מקורות - 2009
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  מקורות - 2009

מקורות

איגרות ח״ו, ר' וייצמן, חיים.

אבנרי, א״ל: מוולוס עד טאורוס - עשור ראשון להעפלה בדרכי הים 1934-44, הקבה״מ, 1985.

אהרון, וולסלי-פנחס: גלגלים בסופה, משרד הביטחון, 1968.

אהרונסון, שלמה: היטלר בעלות הברית והיהודים, הקיבוץ המאוחד/מכון בן-גוריון, 2008.

אחדות העבודה: קובץ מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תש״ג (חלק ב').

אטיאש, משה: ספר התעודות של הוועד הלאומי לכנסת ישראל בא״י, 1963.

אליאב, בנימין (עורך): היישוב בימי הבית הלאומי, כתר, 1976.

אסף, מיכאל: תולדות התעוררות הערבים בא״י ובריחתם, תרבות וחינוך, 1967.

באואר, יהודה: דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית, ספריית פועלים, 1963.

בן-גוריון, דוד: אנחנו ושכנינו, ״דבר״, 1931.

בנימיני, אליהו: מדינות ליהודים, הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים, 1990.

גלבר, יואב: תולדות ההתנדבות א׳-ג׳, יד יצחק בן-צבי, תשל״ט.

גלבר, יואב: שורשי החבצלת: המודיעין ביישוב ב', משרד הביטחון, 1992.

גלעד, זרובבל (עורך): מגן בסתר - מפעולות המחתרת הא״י במלחמת העולם השנייה, הסוכנות היהודית, תש״ט.

גרוס, נחום: לא על הרוח לבדה: עיונים בהיסטוריה הכללית של א״י בעת החדשה, מאגנס/יד יצחק בן-צבי, 2000.

גרנית-הכהן, ענת: ״אישה עברייה אל הדגל - שירותן של נשות היישוב בכוחות הבריטיים במל״ע-2, היבטים לאומיים ומגדריים״, חיבור לקבלת תואר דוקטור, אונ׳ בר-אילן, 2008.

דובקין, אליהו: עלייה והצלה בשנות שואה, ראובן מס, 1946.

דותן, שמואל: האדומים - המפלגה הקומוניסטית בארץ-ישראל, שבנא הסופר, 1991.

הורוביץ, דוד: הכלכלה הא״י בהתהוותה, מוסד ביאליק/דביר, 1948.

הלר, יוסף: מ״ברית שלום״ ל״איחוד״, מגנס, תשס״ד.

הלר, יוסף: לח"י, מרכז שזר, 1989.

הלר, יוסף: במאבק למדינה - המדיניות הציונית 1948-1936, מרכז זלמן שזר, תשמ״ה.

וייצמן, חיים: מכתבים ומסמכים כרך 20 (אנגלית), 1977 Transaction Books/Rutgers.

וסרשטיין, ברנרד: בריטניה ויהודי אירופה 1945-1939, עם עובד, 1982.

חבס, ברכה: בנות חיל - ספר א.ט.ס., עם עובד, 1964.

טבת, שבתי: קנאת דוד ג', שוקן, 1987.

טבת, שבתי: משה דיין, שוקן, 1971.

יומ״מ, ר' שרת, משה: יומן מדיני.

יחיל, לני: ״מדגסקר - חזון תעתועים של פתרון השאלה היהודית״, ״ילקוט מורשת״ י״ט, יוני, 1975.

ישראלי, דוד: הרייך הגרמני וארץ-ישראל, אונ' בר-אילן, 1974.

כהן, אהרון: ישראל והעולם הערבי, ספריית פועלים, 1964.

כהן, גבריאל: צ'רצ'יל ושאלת ארץ-ישראל 1942-1939, יד יצחק בן-צבי תשל״ו.

לוח הארץ 1941/42.

מגן בסתר, ר' גלעד, זרובבל.

מוריס, בני: הדרך לירושלים, עם עובד, 2007.

ספר תולדות ההגנה, כרכים א', ג-1, ג-2, עם עובד, 1973-1954 (עורך ראשי בן-ציון דינור).

ספר התעודות, ר' אטיאש, משה.

סת"ה, ר׳ ספר תולדות ההגנה.

עופר, דליה: מאבק העפלה 1948-1934, יד טבנקין, 1987.

פורת, יהושע: במבחן המעשה הפוליטי, יד יצחק בן-צבי, תשמ״ה.

צור, זאב: הקיבוץ המאוחד ביישובה של א"י, הקיבוץ המאוחד, תשמ״ב.

קאופמן, מנחם: לא-ציונים באמריקה, הספרייה הציונית, 1984.

קפלנסקי, שלמה: חזון והגשמה, ספריית פועלים, 1950.

קצבורג, נתנאל: מחלוקה לספר הלבן - מדיניות בריטניה בא״ 1940-1936, יד יצחק בן-צבי, תשל״ג.

קרוא, משה: יע"ל (יחידה עברית להובלה) במערכות מלחמה, 1993.

רשף, שמעון; דרור, יובל: החינוך העברי בימי הבית הלאומי, 1948-1919, מוסד ביאליק, 1999.

שמעוני, יעקב: מדינות ערב בימינו, עם עובד, 1965.

שפירא, דוד הלל: מפילנטרופיה לאקטיביזם - התגבשותם של ציוני ארה״ב לקבוצת השפעה מדינית, מוסד ביאליק, 2001.

ששון, אליהו: בדרך אל השלום, עם עובד, 1978.

שרת, משה: בשער האומות, עם עובד, 1958.

שרת, משה: יומן מדיני א'-ה', עם עובד והספרייה הציונית, 1979-1968.

 

העתקת קישור