136. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - ״אוקסיניה" - 15/5/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  136. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - ״אוקסיניה" - 15/5/1942
כותרת משנה  אנגלית

136

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

15/5/1942

(אנגלית)

״אוקסיניה״

 

אדוני,

 

1. הנני מתכבד להידרש לתשובת מזכיר המדינה למושבות, אשר לפי דוחות טלגרפיים ניתנה ב-13 במאי בבית הלורדים, בעניין ההצעה לאפשר לנוסעי הספינה ״אוקסיניה״, שנטרפה, להיכנס לארץ-ישראל.[1]

2. לפי הדוח הטלגרפי, הכריז השר כי אי אפשר בשום אופן שממשלת הוד מלכותו תתיר לפליטים אלה להמשיך דרכם לארץ-ישראל, שכן הדבר יעמוד בסתירה למדיניותה המוצהרת. לעומת זה, במהלך הנאום שנשא בבית הלורדים ב-10 במרס, 1942, בנושא הספינה ״סטרומה״, אמר שר המושבות לפי הדוח הרשמי:

אנו חרדים באותה מידה שחרדים הלורדים האצילים עצמם, לבל תישָנה הטרגדיה [של ״סטרומה״], אולם עלי להבהיר תנאי זה: אנו לא נוכל לנקוט שום צעד אשר יסכל את מדיניותנו לגבי הגירה בלתי-חוקית לפלשתינה. (...) בכפוף למגבלות הללו אוכל להבטיח לבית הלורדים, כי ממשלת הוד מלכותו

תעשה כל שלאל ידה, אך מן ההכרח שהדבר יהיה מותנה בזמן ובנסיבות, וכן גם לא אוכל לתת ערובה מוחלטת כלשהי, שכן הנסיבות עשויות להיות, כמובן, מחוץ לשליטתנו. אולם ממשלת הוד מלכותו מזועזעת ככל לורד אציל נוכח אירוע מחריד זה, ותעשה כל דבר סביר למניעת הישנותו.[2]

3. הנהלת הסוכנות היהודית מתקשה ליישב את התשובה, שכמדווח הושמעה ביום רביעי, עם ההצהרה שצוטטה לעיל. אם ממשלת הוד מלכותו אינה נכונה לאפשר את מעברם של פליטים אלה לארץ-ישראל, עלולים הללו להיגרש מטורקיה או לנסות להמשיך את מסעם בספינתם הרעועה, ובשני המקרים ייתכן שהדבר יסתיים שוב באותו ״אירוע מחריד״, ששר המושבות הבטיח לבית הלורדים כי ממשלת הוד מלכותו תעשה כל דבר סביר למניעתו. כאמור, ההבטחה שהשמיע לורד קרנבורן ב-10 במרס הותנתה בכך שממשלת הוד מלכותו לא תנקוט שום צעד שיערער את מדיניותה לגבי עלייה בלתי-חוקית לארץ-ישראל. אולם מן הראוי לציין, כי מתן אפשרות לפליטים אלה להמשיך דרכם לארץ ישראל לא יעמוד בשום אופן בסתירה למדיניות זאת. הסוכנות היהודית ביקשה שתינָתן לה סמכות לנפק רישיונות עלייה לפליטים אלה מתוך הרישיונות הזמינים למעשה מכוח מכסת העלייה, כדי לאפשר להם להמשיך דרכם לארץ-ישראל באופן חוקי, ומשום כך שום שאלה של עלייה בלתי-חוקית אינה יכולה להתעורר במקרה זה. הכנסת הפליטים הללו תעלה בעליל בקנה אחד עם העקרונות שצוינו בהצהרת השר ב-10 במרס, ומן הסוכנות היהודית נבצר להבין מפני מה הוא ראה להכריז כי ממשלת הוד מלכותו לא תוכל להתיר בשום אופן את מסעם לארץ-ישראל, שכן הדבר יעמוד בסתירה למדיניותה המוצהרת.

4. לאור דחיפות העניין, תהיה הסוכנות היהודית אסירת תודה אם הדברים שלעיל יועברו במברק אל מזכיר המדינה.


בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] ב-13/5/1942 שאל לורד ווג׳ווד את שר המושבות לורד קרנבורן בבית הלורדים האם בכוונתו להרשות לחמישה-עשר הפליטים שעל סיפון ״מיחאי״ באיסטנבול ולשלושה-עשר פליטי ״אוקסיניה״, שלכולם קרובי משפחה בא״י להיכנס לארץ זו. קרנבורן השיב כי נוסעי ״מיחאי״ שמספרם שמונה-עשר כבר הגיעו לא״י והושמו במעצר, כמקובל. אשר ל״אוקסיניה״, שכפי שדווח עלתה על שרטון בקרבת איזמיר, העניין נתון בבירור. לורד ווג׳ווד הוסיף ושאל אם יש סיכוי כלשהו כי יינתן לנוסעי ״אוקסיניה״ להגיע לא״י. השר השיב כי אין שום שאלה בדבר מתן הרשאה לנוסעים אלה להפליג לא״י, שכן הדבר עומד בסתירה למדיניותה המוצהרת של הממשלה אולם, כפי שכבר נאמר, שאלת הנוסעים הללו תידון בדחיפות.

[2] ר' מסמך 63 הע' 8.

 

העתקת קישור