48. מכתב אל יוסף קטאוי, פחה, קהיר - תמיכת יהודי מצרים באוניברסיטה העברית - 18/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  48. מכתב אל יוסף קטאוי, פחה, קהיר - תמיכת יהודי מצרים באוניברסיטה העברית - 18/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

48

מכתב אל יוסף קטאוי, פחה,[1] קהיר

 18/2/1942

 (אנגלית)

תמיכת יהודי מצרים באוניברסיטה העברית

 

מר קטאוי יקר,

 

עלי להתנצל על איחורי בשיגור נוסח ההודעה בערבית, שאת פרסומה באחד מעיתוני קהיר החשובים הואלת בטובך לקבל על עצמך. אני מקווה שמאמציך בכיוון זה יישאו פרי.[2]

האוניברסיטה העברית עומדת לשגר לקהיר משלחת, שחבריה גב' אדוארד אגיון[3] וד"ר יקיר בכר.[4] מטרת המשלחת לאסוף כספים לצרכיה השוטפים של האוניברסיטה. אך טבעי, שבהפנותה את בקשותיה ליהודים מצריים, תדגיש המשלחת את חשיבות המחקר והלימוד המתבצעים בפקולטה למדעי המזרח של האוניברסיטה.

שליחות זאת ראויה לכל תמיכה, ואין בלבי שמץ ספק שאתה וחבריך תעשו כמיטב יכולתכם להצלחתה. יקשה להגזים בערכה של העבודה המתבצעת באוניברסיטה העברית הן כמרכז עולמי של לימודי היהדות והן כמכשיר במאמץ המלחמה למען ארץ זו בימי משבר אלה.

אשר למפעל המיוחד של הוראת ערבית, אשר בו יש לסוכנות היהודית עניין מיוחד, ואשר הוא נושא ההודעה המצורפת בזה, ארשה לעצמי לבקש את עזרתך לו בשלב מאוחר יותר, לבל יתנגש במסע ההתרמה הנוכחי של האוניברסיטה העברית. אוסיף, כי בעוד שסיוע כספי לאוניברסיטה העברית ולפקולטה למדעי המזרח שלה יקדם פעילות זאת באורח כללי, הצרכים הישירים שלה אינם בהישג ידה של האוניברסיטה העברית ולפיכך נדרשים לה אמצעים כספיים מיוחדים.

אני מקווה מאוד, שהן האוניברסיטה העברית והן תוכניתנו להוראת ערבית יזכו לתמיכתך המוסרית והמעשית.[5]

 

שלך בנאמנות,

מ, שרתוק

 הערות:


[1] ראש הקהילה היהודית בקהיר, חבר בית הנבחרים המצרי.

[2] העניין לא נתחוור.

[3] לידיה אגיון. רעיית אדוארד אגיון, יליד אלכסנדריה ופעיל שם במוסדות ציבוריים. עלה ב-1935, היה ממייסדי כפר ידידיה וחברת ביטוח ״מגדל״ וחבר הנהלת חברת יהלומים בנתניה. הבית שהקים בירושלים ברחוב סמולנסקין 1 היה לימים למגורי השרד של שר החוץ ואח״כ של רה״מ.

[4] משפטן וכלכלן, פרופ׳ בביה״ס הגבוה למסחר וכלכלה באיסטנבול, עלה ב-1931. מנהל חברות ואיש ציבור בת״א. נשיא מועצת ארגון עולי טורקיה. הורה בביה״ס הגבוה למשפט וכלכלה בת״א.

[5] מכתב נוסף אל קטאוי באותו נושא כתב מ״ש ב-9/4/1942 (אצ״מ S 25/128).

 

העתקת קישור