האיחוד - רוזן, גרנות, פרדר ודומיהם - יעמדו בשלהם והמחלוקת תביא לידי פילוג המפלגה. אם כזה יהיה המצב אזי ברור להם כי שארית המפלגה לא תחזיק בשום פנים מעמד נוכח אחוז החסימה. סיפר לי על הוויכוחים שהיו לו ולחבריו עם ידידי נחום, המשלה עצמו בשווא כי הוא יכבוש לב "הציונים הכלליים" להרכיבם אותו אלוף לראשם. יצרו העז להיות למנהיג מפלגה גדולה בישראל מעבירתו על דעתו לבלתי ראות כי "הכלליים" בשום פנים לא יקבלו את שני העקרונות הראשיים של שיטתו - בענייני חוץ פשרות עם מדינות ערב למען השלום ובשאלות פנים הפסקת המלחמה נגד מפא"י. בינתיים הוא מטיל מבוכה וזורע תבוסנות בקרב ה"פרוגרסיבים" ויוזמתו היא שגרמה לתסבוכת המעכבת כניסת מפלגתם לממשלה. עלי לדבר עם רוזן ולהשפיע עליו כי יסתלק מהתנגדותו להשתתפות ה"פרוגרסיבים" בקואליציה קטנה. הנימוק צריך להיות כי האיום בקואליציה קטנה הוא שיביא את "הכלליים" לידי ויתור על הסגנות היחידה ועל ידי כך יאפשר את הקואליציה הרחבה של הדתיים. ואם יוותרו מתוך אותו פחד גם על אחוז החסימה הרי גם ה"פרוגרסיבים" ייכנסו והכל על מקומו יבוא בשלום. אמרתי לו כי איני רואה שום סיכוי לוויתור "הכלליים" על אחוז החסימה יען זהו מגינם העצמי בפני התפוררות, אבל הבטחתי לשוחח עם רוזן באותו כיוון. קול מוכן לדרוש כינוס הנהלת ה"פרוגרסיבים" לשם הכרעה סופית, זו שלא ננקטה בישיבת המרכז שלהם.

הלכתי עם צפורה הליכה שבתית למופת למלון "דוד המלך", להחזיר ביקור לרוז הלפרין ולשוחח איתה בעניינים המעיקים עליה. סיפרה על התגבורת הניכרת של תעמולה ערבית [בארצות-הברית] והסתת ידידי הערבים מאנשי כת דורותי תומפסון ("ידידי המזרח התיכון") הנתמכים על ידי "מועצת היהדות". דווקא בשעה כזו מוכרח לבוא שינוי יסודי בארגון פעולת ההסברה שלנו. עין FBI [הבולשת האמריקנית] פקוחה על פעולותינו הכספיות והערבים וידידיהם משסים את השלטונות בנו. אין ספק כי יש כבר בידי השלטונות הוכחות כי כספים הנאספים על ידי "המגבית" ["היהודית המאוחדת"] על יסוד פטור ממס הכנסה בהיותם, כביכול, מיועדים כולם למטרות של צדקה, מוצאים בחלקם לפעולה מדינית, שאין בשום פנים לתרצה כמעשה צדקה. אם יגיעו הדברים לידי חקירה - רעה נגד פנינו. לפיכך הוחלט להפריד בין פעולת הסברה מדינית לבין פעולות חינוך, הכשרה וכיו"ב ולחלק לפי זה את "המועצה הציונית" [בארה"ב] לשני גופים. ואז מתעוררת הבעיה, מאיזה מקור יממן את עצמו אותו פלג של המועצה שיעסוק בפעולה מדינית. לכאורה תהיה זו פעולה אמריקנית טהורה, הנישאת על כתפיהם של אזרחי ארה"ב, אך אם לא יוכלו אלה ליהנות מכספי "המגבית" - ואילו מגבית נפרדת לא יוכלו לערוך - מאיזה מקור ישאבו את האמצעים? השאלה נשארה בתיקו.

רוז סיפרה על תופעות מדאיגות מאוד של תגובות עוינות בציבור להסברתנו - בין השאר על אווירת איבה שהקיפה את הופעותיו האחרונות של אבן בטלוויזיה.

אחרי ארוחת הצהריים ביליתי שעה ארוכה ליד הטלפון. ניהלתי שיחה ממושכת עם רוזן בתל-אביב לשדלו כי ייתן יד לכינוס הנהלת ה"פרוגרסיבים" למען תקבל סוף סוף החלטה ברורה לגבי שאר האפשרויות: הילכו לקואליציה רחבה עם אחוז החסימה ויצטרפו לקואליציה מצומצמת בלעדיו?

טילפנתי ל[דב] יוסף בנתניה על השביתה העומדת לפרוץ בחברת החשמל.

טילפנתי לאשכול ולגולדה על מצב העניינים. ניסיתי להתקשר גם עם לבון בתל-אביב ולא מצאתיו.

ביקרתי את הנשיא ומסרתי לו דוח על המצב.

ברעם ואמיר באו למסור כי ענייני שביתת עובדי עיריית ירושלים – אינם זזים. לדעתם יש סכנה כי מינויו של הממונה על הגבייה לא יצא לפועל, ואם כן [לא] ישפר את מצב תשלום המשכורת. עלינו להבהיר בממשלה כי עזרת האוצר לעירייה בתשלום המגיע לעובדים מנובמבר ואילך תלויה בתנאי בל יעבור כי העירייה תקבל ממונה של משרד הפנים לפיקוח על הגבייה ותסכים לשריין את התקבולים לתשלומי המשכורת.

בא [משה] תבור מ"דבר" לשמוע הסבר על המצב במו"מ הקואליציוני והכתבתי לו פרשה שלמה. אחר כך טילפן לי את הכתוב וערכתיו בטלפון.

טלפון מנמיר. "הרחובותי" - זו חניכתו של יוסף יעקבסון בימים אלה - מצא דרכו אליו ואל גוברין והרי השלושה יושבים על המדוכה. ההצעה היא כי סעיף הסגנות יישאר בהסכם אך ביצועו יידחה עד שיושג הסכם עם הדתיים, אם על שני סגנים או על שום סגן, או שמא יתפשרו במשך הזמן עם סגן אחד. בינתיים יקבלו "הכלליים" מישנה למנהל כללי בהתאם להצעת הפשרה הקודמת. נשאלתי אם אסמוך ידי על ההצעה על מנת שתובא לפני ועדת העשרה של הכלליים הממתיקה סוד הערב. הסכמתי ואחרי כן טילפנתי לגולדה ולדינור להעמידם על הפתח החדש למוצא מן המצר.

בשעה מאוחרת בערב טילפן קול. רוזן מסר לו על שיחתי עמו והניח בידיו את ההכרעה אם לכנס למחר את ההנהלה או לא. אמרתי לו כי יכנס - הבה ונזיז את העניין בדרך זו לקראת ההכרעה. אם יחליטו ה"פרוגרסיבים" חיובית על קואליציה קטנה, תהא בזה דחיפה ל"כלליים" להתפשר עם הדתיים. הבעתי תקוותי, כי יחליטו חיובית גם על קואליציה רחבה.

 

העתקת קישור