87. מכתב אל אריק מיּלס, מנהל מח' ההגירה, י-ם - היתרי עלייה לילדים מרומניה ובולגריה - 19/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  87. מכתב אל אריק מיּלס, מנהל מח' ההגירה, י-ם - היתרי עלייה לילדים מרומניה ובולגריה - 19/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

87

מכתב אל אריק מילס, מנהל מח' ההגירה, י-ם

19/3/1942

(אנגלית)

היתרי עלייה לילדים מרומניה ובולגריה

 

אדוני,

 

אני מבקש להתייחס למכתבך מ-22 בפברואר, 1942, בעניין כניסתם של ילדים מרומניה ומבולגריה לארץ-ישראל[1] ולהודיע כי קיבלנו את המברק שלהלן ממר ברלס, הנמצא עכשיו באיסטנבול:

למכתב הממשלה מ-22 בפברואר. לאחר שיקול מדוקדק מציע את ההליך הבא:

1) רשימת הילדים תוגש על-ידי המשרד הארץ-ישראלי לקונסול השווייצי.

2) הקונסול יזהה את הילדים ויעביר את הרשימה לנציגות השווייצית באנקרה.

3) קצין הפיקוח על הדרכונים באיסטנבול יאשר את הרשימה ואני אספק אשרות מעבר.

4) קצין הפיקוח על הדרכונים יעניק אשרות בהגיע הילדים לאיסטנבול ולאחר זיהוי.

אנא פנה לממשלה לאור הנ״ל והברק.

 

אני מקווה כי תואיל להסכים לנוהל שהוצע במברק שלעיל, וליידע בהתאם את הרשויות הנוגעות בדבר.

בכבוד רב,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] ר' נספח 1.

 

העתקת קישור