125. אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - עלייה מאיראן - 5/5/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  125. אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - עלייה מאיראן - 5/5/1942
כותרת משנה  אנגלית

125

אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

5/5/1942

(אנגלית)

עלייה מאיראן

 

אדוני,

 

אני מבקש להתייחס למכתבי מ-11 בפברואר 1942, שבו ביקשתי את תמיכת הממשלה בהקצאת אשרה לאיראן עבור מר אליהו דובקין, סגן חבר הנהלת הסוכנות היהודית.[1] כאמור במכתבי הנ״ל, עומד מר דובקין לטפל באיראן בענייני עליית יהודים מארץ זו. הובהר לנו על-ידי הקונסוליה האירנית כי מצדם לא תהיה שום התנגדות להענקת אשרה למר דובקין אם פנייתו לקבלה תיתמך על-ידי הממשלה, ולפיכך אני חוזר על בקשתי שהדבר ייעשה.

 בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] ר' מסמך 36.

 

העתקת קישור