118. מברק אל הפדרציה הציונית, דרום-אפריקה - ברכה למגבית קרן היסוד בדרום-אפריקה - 30/4/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  118. מברק אל הפדרציה הציונית, דרום-אפריקה - ברכה למגבית קרן היסוד בדרום-אפריקה - 30/4/1942
כותרת משנה  אנגלית

118

מברק אל הפדרציה הציונית, דרום-אפריקה[1]

30/4/1942

(אנגלית)

ברכה למגבית קרן היסוד בדרום-אפריקה

 

 

מסע מגבית הניצחון של קרן היסוד בדרום-אפריקה פותח שער לשלב מכריע במאבק העולמי נגד כוחות השחור בצל שואת יהודי יבשת אירופה. היות שליש העם היהודי כולו בציפורני היטלר מתבטא נוראות ברצח המוני, בכליאה בגטאות, בעבודות כפייה קטלניות במחנות ריכוז. בתוך ים זה של ייסורים ואימה עומדת ארץ-ישראל היום כמקלט איתן, כמגדלור תקווה לקהילות הנדכאות. היישוב שחושל בארבע שנות מאבק לפני המלחמה נקרא לפעול במלחמה כחלוץ העם היהודי כולו שלמענו הוא נושא בעול שלוש משימות עיקריות,

שהראשונה שבהן שיתוף-פעולה מרבי בהגנת הארץ מול חזיתות המזרח התיכון על-ידי גיוס כל המשאבים הזמינים למאמץ יהודי מובהק בתחומי צבא תעשייה וחקלאות.

שנית מאמץ עליון להציל יהודים קורבנות המלחמה

שלישית התכוננות למאמצים נועזים לשיקום אחרי המלחמה.

להלן הישגים למופת: 12,500 גברים ונשים התגייסו לשירות צבאי, רובם ככולם ביחידות יהודיות. 6,500 משרתים בכוחות ביטחון מקומיים. אלפי בעלי מקצוע יהודים מיומנים מועסקים בעבודות צבאיות בארץ-ישראל וברחבי המזרח התיכון. התעשייה היהודית מעסיקה 30,000 עובדים, נרתמת יותר ויותר לייצור מלחמתי ותפוקתה גדלה פי שמונה מאז 1940. מפעלים רבים עובדים יומם ולילה. למעלה מ-300 בתי חרושת הוקמו מאז פרוץ המלחמה. 113,000 דונם נרכשו בידי הקרן הקיימת בשנות המלחמה. 18 יישובים חדשים נוסדו ומרחיבים שטח העיבוד והתנובה החקלאית. כוח האדם ביישובים הוותיקים והחדשים מנוצל קצה גבול היכולת. למרות תהפוכות המלחמה נכנסו 23,000 פליטים לארץ-ישראל מאז ספטמבר 1939. נעשות הכנות לקליטת קבוצות ראשונות של ילדים מארצות אויב דרך טורקיה. מתבצעים מאמצים גוברים להביא לארץ-ישראל מברית-המועצות פליטים יוצאי פולין. היישוב מתאזר לקראת מאמץ עליון נוסף להגנה ולייצור. אלפי בני נוער עירוני נשלחים לעבודה ביישובים חקלאיים. תושבים רבים מתאמנים לתפקידי הגנה. קבוצות חדשות מגויסות לצבא. ארגון והכוונה של כל המאמצים הללו כרוכים בהוצאות בקנה מידה גדול ומחייבים תמיכה פעילה של הקהילות היהודיות החופשיות. המאמץ הארץ-ישראלי חייב להיות מעניינם של כל היהודים השואפים להצלת העם היהודי ולניצחון הרוח היהודית. שרידתנו תלויה בעיקר בניצחון הדמוקרטיות אבל הניצחון עצמו לא יבטיח את ישועתנו שכן זו תלויה בראש ובראשונה במאמץ העצמי שלנו. קרן היסוד היא הגילום היעיל ביותר של הסתמכות היהודים על עצמם. היא ביטוי מוחשי של נחרצותנו לעצב את גורלנו, לממש את גאולתנו בהישגים של ממש. מי ייתן ותוצאות המגבית שלכם יוסיפו דף נכבד ומפואר חדש בספר השירות הלאומי של קהילות דרום-אפריקה במאמץ לסייע לנו לצעוד קדימה לקראת מטרתנו הקדושה ויביאו בשורה מעודדת של תקווה ליהודי העולם כולו. ההנהלה שרתוק

 

הערות:


[1] לאור ביטול נסיעת מ״ש לפתיחת מגבית קהי״ס בדרום-אפריקה ביקשה הפדרציה הציונית מהנה״ס ב-28/4/1942 סיכום של התפתחות היישוב. מ״ש השיב במברק זה.

 

העתקת קישור