82. מכתב אל הנהלת הטכניון העברי, חיפה - הבטחת זכויות המתגייסות - 16/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  82. מכתב אל הנהלת הטכניון העברי, חיפה - הבטחת זכויות המתגייסות - 16/3/1942

82

מכתב אל הנהלת הטכניון העברי, חיפה[1]

16/3/1942

הבטחת זכויות המתגייסות

 

א.נ.

 

לשם עידוד גיוס הנשים והבטחת זכויותיהן של המתגייסות, אנו רואים צורך בקביעת סידורים לגבי הנשים המתגייסות מבין העובדות הקבועות במוסדות ובמפעלים גדולים, בדומה לאלה שנקבעו לגבי הגברים המתגייסים.

באנגליה קיים חוק המבטיח את זכותם של כל המתגייסים, בכלל זה גם הנשים, לחזור לעבודתם הקבועה בגמר שירותם. חוק זה אינו קיים בארץ ובמקומו צריך לבוא משטר יישובי עצמי להנהגת אותו הֶסדר. הנוהג שיקבעו בעניין זה המוסדות המרכזיים וחשובי המפעלים הכלכליים צריך לשמש מופת לאחרים.

ואלה הן התקנות שאנו מציעים להנהיגן:

א) כל עובדת שהתנדבה לחיל העזר של הנשים, ואשר תפנה אליכם תוך שלושה חודשים לאחר גמר שירותה, תוחזר למשרתה הקודמת באותם התנאים ובאותה המשכורת שהיו בזמן התגייסותה.

ב) המתנדבת לא תפסיד את זכות הוותק וההעלאה בדרגה המגיעות לה לפי המקובל בגלל היעדרה לרגל הגיוס.

ג) במידה שאתם משתתפים בקופת פנסיה או קופת תגמולין אחרת לעובדים שלכם, ובמקרה שאתם מכניסים תשלומים לקופות אלו על חשבון העובדת המתנדבת לצבא, תוסיפו לעשות זאת גם בזמן היותה בשירות הצבאי.

נודה לכם מאוד אם תסכימו להנהיג תקנות אלו ולהודיענו על כך. 

בכבוד רב,

משה שרתוק

המחלקה המדינית

הנהלת הסוכנות היהודית


הערות:


[1] נשלח גם אל: מחלקת החינוך של הוה״ל; הנהלת קופ״ח; הנהלת ביח״ר אתא; הנהלת בנק הפועלים ועוד.

 

העתקת קישור