46. מכתב אל ד"ר נגריאנו, ירושלים - מעפילי "דריין" - 16/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  46. מכתב אל ד"ר נגריאנו, ירושלים - מעפילי "דריין" - 16/2/1942

46

מכתב אל ד"ר נגריאנו,[1] ירושלים

 16/2/1942

מעפילי "דריין"

א.נ.

 

שמעתי שכב' הודיע בשיחה, כי ידוע לו שסיבת אי-שחרורם של מעפילי "דריין" ממחנה ההסגר של עתלית היא סירובם להתגייס לצבא לפי הצעת השלטונות.

הנני להעיר לכב', כי סיפור מעשה זה אין לו כל יסוד במציאות. לא הייתה שום הצעה מצד השלטונות למעפילי "דריין" להתגייס לצבא, לא בא שום סירוב להתגייס מצד המעפילים. אדרבא, הסתדרות אחת פנתה לממשלה בבקשה לשחרר את חבריה הנמצאים בין מעפילי "דריין" על מנת שכולם יתגייסו לצבא והממשלה ענתה בשלילה. עמדתה השלילית של הממשלה לגבי שחרור מעפילי "דריין" מבוססת על נימוקים מדיניים ונקבעה בניגוד גמור לצורכי הגיוס והמאמץ המלחמתי של המשק העברי. 

בכבוד רב,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] לא זוהה.

העתקת קישור