43. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - ״סטרומה״ - 15/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  43. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - ״סטרומה״ - 15/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

 

43

מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון

 15/2/1942

 (אנגלית)

״סטרומה״

 

 

צעדים מאומצים להשפיע על הממשלה להכניס את נוסעי סטרומה על פי המכסה החדשה כָשלו. רק ילדים גילאי אחת-עשרה עד שש-עשרה יורשו להיכנס. נוקט פעולה מיידית לגבי אלה. מבין תנאים באונייה. נואשים. מצב הבריאות מידרדר. מקרים רבים מאוד של דיזנטריה. חשש להתפרצות מגפות בהתחמם מזג האוויר. שרתוק

 

העתקת קישור