נספח 2. מברק אל הנציב העליון, ירושלים - מאת בויד, משרד המושבות - ״סטרומה״ - 5/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  נספח 2. מברק אל הנציב העליון, ירושלים - מאת בויד, משרד המושבות - ״סטרומה״ - 5/3/1942
כותרת משנה  אנגלית, דחוף ביותר, סודי

נספח 2

מברק אל הנציב העליון, ירושלים[1]

מאת: בויד, משרד המושבות (דחוף ביותר, סודי)

5/3/1942

(אנגלית)

״סטרומה״

 

 

1. עוצמת הרגשות שחולל אסון זה בארץ זאת ובארצות-הברית הייתה עזה עד שנאלצתי לבקש מקבינט המלחמה לבחון פעם נוספת את כל השאלה של הסדרת הפיקוח על ההגירה הבלתי-חוקית.

2. מאז נכבשו ארצות הבלקן בידי הגרמנים השתנה המצב לחלוטין, ונראה כי אין יותר אפשרות להתנגד לדרישה הרווחת, כי אוניות המגיעות למימי טורקיה לא יאולצו לשוב לאחור. גורלם המר של אנשים אומללים אלה, המצליחים לצאת את ארצות האויב, כה נורא עד שקיימת תמימות דעים כי אין זה מן הצדק להפקירם למצוקתם.

3. יתר על כן, קשה הרבה יותר להצדיק הקפדה על יחס נוקשה מצד ממשלת ה. מ. כלפי הגירה בלתי-חוקית מארצות כבושות בידי האויב כל עוד אין המכשולים הקיימים בתקופה הנוכחית מאפשרים מיצוי מכסות ההגירה. ההתנגדויות העזות לשינוי כלשהו של המדיניות הנוכחית להלכה ולמעשה על יסוד

(א) מדיניותנו והכרזותינו בעבר,

(ב) שיקולי ביטחון,

ו(ג) סכנת עידוד תעבורה,

מובנות פה היטב. אבל אחרי שקילת כל העובדות הענייניות, נוטה הקבינט להשקפה כי מכוח שיקולים הומניטריים רצויה הרפיה מסוימת של המדיניות המחמירה הנוכחית.

4. לפיכך סבור הקבינט כי מן הראוי שהצהרה שתנוסח בערך בקווים שלהלן תושמע בשבוע הבא בפרלמנט ובפלשתינה:

ממשלת ה. מ. ממשיכה להתנגד בתוקף להגירה בלתי-חוקית לפלשתינה. היא מאשרת את סעיפי ״הספר הלבן״ של 1939. אבל התפתחות המלחמה מחייבת באורח בלתי-נמנע להנהיג כמה תיקונים בתחום היישום המעשי של סעיפים אלה לגבי פליטי רדיפות האויב שעשויים לעשות דרכם לפלשתינה. ממשלת ה. מ. החליטה כי, מכל מקום בתקופה הנוכחית, מהגרים מארצות אויב, אם גם אולי לא יעמדו בתקנות הפורמליות המכשירות את כניסתם, יטופלו כלהלן: בהגיעם לפלשתינה הם יושמו במחנות מעצר, שם ייבָדקו מבחינה ביטחונית בקפידה רבה. כל מי שיימָצאו כשרים על-ידי ממשלת פלשתינה, ייחשבו למהגרים חוקיים לפי מכסות ההגירה השנתיות, בכפוף ליכולת הקליטה הכלכלית של הארץ. החלטה זו תחול על נוסעי האונייה ״דריין״, הנתונים במעצר בפלשתינה מאז מרס 1941; ובתום המלחמה ייבחן עניינם של מי ששולחו למאוריציוס מחדש על-מנת שיוכנסו לפלשתינה ככל שיאפשרו הנסיבות. החקיקה בתחום ענישתם של הבעלים והקברניטים של האוניות המעורבות בהגירה בלתי-חוקית לא תשונה.

5. כפי שתיוָוכח, אנו סבורים כי שינוי הטיפול המעשי במהגרים הבלתי-חוקיים שיגיעו בעתיד לפלשתינה ישפיע מן ההכרח על מעמדם של מי שכבר שוהים במחנות מעצר בפלשתינה ובמאוריציוס.

6. יש לחץ ניכר על ממשלת ה. מ. לפרסם הצהרה בפרלמנט בתחילת השבוע הבא, ואני חושש שעלי לבקש ממך להעביר אלי עד צהרי יום א', 8 במרס, לכל המאוחר, לאחר היוָועצות במפקד הצבא, את השקפותיך על השינוי המוצע במדיניות ועל הצעדים הנובעים ממנה.

 

הערות:


[1] מברק זה נשלח בתשובה למברק הנציב העליון מס' 257. על המברק שנוסח בידי בויד, ראש שולחן א״י במשרד המושבות עבור השר קרנבורן, נדפס שהוא ״טיוטה להתייעצות״ וצוין בכתב-יד: ״לא נשלח״ (pro C0733/445/17 XC23685).

 

העתקת קישור