144. מכתב אל מייג'ור סטייפּלס, המפקדה, ירושלים - מתנדבי היישוב לצבא הבריטי - 19/5/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  144. מכתב אל מייג'ור סטייפּלס, המפקדה, ירושלים - מתנדבי היישוב לצבא הבריטי - 19/5/1942
כותרת משנה  אנגלית

144

מכתב אל מייג'ור סטייפּלס, המפקדה, ירושלים[1]

19/5/1942

(אנגלית)

מתנדבי היישוב לצבא הבריטי

 

1. בתשובה למכתבך מ-8 במאי, 1942 [ר' הערה 1].

2. מספר היהודים גילאי 20 עד 35 בארץ-ישראל נאמד ב-80,000. יש להניח כי משכבת גיל זו כבר התגייסו 8,000 ו-4,000 נוספים משרתים במשטרה ובמשטרת העזר. מן היתרה של 68,000 יש לקזז כ-15% אחוז של בלתי כשירים. לפיכך מגיע מספר הזמינים לגיוס או לאימון צבאי חלקי ל-58,000.

3. מספר היהודים בשכבת הגיל הנ״ל, המועסקים בעבודות חיוניות למאמץ המלחמה, ואשר משום כך אין לגייסם לשירות צבאי, נאמד ב-30,000 (קבוצה א). היתרה הַזְמינה לגיוס לשירות צבאי היא אפוא 28,000 (קבוצה ב). מספר זה אינו ממצה את המאגר הפוטנציאלי לגיוס מקרב יהודי ארץ-ישראל, שכן מאגר זה כולל גם גברים גילאי 18 עד 20 ו-35 ומעלה.

4. מספר הגברים שיתייצבו לצבא בפועל מותנה בכמה גורמים, כגון

ההתפתחויות המדיניות,

האיום המיידי על ארץ-ישראל ועל המזרח התיכון,

יחס אוהד של השלטונות כלפי היחידות היהודיות הקיימות,

הסיכויים שיינתן ליחידות אלה לשרת ביעילות צבאית מרבית,

הטיפול במשפחות החיילים ובתלויים בהם,

נכונות המעסיקים וארגוני העובדים להיערך מחדש במידת הצורך כדי לשחרר אנשים לשירות צבאי,

שיתוף הפעולה של השלטונות האזרחיים והצבאיים באי-העסקת גברים בגיל גיוס, בעיקר בעבודות לא-מקצועיות, וכו׳.

יש להדגיש כי תעמולת הגיוס שמנהלת הסוכנות היהודית קוראת להתגייסות מרבית של גברים חרף כל המכשולים החומריים והפסיכולוגיים, אבל מידת ההצלחה של תעמולה זו מותנית, כמובן, במידת סילוקם של המכשולים.

5. כמעט כל הגברים בקבוצה א׳ וכל הגברים בקבוצה ב׳ זמינים, כל עוד לא התגייסו, לאימון צבאי חלקי לפי ההצעות שהגישה הסוכנות היהודית למפקד העליון של המזרח התיכון ולמפקדה בארץ-ישראל. בדומה, יש לראות בגברים שלמטה מגיל 20 ולמעלה מגיל 35 מועמדים לאימון חלקי זה. אנו מציעים שהתוכניות לאימון זה יחולו, לפי שעה, על מאגר של 40,000 איש.

6. מספר היהודים (גברים בלבד) שכבר משרתים בחילות השונים של צבא הוד מלכותו (לרבות אבֵדות, שבויי מלחמה ומי ששוחררו כבלתי-כשירים), היה בסוף אפריל 1942, לפי הנתונים שבידי הסוכנות היהודית, כדלקמן:

 

 

חפרים

״באפס״

תותחנים

שירותים טכניים

חיל האוויר

הצי המלכותי

קציני רפואה

 

 

לסיכום זה יש להוסיף:

 

גברים המועסקים בתפקידים מיוחדים במסגרות צבאיות מסוימות

מגויסים מא״י לצבאות הפולני והצ׳כי

משטרה ומשטרת עזר

 

 

 

בסך הכל:

3,031

2,067

448

4,407

1,600

70

100

11,723

 

 

 

 

500 ומעלה

1,000 בערך

6,800

8,300

 

 

20,023

 

 מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] ב-8/5/1942 התבקשה הממ״ד ע״י קולונל סטייפלס לספק למפקדת הצבא בא״י מידע על (א) מספר המגויסים הפוטנציאליים גילאי 35-20; (ב) מספר המגויסים בפועל; (ג) מספר האנשים התורמים למאמץ המלחמה שאין לגייסם (אצ״מ S 25/5089).

 

העתקת קישור