85. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - עיתון עברי לחיילים היהודים - 18/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  85. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - עיתון עברי לחיילים היהודים - 18/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

85

מכתב אל המִפקדה, ירושלים

18/3/1942

(אנגלית)

 עיתון עברי לחיילים היהודים

 

א.נ.,

 

ברצוני להידרש לשיחתי עם קולונל הֶטון[1] בעניין ההצעה להוציא לאור עיתון לחיילים יהודים.

הוועד למען החייל היהודי[2] מעוניין ליטול מפעל זה תחת חסותו ונכון לממן את ההוצאות הכרוכות בו ככל שסיוע חומרי, ככל שמדובר בהספקת נייר, לא יינתן על-ידי השלטונות הצבאיים. הרעיון הוא להוציא לאור עיתון דו-שבועי בעברית. הוא יופץ בקרב החיילים היהודים הארץ-ישראליים המשרתים בכוחות המזרח התיכון אם חינם ואם תמורת דמי מנוי סמליים.

הנושא כולו נדון בדצמבר 1941 בשיחה עם .[3]d.a.a.g ועם קצין המידע לציבור במפקדה הראשית של המזרח התיכון, ותגובתם הייתה חיובית.

מאחר שנראה כי חיוני שעיתון החיילים ייכתב וייערך, ככל שיינתן, על-ידי החיילים עצמם, אנו מציעים כי סמל ראשון ז' פיינשטיין[4] מפלוגה 12 של ה״באפס״ הארץ-ישראליים ימונה לעורך העיתון.

מן הראוי שלפני הופעת העיתון יבקר סמל ראשון ז׳ פיינשטיין ביחידות שונות כדי למנות כתבים ומשתתפים. דבר זה יחייב הקצאת אמצעים נאותים עבורו לשם ביקוריו במחנות צבא בארץ-ישראל ובשטחים סמוכים לה, שם משרתים חיילים יהודים.

אנו נהיה אסירי תודה להחלטה מהירה לגבי מינויו של סמל ראשון ז׳ פיינשטיין.

אנו גם נשמח לדעת אם נוכל לצפות לסיוע כלשהו בהוצאת העיתון, ומהם הסידורים שיונהגו לגבי צנזורה. 

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] מפקח על משרד האספקה.

[2] נוסד ע״י המוסדות הלאומיים באוקטובר 1940.

[3] כנראה מייג׳ור ל׳ סטייפלס.

[4]  זאב פיינשטיין (שפר) (1964-1891). עלה ב-1913. מראשוני קיבוץ איילת השחר וממתנדבי הגדוד העברי. מראשי מפא״י ופעיל ב״הגנה״. התנדב לצבא הבריטי. לימים ח״כ וסגן יו״ר הכנסת.

 

העתקת קישור