נספח 4. תזכיר שר המושבות קרנבורן לשר המלחמה גריג - טריטוריה חילופית לשילוח מעפילים - 28/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  נספח 4. תזכיר שר המושבות קרנבורן לשר המלחמה גריג - טריטוריה חילופית לשילוח מעפילים - 28/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

נספח 4

תזכיר שר המושבות קרנבורן לשר המלחמה גריג[1]

28/3/1942

(אנגלית)

טריטוריה חילופית לשילוח מעפילים

 

 

אכיר לך תודה עמוקה על עזרתך בעניין הבא.

כידוע לך, הבטחתי באחרונה בבית הלורדים, שממשלת ה. מ. תעשה כל שלאל ידה למנוע הישָנות טרגדיה כזו שאירעה כאשר ״סטרומה״ הוחזרה לים בידי ממשלת טורקיה ואחר-כך טבעה בים השחור ובתוך כך נגרמו אבדות כבדות. פירושו של דבר, שאנו לא נעשה דבר לעידוד השלטונות הטורקים להניח מכשולים על המשך ההפלגה של כל אונייה בעתיד, הנושאת על סיפונה קבוצות יהודים הנמלטים מרדיפות האויב. לעומת זאת, כאשר הקבינט דן באחרונה בשאלה זו, הוא הגיע לכלל מסקנה כי יש לנקוט בכל הצעדים המעשיים כדי להניא הגירה בלתי-חוקית לפלשתינה, וכי בהתאם למדיניות הקיימת כל יהודים כאלה, שאולי עשויים להגיע לפלשתינה באורח בלתי-חוקי, או שייתָפסו בדרכם לשם, יגורשו ליעד אחר כלשהו בהקדם האפשרי.

לבד משתי ספינות קטנות, הנושאות קומץ נוסעים אשר, אם יגיעו לפלשתינה, יושמו שם במעצר, אין בימים אלה בים כל אונייה אחרת ממין זה. אולם עלינו להיות מוכנים להופעת אוניות גדושות חדשות בממדים כשל ״סטרומה״, שנשאה 750 נוסעים. משום כך אני חש במלוא החומרה, כי אין לאבד זמן וכי יש לעבד סידורים לטיפול בקבוצות עתידיות באופן שאם בעיה זו תתעורר, אוכל להבטיח לקבינט המלחמה שאנו מוכנים כדבעי להתמודד עמה.

הבעיה של קביעת היעד הסופי של מהגרים בלתי-חוקיים כאלה יוצרת סבכים חמורים. ממשלת פלשתינה כבר הייתה מטופלת במשך למעלה משנה בקבוצה אחת של כ-800 עקב אי-יכולתה להשיג מקום בכלי שיט לגירושם למאוריציוס, שם כבר נעשו הכנות לקבלתם. נראה, כי במשך כל תקופה זו לא היה לאל ידם של שלטונות הצי לספק את כלי השיט הדרושים. ברור, לדעתי, כי לאור הניסיון הזה עלינו לחפש במקרה הנוכחי טריטוריה אחרת מחוץ למאוריציוס, ולפיכך יש לי עניין רב בהצעה שהועלתה במברקו של המפקד העליון, המזרח התיכון, מ-20 במרס, כי פליטים יהודים ישולחו לאריתריאה. מנקודת המבט שלנו יש לטריטוריה זו יתרונות מובהקים בעליל. קרבתה לתעלת סואץ תְפַשט מאוד את בעיות ההסעה הכרוכות בהעברת מספרים גדולים של מהגרים בלתי-חוקיים אם מפלשתינה ואם ממקומות אחרים, וייתכן שבמקרים מסוימים יהיה אפשר לשַלח קבוצה שכזאת בכלי השיט שלה - אפשרות שאינה קיימת, בדרך כלל, לגבי יעד רחוק יותר עקב המצב הרעוע של האוניות שבהן הם מפליגים ממזרח-אירופה. מבחינתנו, יש לאריתריאה יתרון נוסף; כידוע לך, כל הטריטוריות הקולוניאליות שלנו במזרח-אפריקה גדושות להדהים בפליטים, וקליטת מספרים ניכרים נוספים תטיל בהכרח מעמסה כבדה על המינהלות המדולדלות. אני מבין, כמו כן, שהמחסור במגורים בדרום-אפריקה חריף עד כדי כך שבשל שיקול זה בלבד אין זה סביר כלל שממשלת דרום-אפריקה תהיה נכונה לסייע לנו.

התרשמתי כל כך מן ההצעה להשתמש באריתריאה, שהעלה המפקד העליון, ולפיכך התאכזבתי מאוד למקרא המברק הבא שלו מ-21 במרס, כי לאחר בירור נוסף הוא סבור שהשיקולים המעשיים נגד שילוח מספר גדול של יהודים לאריתריאה הם כה כבדים עד כדי פסילת ההצעה. אני משער שאכן זה המצב, אך הסיבה שבגללה אני כותב לך בשלב זה היא לבקש שהשאלה אם אריתריאה יכולה או אינה יכולה לשמש למטרה זו חייבת להישקל במלוא שימת הלב ובדחיפות בשלב זה, כדי שאם היא תישָלל לחלוטין, נוכל ללכת מייד הלאה ולנסות למצוא טריטוריה חלופית, ככל שזו תהיה כרוכה בקשיים. כפי שכבר אמרתי, יתרונותיה [של אריתריאה] מבחינתנו כה בולטים עד שאני מקווה שהיא לא תידָחה בלא בירור קפדני ביותר.

ממברקו של המפקד העליון מ-20 במרס, שאליו כבר נדרשתי, תיווכח כי גנרל אוקינלק ייחס חשיבות רבה להימנעות מכל סידור שיהיה כרוך בשילוח מספר גדול של יהודים שכבר הגיעו לפלשתינה. למרבה המזל, התברר שהספינה ״מיחאי״, אשר לה הוא נדרש, נושאת על סיפונה רק 14, ולא 1.400 יהודים.

אני סבור שתרצה לדעת, שהָצעתי היא כי ברגע שנגיע לכלל החלטה כלשהי לגבי הטריטוריה שתשמש יעד סופי, נדון יחד עם הלורד הראשון [של הימייה] באפשרות שהצי המלכותי יַטה [לעברו של יעד זה] כל אונייה של מהגרים בלתי-חוקיים, שעשויה להגיע למזרח הים התיכון.

אני שולח העתק ממכתב זה ל[שר החוץ] אידן.

שלך בכנות,

קרנבורן

הערות:


[1] אב״ג.

 

העתקת קישור