93. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - רישיונות עלייה לפליטים מרומניה - 23/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  93. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - רישיונות עלייה לפליטים מרומניה - 23/3/1942
כותרת משנה  אנגלית, כולל מברק לסוה"י, לונדון

93

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

23/3/1942

(אנגלית)

רישיונות עלייה לפליטים מרומניה

 

אדוני,

 

1. אני מתכבד להתייחס להודעתי מ-6 במרס,[1] אשר בה ביקשתי בשם הנהלת הסוכנות היהודית רשות לייחד רישיונות עלייה לפליטים שהגיעו באחרונה מרומניה ועצורים עכשיו בטורקיה.

2. פליטים אלה כוללים קבוצה של 21 איש, שספינתם נטרפה בהתנגשה בגוררת קטנה במימי טורקיה.[2] אחד מהם התגייס מאז לצבא הבריטי ועבר דרך ארץ-ישראל בדרכו לשירות במזרח התיכון. לפי המידע שנמסר לסוכנות היהודית על-ידי התאחדות התעשיינים בארץ-ישראל, אחד מאנשי הקבוצה, בעלים של מפעל הצינורות הגדול ביותר ברומניה, הצליח להימלט מארץ זו יחד עם רעייתו, בתו, וארבעה מנהלים טכניים של מפעלו. יש לו אח בארץ-ישראל, שהוא שותף במפעל לצביעת אריגים בתל-אביב, והוא נכון לסייע לו ולטכנאים שלו בהקמת מפעל צינורות, שהביקוש להם דחוף שכן עדיין אין בארץ-ישראל מפעל לייצור צינורות.

3. מידע שהוברק אלינו מאיסטנבול בימים האחרונים מבהיר, כי אם אנשים אלה לא יורשו להיכנס לארץ-ישראל, הם יישלחו חזרה לרומניה. פירושו של דבר, ללא ספק כמעט, שגורלם ייגזר למוות. לפיכך מבקשת הסוכנות היהודית בדחיפות, שהממשלה תמצא דרך להקדיש לעניין זה שימת לב מיידית ואוהדת.

בכבוד רב,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

 

23/3/1942

מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון

 

 (אנגלית)

 

מספר בעלי הסרטיפיקטים בסלובקיה אינו ידוע. ניתן לבררו אצל ליכטהיים. מניח שהמספר קטן. אשר לנוער נקוט מאמצים לכלול כל שטחי אויב בדומה להונגריה ורומניה. שרתוק.

 

הערות:


[1] ר' מסמך 70 סעיף 6/א.

[2] הכוונה, לנוסעי הספינה ״דור די והאל״ שהפליגה מרומניה בינואר 1942. הספינה עלתה על שרטון בחופי טורקיה, נוסעיה ניצלו והובאו לטורקיה.

 

העתקת קישור