140. מכתב אל קול' ג'ון מק-קנדליש, המפקדה, קהיר - על בחירת מפקד מתאים - 16/5/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  140. מכתב אל קול' ג'ון מק-קנדליש, המפקדה, קהיר - על בחירת מפקד מתאים - 16/5/1942
כותרת משנה  אנגלית, אישי וסודי

140

מכתב אל קול' ג'ון מק-קנדליש, המפקדה, קהיר

16/5/1942

(אנגלית)

על בחירת מפקד מתאים

 (אישי וסודי)

 

מק-קנדליש יקר,

 

אני מקווה שתקבל מכתב זה באותה רוח שבה הקשבת לדברי בעל-פה בעניינים אישיים. נודע לי כי אחד קפטן (או מייג׳ור?) פינק, יהודי, מועמד לפקד על אחת מפלוגות התובלה שלנו. לפי שידוע לי, פלוגה ״D״. אם אומנם כך, צר לי שעלי לומר לך כי איני חושב שהוא יקצור הצלחה בתפקידו. איני מכירו אישית, אך מה ששמעתי עליו מפי קצינים יהודים, לרבות יהודים בריטים, ששירתו איתו, ומפי חיילים ששירתו תחתיו, מוליכני למסקנה שלילית נחרצת זו.

נראה כי הוא זר בתכלית לרוח אנשינו ודרכי התנהלותו עם חיילים בדרך כלל רחוקות מאוד מן הראוי. בטוחני כי כל קצין בריטי הגון ובעל שכל ישר ימלא בלי ספק תפקיד של מפקד יחידה יהודית טוב יותר מיהודי מסוגו של פינק.

שבעתי נחת בהיוודע לי כי קפטן [ידין] פרומקין מפלוגת מובילי המים 5 התמנה למייג׳ור ולמפקד פלוגתו, וכן כי ווֹליס (ר' מכתבך מ-12 באפריל) הוא עתה מפקד פלוגת התובלה ״Q״.

אני מקווה להיות בקהיר לפני סוף מאי ולהיוועד איתך לשיחה מלב אל לב.

שלך בכנות,

מ. שרתוק

 

העתקת קישור