117. מכתב אל אליעזר לוין-אפשטיין, תל-אביב - נשיאות חדשה ל׳׳כופר היישוב״ - 29/4/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  117. מכתב אל אליעזר לוין-אפשטיין, תל-אביב - נשיאות חדשה ל׳׳כופר היישוב״ - 29/4/1942

117

מכתב אל אליעזר לוין-אפשטיין, תל-אביב

29/4/1942

נשיאות חדשה ל׳׳כופר היישוב״

 

א.נ.

 

הנני להודיעך כי בישיבת ועדת הביטחון שנתקיימה אתמול נתמנתה נשיאות חדשה ל״כופר היישוב״ בהרכב הבא:

ד"ר א. ברט - יו"ר; ה"ה א. ברודני,[1] אל' לוין-אפשטיין[2] וג' ליפשיץ.[3]

הוועדה תשלים את הנשיאות על-ידי מינוי חבר חמישי באחת מישיבותיה הקרובות, אולם בקשתה מאת ארבעת חברי הנשיאות שנתמנו לגשת בלי דיחוי לפעולה בנשיאות בעלת סמכות מלאה.

הנני מקווה נאמנה כי תקבל עליך את המינוי ותשתתף במלוא יכולתך בעבודת הנשיאות אשר תפקיד רב אחריות מוטל עליה בימים אלה.

ד"ר ברט נתבקש לכנס את הנשיאות לישיבתה הראשונה באחד הימים הקרובים ביותר.

בכבוד רב,

מ. שרתוק[4]

 הערות:


[1] יצחק אייזיק ברודני (בראלי) (1956-1887). מראשי "בנק הפועלים" ומנהלו מ-1929. חבר בהנהלות של מוסדות משקיים של ההסתדרות.

[2] אליעזר לוין-אפשטיין (1968-1898). עלה מפולין ב-1924 והצטרף לקיבוץ משמר העמק. ב-1930 הקים בית דפוס בת"א ולימים ייסד דפוס משוכלל בבת-ים. היה חבר נשיאות התאחדות בעלי התעשייה ונשיאות מגבית ההתגייסות.

[3] לא זוהה.

[4] מ"ש היה יו׳׳ר "ועדת הביטחון היישובית".

 

העתקת קישור