69. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - "סטרומה" - 5/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  69. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - "סטרומה" - 5/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

69

מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון

5/3/1942

 (אנגלית)

"סטרומה"

 

 

טיעון כתב ׳׳טיימס׳׳ בירושלים כי הרשאת כניסה ל״סטרומה״ [לא׳׳י] תעורר חשדות ערביים מעולם לא הועלה בידי הממשלה.[1] סביר כי לחשדות אלה גם אין מקום שכן לפי ההודעה הרשמית שאך זה פורסמה 40,000 סרטיפיקטים עדיין זמינים אפילו לפי "הספר הלבן". מציע מכתב ל׳׳טיימס׳׳. הברק. שרתוק

 

הערות:


[1] במכתב ללינטון מ-9/3/1942 ציין ניימיר כי בשיחותיו עם דוברים פרלמנטריים לא נתקל כלל בחשדות מסוג זה. נאמר לו כי השלטונות מנעו בעד נוסעי

 "סטרומה" להפליג לא"י על יסוד העיקרון, כי אין להתיר לאנשים מארצות אויב להיכנס לארץ וכן עקב מחסור במצרכים בא"י.

 

העתקת קישור