99. מכתב אל י' לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - יהודי אירופה על סף הרעבה - 30/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  99. מכתב אל י' לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - יהודי אירופה על סף הרעבה - 30/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

99

מכתב אל י' לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון

30/3/1942

 (אנגלית)

יהודי אירופה על סף הרעבה

 

לינטון יקר,

 

ב-9 במרס פרסמו העיתונים הארץ-ישראליים את הדוח המצורף של סט״א משטוקהולם, שם נאמר כי ייתכן שהיהודים בארצות הכיבוש הגרמני עומדים על סף הרעבה ממשית על-ידי הנאצים.[1] באותו שבוע פורסם דוח רשמי, שבו נאמר כי ממשלות בעלות-הברית אפשרו שיגור מצרכי מזון ליוון כדי להקל על מצב התזונה הנורא השורר בארץ זו, הנתונה בשלטון מדינות ה״ציר״.

עלה בדעתי האם לא הגיעה השעה לפניית ארגונים יהודים ייצוגיים לממשלות בעלות-הברית לעשות משהו נוכח הסכנה המרחפת על הקהילות היהודיות בשטחים הכבושים בידי הגרמנים. מאחר שרבות מאוד מן הקהילות הללו מרוכזות כעת בגטאות או בערים מרכזיות, נראה שניתן להתגבר על הקשיים הטכניים הכרוכים בשיגור מצרכים אלה, כמובן בתנאי שיהיה אפשר לשכנע את הגרמנים לספק את אמצעי ההעברה ולערוב לכך שהמזון אכן יסופק אך ורק לקהילות היהודיות שבהן מדובר. ברי לי, כמובן, שכל הצעה ממין זה כרוכה גם בסכנה, שכן הגרמנים יהיו עשויים להניח שהם פטורים מכל אחריות להזנת קהילות יהודיות אלה אם ידעו כי ניתן להשיג עבורן מזון מחוץ-לארץ.

בטרם יינקט צעד כלשהו יש לוודא כי דוח זה של סט״א נכון. אני סבור כי אם יתברר שהדוח אכן אמיתי, יהיה צורך לנקוט פעולה כדי למנוע מה שעלול להיות השמדה ממשית של יהדויות אירופה. 

שלך בכנות,

משה שרתוק

הערות:


[1] תחת הכותרת ״גזרות נוראות נוספות על יהודי אירופה״, פרסם ״דבר״ את הידיעה הבאה ב-9/3/1942:

שטוקהולם (סט״א). קיפוחים נוספים יהיו מנת גורלם של היהודים בארצות הכיבוש הנאצי בשנת 1942 עד כדי שלילת מנות המזון והמלבושים לחלוטין מיהודים אלה - זוהי החזות החדשה בעיתוני גרמניה שהגיעו הנה. [---] בגלל הארכת המלחמה ברוסיה לא תהיה כל אפשרות לספק צידה ומלבוש לגטאות היהודים בפולין. [---] פקידי גסטפו מבקרים בבתי היהודים בכל נפות ה״רייך״ ומשננים ליהודים להתכונן לקראת ״מסע ארוך״.

 

העתקת קישור