53. מברקים אל הסוכנות היהודית, לונדון וניו-יורק - ״סטרומה״ - 22/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  53. מברקים אל הסוכנות היהודית, לונדון וניו-יורק - ״סטרומה״ - 22/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

53

מברקים אל הסוכנות היהודית, לונדון וניו-יורק

22/2/1942

 (אנגלית)

״סטרומה״

 


אל: יוסף לינטון, לונדון


סירוב הממשלה להכניס [לא״י את נוסעי] סטרומה מנומק חלקית [ע״י שיקולי] ביטחון גם ע״י אי-אפשרות מעשית להכניס את כל הנוסעים בגלל קשיי אספקה או חלקית בגלל רתיעה מסלקציה. ביצעתי פנייה מחודשת דחופה להכנסה כוללנית. הדגשתי תקדים מאות פליטים לא-יהודים משטחי אויב.[1] הזמתי קשיי אספקה שכן הרוב פרודוקטיביים ואילו תוספת 200 לא פרודוקטיביים זניחה. היישוב נכון לשתף [את הפליטים] במכסות [המזון]. הכרזתי נכונותנו, אם בלתי נמנע, לקבל על עצמנו סלקציה שכן אין כל סיבה להפקיר הכל מפני שניתן להכניס רק חלק. בינתיים השגתי הסכמת הממשלה להכניס למעשה כל הילדים למטה מ-[2].16 ברלס יוצא לאיסטנבול לעסוק בזה ובעליית ילדים מרומניה והונגריה. נקוט צעדים לכלול בולגריה. הברק לאיסטנבול ולנו.


*

אל: ארתור לוריא, ניו-יורק


הצגתי מחדש דרישה דחופה להכנסת [נוסעי] סטרומה [לארץ]. הדגשתי תקדים מאות פליטים לא יהודים משטחי אויב שהוכנסו לארץ-ישראל. קבעתי שאם לא ניתן להכניס את כל הנוסעים נהיה מוכנים לקבל על עצמנו סלקציה. בינתיים השגתי הסכמת הממשלה להכניס למעשה כל הילדים למטה מ-16. ברלס יוצא לאיסטנבול לעסוק בזה ובעליית ילדים רומניה הונגריה.

 

הערות:


[1] שהורשו למצוא מקלט בא״י.

[2] ר' נספח 1.

 

העתקת קישור