81. מכתב אל הנהלת הוועד הלאומי, ירושלים - שירות לאומי - 16/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  81. מכתב אל הנהלת הוועד הלאומי, ירושלים - שירות לאומי - 16/3/1942

81

מכתב אל הנהלת הוועד הלאומי, ירושלים

16/3/1942

שירות לאומי

 

א.נ.,

 

הנני להביא לפניכם תוכנית שנתאשרה על-ידי הנהלת הסוכנות היהודית בישיבתה מאתמול והטעונה אישור מצדכם.

התוכנית היא לחייב בשם שני המוסדות המרכזיים את כל בוגרי בתי הספר התיכוניים, בני המחזור המסיים השנה את חוק לימודיו, להקדיש שנה לשירות לאומי.

הכוונה היא לשירות לאומי משני סוגים: משק וביטחון.

השירות במשק מכוון לעבודה במשק החקלאי המעורב, הן בהתיישבות העובדת הלאומית והן בהתיישבות הפרטית.

השירות בביטחון מכוון בעיקר לנוטרות, הן במשטרת היישובים היהודים והן בתפקידי נוטרות כלליים, ובמקרים ידועים גם לתפקידי ביטחון אחרים.

הנני רואה את עצמי פטור מלהסביר את חשיבותה המוסרית והמעשית של תוכנית זו. המחסור בידיים עובדות במשק החקלאי המעורב הולך ומחמיר וגורם לתקלות רציניות. כן הננו נתקלים בקושי רב בגיוס הנוטרים בגלל פיגור המשכורת הממשלתית. אחרי האמרת מחירי צורכי החיים הולכות ורבות ההתפטרויות בקרב הנוטרים בעלי המשפחה ואין לאל ידינו למלא את העמדות המתפנות. כן איננו יכולים להיענות לדרישות המופנות אלינו מזמן לזמן להמצאת מועמדים לתפקידי נוטרות חדשים, והתוצאה היא שעמדה אחרי עמדה נשמטת מידי הנוטרות העברית ונכבשת על-ידי הערבים.

הננו סבורים, ששני המוסדות צריכים למנות במשותף ועדה מרכזית לארגון הפעולה.

יהיה צורך לכנס בהקדם אסיפות כלליות של תלמידים לשם הסברת העניין. ייתכן שנצטרך לפנות במכתב חוזר מיוחד אל הוריהם.

אנו מניחים, שביסוד התוכנית מונח העיקרון של בחירת הצעירים בשדה השירות הלאומי הרצוי להם. ממילא מובן שהנערות תגויסנה כולן למשק החקלאי.

הנהלת הסוכנות היהודית מילאה את ידי החתום מטה למנות, יחד עם נציג הוועד הלאומי, את הוועדה המרכזית.

הנני מקווה שתתנו את הסכמתכם השלמה לתוכנית. הנני לבקשכם למנות בישיבת היום את נציגכם למינוי הוועדה למען אוכל להיוועד איתו בלי דיחוי. 

בכבוד רב,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור