66. מכתב אל מייג'ור ל' סטייפּלס, המִפקדה, ירושלים - גיוס לצי הבריטי - 2/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  66. מכתב אל מייג'ור ל' סטייפּלס, המִפקדה, ירושלים - גיוס לצי הבריטי - 2/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

66

מכתב אל מייג'ור ל' סטייפּלס, המִפקדה, ירושלים

2/3/1942

(אנגלית)

גיוס לצי הבריטי

 

מייג׳ור סטייפלס יקר,

 

למכתבך מ-27 בפברואר [1].1942

ההודעה אשר לה התייחסת פורסמה כדי לאפשר לנו להיווכח האם נוכל להיענות לפניית הצי המלכותי אלינו לספק מספר גברים בעלי מקצוע כעובדים אזרחיים לעבודה במצרים נוכח הדחיפות היתרה הנובעת ממצב הספנות הנוכחי.[2]

אנו נשאלנו גם על-ידי האמריקנים האם נוכל לספק גברים בעלי מקצוע ועובדי משרד לצורכיהם-הם.

בוודאי ידוע לך, כי מספר בעלי מקצוע נשלחו באחרונה מארץ-ישראל לעבודה דחופה בעבדאן, בדרום פרס.

לאור כל זאת, ולאור הצרכים שיש לצבא הבריטי עצמו בעובדים אזרחיים, נמתחים משאבי כוח-האדם שלנו עד נקודת שבר.

 

בברכה,

מ. שרתוק

 הערות:


[1] המכתב לא אותר.

[2] לדוח משלחת הצי על ביקורה בארץ-ישראל ר׳ אצ״מ S 25/5096.

 

העתקת קישור