109. מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, י-ם - הגנה אווירית - 17/4/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  109. מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, י-ם - הגנה אווירית - 17/4/1942
כותרת משנה  אנגלית

109

מכתב אל המזכיר הראשי, ג'ון מקפרסון, י-ם

17/4/1942

 (אנגלית)

הגנה אווירית

 

אדוני,

 

1. אבקש להודיעך כי קורס לאימון מדריכים להגנה אווירית[1] מקומיים יתקיים בבית הספר החקלאי מקווה ישראל מ-24 באפריל עד 2 במאי. הקורס מיועד למועמדים מיישובים חקלאיים ומאזורים כפריים.

2. הקורס ינוהל בידי מר מ. נמצא-בי,[2] יועץ מיוחד של הסוכנות היהודית להגנה אזרחית, לפי ספר ההדרכה להגנה אזרחית של משרד הפנים, שנמסר לך בעבר.

3. שמות המועמדים יימסרו על-ידי מר נמצא-בי לידיעתך, והעתק יימָסר לבוחנים ביום פתיחת הקורס.

4. כפי שנהגנו במקרים הקודמים, אנו מבקשים כי הממשלה תמנה בוחן חיצוני אשר ינהל את הבחינות וכי תעודות המלצותיו ינופקו לחניכים שיעמדו בבחינות.

5. כן אנו מבקשים כי הבחינות יתקיימו בבית הספר החקלאי מקווה ישראל בהסתיים הקורס, כלומר ביום שישי, אחד במאי (בכתב) ובשבת, 2 במאי (בעל-פה).

בכבוד רב,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] הג״א - Air Raid Precaution. שלטונות המנדט הטילו את משימת ההגנה האווירית ביישוב היהודי על הסוה״י (סת"ה ג-2, עמ' 1267).

[2] מרדכי נמצא-בי (1949-1903). עורך דין. עלה מבריה״מ ב-1924. מייסד מכבי האש ומד״א בחיפה וחבר נשיאות מרכז מכבי האש. מארגן ומפקד השוטרים המיוחדים בחיפה בשנות המרד הערבי. בראשית מל״ע-2 ניהל את ההגנה האזרחית בחיפה. נשלח מטעם הסוה״י ובסיוע שלטונות הצבא להשתלם באנגליה בענפי הג״א ובשובו נתמנה ל״יועץ הסוה״י לענייני הג״א״.

 

העתקת קישור