77. מכתבים אל הנהלות בנק אפ"ב וקרן היסוד, תל-אביב - שוטרים ונוטרים נפגעי מאורעות הדמים - 12/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  77. מכתבים אל הנהלות בנק אפ"ב וקרן היסוד, תל-אביב - שוטרים ונוטרים נפגעי מאורעות הדמים - 12/3/1942

77

מכתבים אל הנהלות בנק אפ"ב וקרן היסוד, תל-אביב

 12/3/1942

שוטרים ונוטרים נפגעי מאורעות הדמים

 

ד"ר ברט[1] היקר,

 

ידועה לך היטב פרשת השומרים והנוטרים נפגעי מאורעות הדמים. כיום נשארו בתל אביב שמונה מאלה, המתנוונים בקיום עלוב. קיומם עלוב הן משום שעליהם להתפרנס מפירורים והן משום שהפירורים ניתנים כדמי סיוע ולא כשכר עבודה.

בתוך כל הדאגות והטרדות הנני מנסה לתת עכשיו את דעתי על סידורים של שמונה אלה. והנה מודיעים לי, כי אחד מהם נתקבל בשעתו לעבודה אנגלו-פלשתינה בנק ולאחר שעבד למעלה משלושה חודשים במחלקת המפרעות לפרדסנים - פוטר מעבודתו בשל חיסולה של אותה המחלקה.

שאלתי היא - האומנם אי אפשר לקבלו חזרה ולהעסיקו במחלקה אחרת? כל מוסדותינו חייבים בהתאמצות מיוחדת לגבי האנשים האלה וחובת התאמצות כזו מוטלת, כמדומני, במיוחד על אפ״ב לגבי האיש שזכה כבר פעם להיכנס בשעריו ודימה בנפשו כי הגיע אל המנוחה והנחלה.

אודך מאוד מאוד אם תקדיש את תשומת לבך האישית למשאלתי ותאפשר לאיש לחזור לעבודה. בברכה ובתודה למפרע, 

מ. שרתוק

*

הלשכה הארצית לקרן-היסוד,

 

מודיעים לי כי אתם עומדים לפטר שניים מעובדיכם הקבועים בשל סירובם להתגייס לפי צו המוסדות הלאומיים. הנני בא, בראש וראשונה, להמריץ אתכם לא לדחות את הפיטורין האלה ולא להחזיק בשירותכם אנשים המשתמטים מחובת ההתנדבות לצבא.

שנית, הנני לבקשכם לקבל לעבודה במקום המפוטרים שניים מהשוטרים והנוטרים שנפצעו על משמרתם בימי מאורעות הדמים ונשארו עד היום ללא סידור. חובה מיוחדת מוטלת עלינו לסייע לאנשים אלה, שסבלו בעשותם את שליחות כולנו, לחזור למסלול החיים הרגיל ולאפשרות של קיום מכובד.

הנני סמוך ובטוח שתעריכו את חשיבות בקשתי ותיענו לה. מר י. כרמי, המטפל בסידורם של השוטרים והנוטרים נפגעי המאורעות, יבוא איתכם בדברים ביחס למועמדים. 

בכבוד רב,

מ. שרתוק

 הערות:


[1] אהרון ברט (1890-1957). יו״ר ״אנגלו פלשתינה בנק״. מילא תפקידים ציבוריים-כלכליים לפני קום המדינה. יו״ר ״כופר היישוב״ ומגבית התגייסות והצלה. לימים מנהל בנק לאומי לישראל.

 

העתקת קישור