34. מברק אל ארתור לוריא, ועד החירום, ניו-יורק - עליית ילדים - 9/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  34. מברק אל ארתור לוריא, ועד החירום, ניו-יורק - עליית ילדים - 9/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

34

מברק אל ארתור לוריא, ועד החירום, ניו-יורק

9/2/1942

(אנגלית)

 עליית ילדים

 

 

הממשלה הסכימה להכניס ילדים מתחת לשש-עשרה מרומניה הונגריה.[1] מספר טרם נקבע. מבררים אפשרויות למסע טרנזיט גם לגבי ילדי סטרומה.[2]

שרתוק

 הערות:


[1] ר' מסמך 32, הע' 2.

[2] הוראת הממשלה לאפשר כניסת הילדים הגיעה לשלטונות בטורקיה ב-22/2/1942.

 

העתקת קישור