89. מכתב אל ועד הארחה, תל-אביב - מועדון לחיילי צבאות הברית - 22/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  89. מכתב אל ועד הארחה, תל-אביב - מועדון לחיילי צבאות הברית - 22/3/1942

89

מכתב אל ועד הארחה, תל-אביב[1]

 22/3/1942

מועדון לחיילי צבאות הברית

 

ג. נ.,

 

הנני לאשר בתודה את קבלת מכתבכן מ-8 בח״ז, שבצירוף לו הואלתן להמציא לי סקירה מפורטת על פעולות מועדון החיילים בתל-אביב.

קראתי את הסקירה בעניין רב ואף על פי שרוב הדברים בעיקרם היו ידועים לי, נתנה לי הסקירה מושג יותר חי ומקיף משהיה לי על מהלך הפעולה.

הפעולה הענפה שהתפתחה סביב המועדון יש בה ברכה רבה והיא נותנת כבוד ובלי ספק גם סיפוק לעושיה.

טבעי הדבר, שבהיותכן שקועות ראשכן ורובכן בפעולה זו, בהיותכן רואות בעליל את התועלת שהיא מביאה ומצטערות על חוסר האפשרות להרחיבה עד למלוא היקפה האפשרי - אתן מגיעות לתלות את הקולר בתוארם של המוסדות, על אשר אינם נענים לצורכי פעולה זו במידה הראויה.

במידה שהאשמה זו נודעת לסוכנות היהודית עלי להזכיר לכן, כי הסוכנות נושאת בעול הדאגה לטיפול בצבאות בעלי הברית בכל הארץ ומוציאה על טיפול זה סכומים הגונים למדי. גם אנו רואים בצער את אפשרויות הפעולה המתקצצות מחוסר אמצעים. אך גזירה עלי לעבוד במסגרת יכולתנו. לדאבוננו הרב חל השנה צמצום קשה בתקציב המחלקה המדינית ואיננו רואים כל אפשרות להגדיל את תקציבנו לטיפול בצבא.

עם זה עלי לציין שהחזקת המועדון בתל-אביב והפעולות הנעשות באמצעותו עולים לנו כ-40 לא״י לחודש. נוסף על כך השקיעו עד עכשיו 700 לא״י בשיפור המועדון ו-100 לא״י בסידור המועדון האוסטרלי. לתוכניות חג המולד בתל-אביב אנו מקציבים במיוחד, מדי שנה בשנה, 50 לא״י.

אפשר שכל זה אינו מספיק, אך אין כאן כל שאלה של חוסר יחס או חוסר הערכה. את טענתכן בנידון זה עלי לדחות. תמיד עקבנו בעניין רב אחר מהלך העבודה במועדון ומסביבו. אני זוכר היטב את הזמן כשדיברנו השכם ודבר על הצורך לגייס לעזרת המועדון כוחות מתנדבים מתוך הציבור העירוני בתל-אביב, דוגמת הגיוס המוצלח שנעשה לפני כן בחיפה. אני שמח לראות מסקירתכן שגיוס זה נעשה בממדים רחבים למדי והביא ברכה רבה לפעולה. כן הנני זוכר היטב כיצד דרשנו מהמועדון התל-אביבי סידור סיורים וטיולים, בייחוד ביישובים חקלאיים, ונתקלנו בהיסוסים שמא טיולים אלה יתקבלו כתעמולה פוליטית שלא תהיה לרצון לאנשי הצבא. רק לאחר שניגשנו לארגון פעולה כזו במרכזים אחרים והיא הוכיחה את חיוניותה ותועלתה, החל בה גם המועדון בתל-אביב. בסיפוק רב קראתי עכשיו את הסברתכן-אתן על חשיבותם הרבה של טיולים אלה.

איני יכול להודות גם באשמה אחרת שאתן תולות בסוכנות היהודית, והיא שבמשך שנה ומחצה לא ביקרנו אף פעם במועדון החיילים בתל-אביב. החתום מטה בלבד ביקר במועדון, במשך התקופה הנזכרת, לפחות תריסר פעמים בהזדמנויות שונות ובשעות שונות. כן הקדיש הח״מ לא מעט זמן לטיפול בענייני המועדון תוך שיחות עם ה״ה שוחט ומאירוביץ ועם הגב' גוטמן והתייעצויות עם מר [יהודה] גולן המרכז את ענייני הטיפול בחיילים מטעם המחלקה המדינית.

הנני רוצה להבטיחכן נאמנה, שהסוכנות היהודית מעריכה מאוד את חשיבותם של המועדונים לחיילים ואת העבודה הרבה, המסורה והברוכה של העסקניות המטפלות במועדון התל-אביבי.

זה כמה זמן יש בדעתנו לכנס את עסקני הטיפול בצבא לפגישה ארצית, לשם חילוף דעות וטיכוס עצה על שכלול הפעולה. נקווה שיעלה בידינו להוציא את המחשבה הזאת לפועל בעתיד הקרוב. 

בכבוד רב,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] המוענות: ר' גוטמן, א' דוידוביץ, פ' גרינברג, ב' שלוש, פ' בבלי.

 

העתקת קישור