65. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - גיוס לתפעול נמלים - 2/3/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  65. מכתב אל המִפקדה, ירושלים - גיוס לתפעול נמלים - 2/3/1942
כותרת משנה  אנגלית

65

מכתב אל המִפקדה, ירושלים

2/3/1942

(אנגלית)

גיוס לתפעול נמלים

 

אדוני,[1]

 

הקדשנו מחשבה רבה לשאלת הקמתה של פלוגה יהודית חדשה לתפעול נמלים במקום היחידה המעולה אשר נפלה בשבי ביוון.

ברצוננו להציע, כי אחת מפלוגות החפרים היהודיות תועבר לחיל ההנדסה על מנת שתשמש יסוד עיקרי לפלוגה החדשה המוצעת. מן הבירורים שהיה ביכולתנו לעשות עלה בבירור, כי פלוגת חפרים מנוסה תבצע כראוי את מטלות העבודה בנמלים. יתר על כן, מאחר שבאחרונה חל גידול ניכר בגיוס יחידות חפרים מקרב האוכלוסיות המקומיות במזרח ובדרום-אפריקה לשם שירות במזרח התיכון, אנו מניחים כי יהיה אפשר לוותר על פלוגת חפרים יהודית אחת ככל שהיא תידרש לרמה גבוהה יותר של שירות.

מחוור לנו, כי אפילו תתקבל הצעתנו זו, עדיין יהיה מחסור בחיילים להשלמת המצבה הנדרשת, וכי יידרשו חיילים בעלי ניסיון מיוחד בסוורות. הסוכנות היהודית תעשה ככל יכולתה להשגתם.

אבקשך, כי כאשר תשקול את הצעתנו תביא בחשבון את הנסיבות הארץ-ישראליות הבאות:

1. ההיצע של עובדי נמל יהודים בארץ-ישראל היה מוגבל תמיד.

2. עקב הסיום המצער של המערכה ביוון, אבדו רבים מאוד ממיטב חיילינו מפעילי הנמלים מאז ועד תום המלחמה.

3. רוב עובדי הנמלים נשואים. הקִצבה המשפחתית הנוכחית, הבלתי-מספקת בעליל, יוצרת מחסום בלתי-עביר בפני גיוס גברים נשואים מתוך מגזר העובדים. גיוסו של ראש משפחה מתוך מגזר זה [9 מילים משובשות] על המשאבים שבידי היישוב היהודי. 


בכבוד רב,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] הנמען לא ידוע.

 

העתקת קישור