נספח 1. מכתב מאת אריק מילס, אל הנה"ס, ירושלים - אישור לעליית גילאי 16-11 - מ-22/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  נספח 1. מכתב מאת אריק מילס, אל הנה"ס, ירושלים - אישור לעליית גילאי 16-11 - מ-22/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

נספח 1

מכתב מאת אריק מילס, אל הנה"ס, ירושלים

22/2/1942

(אנגלית)

אישור לעליית גילאי 16-11

 

נכבדי,

 

1. עלי להודיעכם כי הממשלה החליטה להתיר הגירה של ילדים יהודים היושבים ברומניה ובהונגריה, גילאי 16-11 מתחילת שנתם ה-11 ועד סוף שנתם ה-16. ילדים אלה יוכנסו בסיווג ״תלמידים״ וכמובן יהיו כפופים להבטחת אחזקתם כמקובל.

2. ממשלת שוויץ הסכימה לייצג את האינטרסים של ממשלת ה.מ. בהונגריה ואנו מעריכים שהיא תעשה זאת בקרוב גם ברומניה.

3. סידור הגירה מיוחדת זאת כרוך בקשיים מעשיים רבים, קושי בזיהוי משביע רצון, קושי בתכנון האפוטרופוסת הנאותה על הילדים במשך מסעם, קשיים בקביעת מסלולי המסע וההפלגה לרבות עמדת השלטונות בארצות המעבר.

4. לאור הנסיבות:

א. נדרש דיון מוקדם שלכם ושל המחלקה הזאת, שבו נוכל לסקור את כל הקשיים הצפויים.

ב. אחר-כך יהיה עליכם לתכן תוכנית מעשית לגבי הונגריה ורומניה.

ג. המחלקה תצטרך לבחון את התוכנית ולבוא במגע עם השלטונות שיהיו מעורבים בדבר.

בכנות,

א. מילס

מנהל מחלקת ההגירה והסטטיסטיקה

משרדי הממשלה, ירושלים

 

העתקת קישור