102. מכתב אל מועצת חבר הקבוצות - חבר הקבוצות וגיוס האישה - 10/4/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  102. מכתב אל מועצת חבר הקבוצות - חבר הקבוצות וגיוס האישה - 10/4/1942
כותרת משנה  כולל מכתב גם למזכירות חבר הקבוצות

102

מכתב אל מועצת חבר הקבוצות[1]

10/4/1942

חבר הקבוצות וגיוס האישה

 

ח.נ.,

 

הנני להציע לכם להעמיד על סדר יומה של מועצתכם את שאלת גיוס הנשים ולהחליט על הקמת קבוצת המתנדבות ראשונה ממשקי חבר הקבוצות.

לאחר התנופה הראשונה של התנדבות נשים לצבא, שנתנה קצת למעלה מאלף מתנדבות, בא שיתוק. עד היום נכנסו לחיל העזר הארץ-ישראלי לנשים קרוב ל-600 נשים עבריות. בקרב המתנדבות שטרם הגיע תורן להיכנס למחנה האימונים יש מספר לא קטן של מתחרטות. מתנדבות חדשות הולכות ופוחתות. אם לא תבוא בימים הקרובים תנופה חדשה של גיוס - יש לחשוש שהמפעל יצטמצם במידותיו הקיימות וציבור המגויסות הקטן ירגיש את עצמו עזוב ומבודד, ללא המשך.

המבקר בימים אלה בסרפנד אי אפשר שלא יתהה על הניגוד המפתיע בין החיים המכים גלים בתוך מחנה הנשים ובין הקיפאון הגמור בחוץ. תמונת המחנה מרהיבה ומרוממת: ציבור נשים יהודיות מגילים וממעמדות שונים התלכד למאמץ חלוצי צבאי ועושה את שליחותו בחום לב ובהכרה עמוקה. בתוך הציבור הזה מרובות חברות תנועת העבודה, צעירות וקשישות, בהן גם חברות בעלות ותק ציבורי רב.

רק ענף אחד של התנועה אינו מיוצג במחנה, או מיוצג במספר שכמוהו כאין - ענף התנועה הקיבוצית.

הסתלקות חברות התנועה הקיבוצית מהשתתפות בגיוס היא בעיני תקלה כפולה. הנזק שהיא גורמת לגיוס, בכמות ובאיכות, אינה טעונה הסבר. אך לדעתי יש בהסתלקות זו גם פגיעה במעמד התנועה הקיבוצית. חלוציות אינה זכות הנקנית במעשה אחד וקיימת בכוחו לצמיתות. חלוציות נתבעת תמיד לעמוד מחדש במבחן של כל שעת חירום.

אני מקווה נאמנה שדיונכם בשאלה זו יביאכם לידי מסקנה כי על חבר הקבוצות לתרום את חלקו לגיוס הנשים כשם שתרם לגיוס הגברים. עדיין לא נואשתי מלראות בין המתנדבות גם מספר ניכר של חברות הקיבוץ המאוחד,[2] אך בקשתי אליכם היא לא לדחות את החלטתכם עד שהעמדה החיובית לגבי גיוס הנשים תהיה לנחלת התנועה הקיבוצית כולה, אלא להביא בלי דיחוי להתנדבות מספר מסוים של חברות, שיהיה מתאים לכוחו המספרי ולערכו החלוצי של חבר הקבוצות, בתקווה כי עצם המעשה הזה יעורר גם אחרים. 


בכבוד ובברכת הגיוס,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

*

26/4/1942

מכתב אל מזכירות חבר הקבוצות

 

ח.נ.,

 

בהמשך למכתבי אליכם מיום 10/4/1942. קראתי בעיתונות על החלטת מועצתכם להביא לידי התנדבות לצבא חמישים חברות של משקי חבר הקבוצות.[3]

הנני להביע את קורת רוחי מהחלטה זו ואבקשכם להודיעני על מהלך הפעולה ומתי אתם עומדים להשלים את המכסה.

רצוי לקבל רשימות מפורטות של המתגייסות לקבוצותיהן. 

בכבוד רב,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] המועצה התכנסה ביום זה בדגניה ב'.

[2] ר' מסמך 30.

[3] ״דבר״ 12/4/1946: ״פה אחד התקבלה החלטה על הקמת קבוצת מתגייסות בת 50 חברות של חבר הקבוצות שתצאנה להתגייס ולמחנה אימונים בעוד מספר ימים״.

 

העתקת קישור