138. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - ״מירציאה״ - 15/5/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  138. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - ״מירציאה״ - 15/5/1942
כותרת משנה  אנגלית

138

מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון

15/5/1942

(אנגלית)

״מירציאה״

 

 

שאלת ווג׳ווד[1] התייחסה כמובן ל״מירציאה״ אבל מספר המפליגים והמיקום שגויים. ״מירציאה״ עכשיו במֶרְסין, ובה 40 פליטים רומניים. תשובת קרנבורן[2] מתייחסת ל״מיחאי״ ש-13 נוסעיה עצורים בעתלית. המידע של קרנבורן לגבי ״אוקסיניה״ נכון. ביקשתי רשמית להכניס נוסעי ״מירציאה״ במסגרת מכסת הסרטיפיקטים וכן כותב לממשלה. מדגיש שהצהרת קרנברון לגבי אי אפשרות להעמיד אמצעים למסע לארץ-ישראל אינה מתיישבת עם הבטחתו אחרי ״סטרומה״ למניעת אסונות נוספים. לאפשר לספינות זעירות אלה להמשיך להפליג פירושו להזמין אסון. כן איני יכול להבין מדוע הממשלה צריכה להעדיף הגעת פליטים אלה באופן בלתי חוקי שעה שניתן להכניסם חוקית מכוח הקצאת ספרטיפיקטים לטורקיה.

 

הערות:


[1] ר׳ מסמך 138 הע׳ 1.

[2] ר׳ שם.

 

העתקת קישור