45. מכתב אל מייג'ור ל' סטייפּלס, המפקדה, ירושלים - גיוס אזרחי ארצות אויב - 16/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  45. מכתב אל מייג'ור ל' סטייפּלס, המפקדה, ירושלים - גיוס אזרחי ארצות אויב - 16/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

45

מכתב אל מייג'ור ל' סטייפּלס, המפקדה, ירושלים[1]

 16/2/1942

 (אנגלית)

גיוס אזרחי ארצות אויב

 

מייג׳ור סטייפלס יקר,

 

תשומת-לבי הוסבה לתשובה שנתת לבקשת מר א. נ. וויידנפלד להתמנות לדרגה פיקודית, שאת העתקה אני מצרף כדי להקל עליך להגיב.

אין ספק, שקביעתך כי מאחר שהמבקש ממוצא אוסטרי הוא יכול להתקבל רק לחיל החפרים, ושם רק כטוראי, בטעות יסודה.

ההוראה מן המטה הראשי, שאותה הראית לי בטובך כאשר נועדתי עם קולונל הֶטון ועמך ב-13 בפברואר, אינה מניחה מקום לספק לגבי כשירותם של אזרחים אוסטרים וגרמנים לשעבר לשמש בתפקידי קצונה, בכפוף לכמה תנאים.

לבד מסוגיית הקצונה, ההוראה כי אפילו כטוראי יכול מר וויידנפלד להתגייס רק לחיל החפרים, נראית כעומדת בסתירה לנוהג המתקיים מאז הוחל בתהליך הגיוס לגבי אזרחים גרמנים ואוסטרים לשעבר, או אף לא-לשעבר. הפלוגות של ה״באפס״, חיל ההובלה, וחיל המהנדסים וכן גם היהודים הארץ-ישראליים המשרתים בחיל האוויר המלכותי, מלאות אנשים כאלה. אילו מומשו ההגבלות הנקובות במכתבך, היה כל מהלכו של מסע הגיוס בקרב יהודי ארץ-ישראל לובש צביון אחר.

אין ספק בעיני, כי במקרה זה אירעה בהיסח הדעת אי-הבנה כלשהי, ולפיכך אודה לך מאוד אם העניין יוברר. 


שלך בכנות,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] מכתבי מ״ש למפקדים שונים במפקדת הצבא הבריטי בא״י מוענו כולם לפי המען שלהלן:

Administration & Quarter Master General, Army

Head Quarters,

Pal. Base & Lineof Communication.

 

העתקת קישור