154. מברק אל דוד בן-גוריון, וושינגטון - בן-גוריון חוזר לארץ-ישראל - 31/5/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  154. מברק אל דוד בן-גוריון, וושינגטון - בן-גוריון חוזר לארץ-ישראל - 31/5/1942
כותרת משנה  אנגלית

154

מברק אל דוד בן-גוריון, וושינגטון

31/5/1942

 (אנגלית)

 

בן-גוריון חוזר לארץ-ישראל

 

 

מודאג עמוקות מכוונתך לחזור.[1] חשבתי שפתחת בפעילות פורייה כלפי פנים וכלפי חוץ.[2] הברק נימוקים.[3] משה שרתוק

 

הערות:


[1] ב״ג יצא לבריטניה ולארצות-הברית ב-28/7/1941 ונעדר מן הארץ למעלה מ-14 חודשים. מראשית מאי1942  השתדל ב״ג להסדיר טיסה לא״י. את צעדו זה הסביר בנחיצות נוכחותו בארץ ככל שגוברת סכנת פלישה. ב-25/5/1942 הבריק ב״ג לרעייתו: ״מקווה לחזור בקרוב הודיעי לשרתוק״. רווחו שמועות שתלו את החלטת ב״ג לשוב ארצה במחלוקת הממושכת בינו ובין ח״ו, שהחריפה בבוא ח״ו מלונדון לארה״ב (על פרשה זו מנקודת מבט ב״ג ר' טבת, קנאת ג', עמ' 432-413).

[2] על פעילות ב״ג בארה״ב ר' מסמך 116 והע' 11.

[3] ב״ג השיב למ״ש במברק ב-1/6/1942: ״אני חוזר מפני שאני חש שעלי להיות בבית עכשיו״ (אב״ג).

 

העתקת קישור