146. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - גיוס ליחידות הנדסה - 19/5/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  146. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - גיוס ליחידות הנדסה - 19/5/1942
כותרת משנה  אנגלית

146

מכתב אל המִפקדה, ירושלים

19/5/1942

(אנגלית)

גיוס ליחידות הנדסה

 

למכתבך מ-15 במאי, [1].1942

 

1. אני מניח שיחידות המהנדסים הנקובות במכתבך, שהסוכנות היהודית מתבקשת לשתף פעולה בגיוסן, יהיו יהודיות טהורות בהרכבן.

2. ייעשו מאמצים להשיג מגויסים בעלי הכישורים הדרושים, ובהתאם לכך מתבצע פרסום פומבי על הצורך במגויסים אלה. אולם יש להטיל ספק אם המאמצים העכשוויים ישאו פרי מלא עד 10 ביוני, ויש לקוות שהמגויסים שיתייצבו אחרי מועד זה יתקבלו גם הם.

3. כפי שכבר צוין בתכתובת קודמת, העסקת מספר גדול של גברים בגיל צבאי כאזרחים, על-ידי הצבא, מסכלת את הצלחת מאמץ הגיוס.

 

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] כנראה מכתב מאת מייג'ור סטייפלס.

 

העתקת קישור