37. מכתב אל הצנזור הראשי, ירושלים - צנזורה - 11/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  37. מכתב אל הצנזור הראשי, ירושלים - צנזורה - 11/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

37

מכתב אל הצנזור הראשי, ירושלים

 11/2/1942

(אנגלית)

 צנזורה

 

אדוני,

 

אבקש להסב את שימת לבך לכך, שלפי מברק שנתקבל ממשרדנו בלונדון, מברק שנשלח על-ידינו לאותו משרד ב-18 בינואר, מספר 36, לא הגיע לתעודתו.

כדי לסלק כל אי-הבנה שייתכן כי התעוררה בנושא זה, רצוני להציג את ההסברים הבאים: בתחילת ינואר קיבלתי מעמיתי מר לוקר בלונדון מברק שתאריכו 2 בינואר, וזה לשונו:

״וייצמן מודאג מאוד נוכח היעדר תשובות כלשהן מבלוך[1] לכמה מכתבים ומברקים בעניין מפעל תרופות סויה ועבודת המכון בכלל. אנא ברר מייד סיבות השתיקה והברק״.

השם ״בלוך״ במסר זה מתייחס לד"ר בלוך, מנהל מכון המחקר דניאל זיו ברחובות,[2] שאפשר כי ידוע לך שהוא מנוהל בידי ד"ר וייצמן. המילה ״מכון״ במברק מתייחסת למכון המחקר דניאל זיו. ב״סויה״ הכוונה לניסויים בגידול פולי סויה בא״י, המתבצעים במכון וייצמן ע״י תחנת המחקר החקלאי של הסוכנות היהודית, הסמוכה אל מכון המחקר דניאל זיו.

מקץ הבירורים שנדרשו, הברקתי למר לוקר ב-18 בינואר כלהלן:

לשלך 32 התברר כי בלוך כתב פעמיים ב-7/10 ופעמיים ב-15/10 וגם ב-11/1, 31/12, 20/10, המכתב האחרון לאמריקה. הבריק ב-14/1, 5/1, 1/1, 21/12, 13/11, 5/11, 26/10, '17/10 7/10. כל אלה הכילו מידע מלא של המכון והפרמצבטיקה בנושא הסויה שהוברק בקשר לדוח מרס. דוח חדש יישלח בקרוב. זה לגבי בלוך, התלוי כמובן בוולקני.[3]

אם תשובה זו עוכבה בידי הצנזורה, לא אוכל אלא לתלות את הדבר בתוכן הסתום של המסר. לפיכך רצוני להבהיר, כי קבוצת המספרים הכלולה במברקי אינה חלק מצופן, אלא פשוט התאריכים של מכתביו ומברקיו של ד"ר בלוך אל ד"ר וייצמן. השם ״וולקני״ הנזכר בתשובתי מתייחס לפרופ׳ אלעזרי-וולקני, ראש תחנת המחקר החקלאי שלנו.

אני בטוח, כי לאור הבהרות אלה תמצא דרך לשחרר את מברקי מ-18 בינואר, אם אומנם עוכב.

בכבוד רב,

מ. שרתוק, הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] בנימין בלוך (1959-1900). מנהל אדמיניסטרטיבי של מכון זיו מ-1939.

[2] מכון המחקר ע״ש דניאל זיו נוסד ב-1934 ביוזמתו של ח״ו. ממנו צמח מכון וייצמן ברחובות.

[3] מכון וולקני לחקר החקלאות נוסד ע״י הסוה״י ב-1921 ברחובות. נקרא ע״ש מנהלו הראשון יצחק וולקני (אלעזרי).

 

העתקת קישור