47. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - "סטרומה" - 18/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  47. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - "סטרומה" - 18/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

47

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

 18/2/1942

 (אנגלית)

"סטרומה"

 

אדוני,

 

אך זה הגיע לידי דוח, שעדיין לא אומת, שלפיו עזבה ״סטרומה״ את איסטנבול בשבת שעברה [14/2/1942].[1] ככל הנראה, לא ניתן עוד לעמוד בלחצי השלטונות הטורקים להפלגת הספינה.[2] אם אכן דוח זה נכון, לא תהיה כל אפשרות להוציא משם את הילדים ולהביאם לארץ-ישראל כפי שהוסכם על-ידי הממשלה, אלא אם כן תינָקט פעולה מיידית כלשהי.

לפיכך אבקש כי יישלח מייד מברק אל נציג ממשלת הוד מלכותו באיסטנבול, במטרה לברר אם הספינה אומנם הפליגה, ולהורות לו כי אם הספינה עדיין לא הפליגה, ידרוש בדחיפות מן השלטונות הטורקים לעכב עד להורדת הילדים משם; אם הספינה כבר הפליגה, יש לעוצרה בנמל הטורקי הקרוב ביותר לאותו צורך.

אני מניח כי לאור התנאים השוררים בספינה, שעליהם עמדתי בהודעתי הקודמת, תפליג "סטרומה" לאורך החוף ולפיכך לא יהיה קושי טכני רב ביצירת מגע עם רב-החובל.

אפילו יהיה אפשר להציל את הילדים באופן זה, ימשיך גורל הנוסעים כולם להיות מקור לדאגה חמורה. שתי סכנות מרחפות עליהם: אסון ימי או נפילה בידי כוחות ה״ציר״. כדי למנוע בעד שתי אלה מבקשת הסוכנות היהודית במלוא החומרה, מתוך שיקול אנושי, כי יינָקטו צעדים להבטחת שיתוף-פעולה מצד הצי המלכותי לשם תפיסת הספינה בהקדם האפשרי. 


בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] ב-9/2/1942 הודיע שגריר בריטניה באנקרה לממשלתו, כי השלטונות הטורקים קבעו את 16/2/1942 כמועד אחרון לשילוח "סטרומה" מחופי ארצם. "סטרומה" נגררה בידי הטורקים ללב הים השחור ב-22/2/1942.

[2] בפברואר 1941 חוקקה טורקיה חוק שקבע כי לפליטים יהודים יינתן מעבר בטורקיה בתנאי שיהיו בידיהם אשרות כניסה לארץ כלשהי. השלטונות הטורקים סירבו להניח לפליטי סטרומה לרדת לחוף איסטנבול מחשש שהבריטים לא יתירו את כניסתם לא"י והם יישארו בטורקיה.

 

העתקת קישור