68. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - תעסוקת אזרחים בצבא מחבלת בגיוס - 2/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  68. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - תעסוקת אזרחים בצבא מחבלת בגיוס - 2/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

68

מכתב אל המִפקדה, ירושלים

2/3/1942

(אנגלית)

תעסוקת אזרחים בצבא מחבלת בגיוס

 

אדוני,

 

ברצוני להסב את שימת לבך למכשלה חמורה בתחום הגיוס, הנובעת מן העובדה שרבים מאוד מבין הכשירים לשירות צבאי מועסקים כאזרחים על-ידי גופים צבאיים שונים.

עניין זה נדון בכמה שיחות בין החתום מטה ובריגדיר בדינגטון,[1] שבמהלכן התקבל רושם כי יינקטו צעדים מסוימים, אולם נראה לי שעלי להעלות נושא זה שוב ולבקש הכרעה ברורה.

אלפי גברים בריאים בגיל הגיוס, לרבות מי שנקראו על-ידי המוסדות הלאומיים היהודים להתגייס לצבא, כלומר גילאי 20 עד 30, מועסקים אם ישירות ואם באמצעות קבלנים במסגרת רשויות צבאיות. העובדה שגברים בגיל הגיוס בדרך כלל, ומי שנקראו במפורש להתגייס בפרט, יכולים להשיג בנקל תעסוקה כאזרחים, תמיד הגבילה את מאמצי הסוכנות היהודית לקדם את ההתגייסות בקרב היהודים. מצב זה מתפרש על-ידי האנשים שבהם מדובר ישירות, ועל-ידי הציבור בכללותו, כמלמד על כך שלצבא עצמו אין עניין מיוחד בגיוס, או לפחות שתעסוקה בעבודות צבאיות נחשבת בעיניו כחשובה באותה מידה כשירות צבאי.

הסוכנות היהודית מציעה אפוא כי לצורך מבצע הגיוס יוצאו הוראות לכל הרשויות הצבאיות לפטר, ולא להעסיק בעתיד, גברים בגיל 20 עד 30 אשר לא יוכלו להוכיח שהם פטורים מהתנדבות עקב מצב משפחתי, מצב בריאות או נימוקים סבירים אחרים. אם יוסכם, כי תעודות שיונפקו מטעם הסוכנות היהודית ישמשו כהוכחה לפטור זה, ואם יהודים שאין ברשותם תעודות שכאלה ייחשבו כבלתי כשירים לתעסוקה בצבא כאזרחים, יהיה בכך כדי לפשט את ההליכים. 

בכבוד רב,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] בריגדיר וויליאם בדינגטון (1975-1895). קצין מטה בריטי ממוצא יהודי. ב-1941 התמנה לראש המנהלה הצבאית בירושלים.

 

העתקת קישור