94. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - ״מיחאי״ ו״אוקסיניה״ - 25/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  94. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - ״מיחאי״ ו״אוקסיניה״ - 25/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

94

מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון

25/3/1942

(אנגלית)

״מיחאי״ ו״אוקסיניה״

 

 

חזרתי [על] בקשה לרישיון לנקוב שמות 20 פליטים רומניים שהגוררת שלהם נטרפה במימי טורקיה. עכשיו עצורים באיסטנבול. אחד מאנשי הקבוצה התגייס לצבא הבריטי, עבר בארץ-ישראל בדרכו לשירות. השאר כוללים תעשיינים. מבין שאם הקבוצה לא תורשה להיכנס לארץ-ישראל תהיה מועדת להחזרה לרומניה. היום הודיעני ברלס שתי ספינות ״מיחאי״[1] ו״אוקסיניה״[2] עם חמישה-עשר שלושה-עשר פליטים הגיעו לטורקיה מרומניה. ״אוקסיניה״ נדרשה לצאת למרמרה. חוששים לאסון אם תמשיך ההפלגה. פנינו לממשלה בשני המקרים ללונדון.[3] שרתוק

 

הערות:


[1] הידיעה כי ״מיחאי״ עוגנת באיסטנבול ועל סיפונה כ-1,400 גרמה לשר המושבות קרנבורן להנחות את שגרירות בריטניה בטורקיה למנוע החזרתה ללב ים או לרומניה, ולהציע לנציב העליון במברק בהול לאפשר את כניסת הפליטים לארץ-ישראל ולעוצרם בעתלית. כשהתברר כי בספינה 14 נוסעים בלבד הותר לה להפליג לא״י. ״מיחאי״ הגיעה לחיפה ב-7/5/1942 ונוסעיה הועברו לעתלית.

[2] ״אוקסיניה״ הפליגה מרומניה בראשית מרס 1942 ועל סיפונה 15 פליטים. הספינה עלתה על שרטון בחופי איזמיר, נוסעיה ניצלו והועברו לחוף.

[3] הפניות לא אותרו. בעקבותיהן נועד ב' לוקר ב-26/3/1942 עם שר המושבות קרנבורן והציע להניח לספינות פליטים המגיעות לטורקיה להמשיך בדרכן לא״י ולעצור את נוסעיהן עם הגיעם. למחרת, 27/3/1942, בתזכיר שהגיש לרה״מ צ׳רצ׳יל, הציע קרנבורן, כדי למנוע הישנות אסון ״סטרומה״, לא למנוע ספינות פליטים שיגיעו לים האגאי מלהגיע לא״י ולעצור שם את הנוסעים במחנות מעצר (ר' נספח 3). ב-28/3/1942 הגיש קרנבורן תזכיר באותו נושא לשר המלחמה ג׳יימס גריג (ר' נספח 4).

 

העתקת קישור