137. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - ״מירציאה״ - 15/5/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  137. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - ״מירציאה״ - 15/5/1942
כותרת משנה  אנגלית

137

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

15/5/1942

(אנגלית)

״מירציאה״

 

אדוני,

 

1. הנני מתכבד להודיעך כי לפי דוח מוסמך שהתקבל זה עתה, הגיעה ספינת המנוע ״מירציאה״ למֶרסין ועל סיפונה 40 פליטים יהודים מרומניה.[1] רשימת הפליטים וכן השמות והמענים של האנשים בא״י, שהפליטים ידועים להם, מצורפים בזה.

2. הנהלת הסוכנות מבקשת מן הממשלה לאשר הקצאת רישיונות עלייה לפליטים אלה כדי לאפשר להם להגיע בדרך היבשה לארץ-ישראל. יודגש כי אם אישור זה לא יינתן, עלולים הפליטים להיגרש מטורקיה מדי רגע, ואז ירחפו עליהם אותם סכנות, שלרוע המזל פקדו את קורבנות ״סטרומה״.

3. יש לציין כי אחד הפליטים, מר הרו שניסברג, אינו יהודי ומשום כך אינו ראוי להקצאת רישיון עלייה מטעם הסוכנות היהודית.

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] הספינה ״מירציאה״ הפליגה מרומניה 10/4/1942. ההפלגה אורגנה ביוזמה עצמית של בעלי אמצעים, שרכשו את הספינה. מאיסטנבול, לשם הגיעה 20/4/1942, המשיכה הספינה דרכה לאורך החוף המערבי של טורקיה וב-20/4/1942 הגיעה למֶרסין, הנמל הראשי בדרום-מזרח טורקיה. הספינה טופלה וצוידה שם בסיוע הקונסול הבריטי וב-20/5/1942 הגיעה לחיפה.


העתקת קישור