59. ישיבת מיוחדת של הנהלת הסוכנות, ירושלים - הצנזורה ואסון ״סטרומה״ - 26/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  59. ישיבת מיוחדת של הנהלת הסוכנות, ירושלים - הצנזורה ואסון ״סטרומה״ - 26/2/1942

59

ישיבת מיוחדת של הנהלת הסוכנות, ירושלים

26/2/1942

הצנזורה ואסון ״סטרומה״

 

 

משה שרתוק: אתמול בבוקר נקלטה ידיעה מהרדיו הבריטי, שהאונייה ״סטרומה״ עלתה על מוקש וכל נוסעיה נספו. הרדיו הבריטי וגם ״רויטר״ מסרו ידיעה זו בשם הסוכנות הטלגרפית של וישי.

ביקשנו מהממשלה להתקשר עם קושטא ולברר את העובדות. הבטיחו לנו לעשות זאת (גם אני טלגרפתי לקושטא). המזכיר הראשי מסר לי כי טִלגרף לצירות הבריטית באנקרה והוא מחכה לידיעות. הוא הביע את ספקותיו על אמיתות הידיעה, הואיל ומקורה וישי. היום נשמעה ידיעה ממקור גרמני על הצלת 60 איש מנוסעי האונייה. רדיו קהיר מסר כי סירת הפיילוט, שגררה את האונייה, התפוצצה אף היא. מלונדון מודיעים כי משרדנו שם פרסם הודעה על אסון ״סטרומה״. עד עתה טרם קיבלנו ידיעה מקושטא, וגם הממשלה עוד לא קיבלה כל תשובה. אין ספק שאי-קבלת התשובה אומרת הרבה בעניין זה - פירושה שהאונייה אינה בקושטא. הצנזורה סירבה לכתחילה לפרסם את הידיעות שנתקבלו בנימוק שהממשלה מבררת את הפרטים. השתדלנו לשכנע את הצנזורה שאפשר לפרסם את הידיעה מתוך הסתייגות, אולם לאחר שיקול דעת הודיעו לנו שאין הם יכולים להרשות לפי שעה את הפרסום. העיתונות הופיעה איפוא היום עם מסגרת שחורה, והידיעה התפשטה מהר בכל היישוב.

לרבים מתושבי הארץ היו קרובים באונייה. בתל-אביב הייתה התרגשות איומה. הידיעה הגיעה לוועידת הפועלות, אשר הפסיקה מייד את ישיבתה והלכה בהפגנה למושל המחוז. קיבלן סגן נציב המחוז מר סקריבנר. אחרי הצהריים התקיימה בתל-אביב הפגנת נוער. ההפגנה הייתה רועשת, אולם מצד המשטרה לא היו כל הפרעות.

לאחר בירור הוחלט שאין כל אפשרות לחכות לידיעות נוספות, והוועד הלאומי התכנס לישיבה דחופה אתמול בהשתתפות ד"ר ג׳וזף. בישיבה זו הוחלט על שביתה כללית היום משעה 12.00 עם עוצר פנימי מהצהריים עד שעה 7.00 בערב. בחוגים שונים גם נשמעה דרישה להפגנות, אולם התנגדו לכך, והעוצר הפנימי בא למנוע הפגנות. העוצר הפנימי אף ייתן ביטוי לאבל שהיישוב שרוי בו יותר מאשר הפגנות רועשות. בממשלה ידעו היטב על ההתרגשות ביישוב, אבל התנחמו בכך שהידיעות טרם ברורות. לשכת ההסברה שלנו שלחה דין-וחשבון על מעפילי ״סטרומה״. דין-וחשבון שני ייערך על-ידִי במשך היום ויימסר לפרסום בעיתונות.[1] עוד נצטרך לדון על פעולתנו כלפי הממשלה, אבל אין לעשות זאת עתה.

 

הערות:


[1] נראה שמדובר בסיכום זהה על פרשת סטרומה שחיבר מ״ש על יסוד מסמך לשכת ההסברה. סיכום זה פורסם בעיתונות העברית ב-6/3/1942 ומובא במסמך הבא.

 

העתקת קישור