נספח 5. שיחה עם גנרל ד. ס. מק-קונל, מפקד הצבא בא"י - פלוגות ״באפס״, גיוס נוטרים, נשק לא חוקי - 26/4/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  נספח 5. שיחה עם גנרל ד. ס. מק-קונל, מפקד הצבא בא"י - פלוגות ״באפס״, גיוס נוטרים, נשק לא חוקי - 26/4/1942
כותרת משנה  אנגלית, נוכחים: גנרל ד. ס. מק-קונל, מר מ. שרתוק, ד"ר ב. ג'וזף

נספח 5

שיחה עם גנרל ד. ס. מק-קונל, מפקד הצבא בא"י

26/4/1942

(אנגלית)

פלוגות ״באפס״, גיוס נוטרים, נשק לא חוקי

 

 

נוכחים: גנרל ד. ס. מק-קונל, מר מ. שרתוק, ד"ר ב. ג'וזף

 

א. גנרל מק-קונל קיבל את הבאים בידידות רבה וכזה היה הטון שלו במשך כל השיחה. על שולחנו היה מונח המכתב של מ. ש. אל גנרל אוקינלק.[1] לשאלת מ. ש. אמר הגנרל כי עד עתה לא הגיעה תשובה מהמצביא הראשי על המכתב. הוא שמע מפי קלייטון[2] כי הגנרל אוקינלק מעיין בדבר. בינתיים החל הוא עצמו לטפל בהצעות וניגש להגשים כמה דברים בעקבות שיחתו הקודמת עם מ. ש.

הוא מטפל עכשיו בסידורים להגברת אימוני ה״באפס״. הקושי העיקרי בעניין הוא הקצב החלש של הגיוס. דנים עכשיו גם על בטליונים. הוא העיר דרך אגב, כי מלחמה זו היא בעצם מלחמה של יחידות קטנות. אפשר לציין אותה כ״מלחמת קומנדוס״.

מ.ש. ענה כי אף על פי כן הרי אנו שומעים על מערכות של גופים צבאיים גדולים: מדברים על דיוויזיה דרום-אפריקאית שקיבלה את טוברוק, בריגדה פולנית המשתתפת במדבר המערבי וכו׳. ארגון פלוגות ״באפס״ ביחידות קטנות מפוזרות מעורר תמיד שאלות על הצורה בהן תיכנסנה למערכה ויש המסיקים כי ארגונן הנוכחי מונע מלכתחילה את שיתופן בפעולות קרב. מתעוררת גם שאלת הפיקוד על יחידות כאלו והנהגתן בקרב. עם כל ההערכה למפקדי הפלוגות וגם [מילה לא ברורה] שמ. ש. רוחש לכמה מהם, קשה לו לראות איך יכשירו מפקדים אלה את אנשיהם לקרב. נכון שיש אינספקטור לכל פלוגות ה״באפס״, אבל תפקידו הוא יותר אדמיניסטרטיבי מאשר הדרכה לקרב.

הגנרל ענה כי כבר דנים על מפקח כללי לכל החיילים הארץ-ישראליים ועוד תהיה אפשרות לעיין גם בשאלה זו.

ב. הגנרל הודיע כי באופן עקרוני כבר הוחלט לקבל את הצעותינו על הרחבת משטרת היישובים העבריים והגברת אימון אנשיה. דנים עכשיו איך להגשים את ההצעות האלו. הוא מבקש שלא נעמוד דווקא על מספר של 50,000. ודאי שצריך יהיה להתחיל במספר קטן יותר, אך אין זה מן הנמנע כי נגיע גם ל-60,000 ויותר. הוחלט למנות קצין צבאי שיהיה אחראי לאימוני מ.י.ע. התוכנית היא לאמן קודם כל קדר של מדריכים. הוא עומד להיפגש הערב עם ה' מקפרסון כדי להחליט בכמה שאלות שהתעוררו בינתיים, כגון ההגדלה של מספר האנשים בשכר שבמ.י.ע. ועוד. ביום ד' זה תהיה ישיבה מסכמת והוא יודיע לנו את מסקנותיה. הכוונה היא להפעיל בראש וראשונה את תוכנית ההרחבה באזור החוף ואזורי הספר. הקושי העיקרי הוא שאין נשק נוסף. בביקורו האחרון בקהיר דרש רובים ונשק אחר, אולם לא קיבל כלום. הוא מוסיף לפעול בכיוון זה.

ג. לשאלה על בניית קו הביצורים בצפון בצורה המשאירה את גוש הגליל העליון מחוץ לקו, ענה מק. כי קצין מיוחד מונה עתה לעבור בנקודות ולתת הוראות איך להתנהג במצבים מסוימים. אחרי שתיוודענה מסקנותיו של קצין זה, נוכל לשוב ולדון בדבר.

ד. במשך השיחה הזכיר הגנרל את משלחת ועידת ההסתדרות. מבלי לבקש תשובה, העיר הגנרל כי היה רצוי לו לדעת מהי כמות הנשק הב. ל. [בלתי-ליגלי] אשר בידי היהודים. הוא יודע כי בשעת חירום ישתמשו בנשק זה בצורה מועילה והיה טוב להביא אותו בחשבון מעתה. אין לו כל כוונה לשאול היכן נמצא הנשק הזה וגם לא יהיו חיפושים אחריו, אבל טוב לנו לזכור כי אם ייתפס נשק כזה הרי מחזיקו יובא לדין.

השיחה ארכה למעלה מחצי שעה.

 

הערות:


[1] הדוח נרשם בידי משה יובל ב-27/4/1942 (S 25/5089) (ר׳ מסמך 108 הע׳ 7).

[2] בריגדיר סר אילטיד קלייטון (1955-1886). קצין מודיעין ומזרחן בריטי. יועץ לענייני ערבים במפקדת הצבא הבריטי במזה״ת 1943-1940. הנציג הבריטי ליד הליגה הערבית וראש המשרד הבריטי לענייני המזה״ת בקהיר.

 

העתקת קישור