115. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - ערעור על חוק ההשקאה - 26/4/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  115. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - ערעור על חוק ההשקאה - 26/4/1942
כותרת משנה  אנגלית

115

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

26/4/1942

(אנגלית)

ערעור על חוק ההשקאה

 

אדוני,

 

אנו מבקשים להגיש את הערותינו לחוק ההשקאה (מים עיליים), 1942, שפורסם בעיתון הרשמי מס' 1185 מ-9 באפריל, 1942, ונוטלים הזדמנות זאת גם להגיש את הערותינו לטיוטת פקודת ההשקאה (מי תהום) שהוצעה על-ידי ועדת ההשקאה.[1]

 

שלך בנאמנות,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] למכתב מ״ש צורף תזכיר בן 13 עמודים (אנגלית), שכותרתו: ״ביקורת על החוק המוצע״. התזכיר, המגלה יסודיות ובקיאות בכל הכרוך במשטר ניצול המים בא״י, חובר ככל הנראה בידי אנשי מקצוע במחלקת ההתיישבות של הסוה״י וקרוב לוודאי שנערך בידי מ״ש. אחת הטענות המרכזיות שהועלו בתזכיר היא כי מכוח החקיקה נהנה נציב המים הממשלתי משליטה מלאה ובלעדית בכל הכרוך בניצול מים עיליים ומי תהום, ללא אפשרות ערעור על החלטותיו. כן השיג התזכיר על קביעת החוק, כי אין להשתמש במים שמקורם באזור אחד באזור אחר.

 

העתקת קישור