28. מכתב אל קפטן ניקולס הֶמוֹנד, המפקדה י-ם - כוננות לקראת פלישה גרמנית - 3/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  28. מכתב אל קפטן ניקולס הֶמוֹנד, המפקדה י-ם - כוננות לקראת פלישה גרמנית - 3/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

28

מכתב אל קפטן ניקולס הֶמוֹנד,[1] המפקדה י-ם

3/2/1942

 (אנגלית)

כוננות לקראת פלישה גרמנית

 

קפטן ה. היקר,

 

בלי שאקטין את ערך הדברים שהשגנו בחודשים המעטים מאז התחלנו במפעלנו,[2] חושבני שאין אנו מתקדמים כראוי בשים-לב לזמן הקצר שברשותנו. כפי שהדגשתי פעמים מספר, יצטרך ארגוננו לפעול - אם יפעל בכלל - באביב הבא, וחושבני שבקצב השורר עתה בהתקדמותנו לא יהיו אנשינו מאומנים די הצורך כדי לפעול כראוי. המטרה:

1. מטרתנו היא להקים ארגון שיהיה מורכב מיחידות בלתי-תלויות שתוכלנה, בשעה הדרושה, לאסוף את הידיעות המבוקשות ולהעבירן למקום הדרוש. יש לאמן כל יחידה לפעול בפני עצמה. אך בשלב ההתכוננות צריך שתהיה תחנה מרכזית, שתפַקח על היחידות הללו. אם אפשר, כדאי שיהיה פיקוח מרכזי כזה על הארגון, בארץ או בשכנותה, גם אחר-כך.

2. כל יחידה תהיה מורכבת מראש היחידה, סגן, שני עובדים ומְקַבץ-ידיעות אחד. ראש היחידה יהיה אחראי לפעולותיה, יארגן את אוסף הידיעות, יבררן ויכין אותן להעברה. העובדים יהיו אחראים לעצם העברת הידיעות באלחוט. תפקידם, אף-על-פי שהוא נראה כטכני בלבד, יהיה קשה ביותר כי יהיה עליהם לעבוד בתנאים מסוכנים מאוד. מְקַבץ הידיעות יהיה אחראי במחוזו להקמת רשת מוסרי-ידיעות וסוכנים.

המצב הקיים: ביחס לחבר העובדים ליחידות אלו - הצעותיך פחות או יותר מתאימות. ביחס לאימון ולנכונות הכללית של הארגון, אנו חושבים ששיטות האימון הקיימות הן בלתי מספיקות. נכון הדבר ש״ראשי היחידות קיבלו הדרכה בנושאים שונים ושיהיו שיעורים נוספים״, כפי שאתה כותב אלינו, אך שיעורים אלה הם בלתי-קבועים וההפסקות בין שיעור לשיעור גדולות מדי. כדי למלא את החיסרון הזה אנו מציעים, שנוסף לשיעורים הניתנים על ידכם, נכין אנו תוכנית לימודים ונאמן את האנשים בעצמנו. כאשר הזכרתי לך בשיחתנו, עומדים לרשותנו בארץ מספר אנשים שיוכלו לספק את החומר הדרוש. תוכנית האימונים: אימון ה״ראשים״ והאחרים צריכה לכלול, לדעתנו, את הדברים הבאים:

1. ידיעה כללית של סוג האינפורמציה הדרושה (תזוזות צבא, תיאור אובייקטים צבאיים, אינפורמציה על התעשייה ועל הספקת צורכי אוכל, אינפורמציה פוליטית וכו');

2. אימון מדוקדק בהרכב כוחות האויב וציודו, וכושר-הבחנה בין יחידות האויב השונות;

3. קורסים טכניים - קריאה במפות, טופוגרפיה וכו';

4. אמצעי קשר נוספים על האלחוט. קשר נוסף כזה צריך להיות מאורגן באופן מרכזי;

5. ידיעה שלמה, טופוגרפית וכו', של השטח בו תפעל היחידה.

גם על ראשי היחידות וגם על מְקבצי-הידיעות יהיה ללמוד את כל אלה. על ראשי היחידות יהיה לדעת, נוסף על-כך, כיצד לנהל את יחידותיהם בתנאים קשים. יהיה עליהם להמציא שיטת קשר בינם לבין העובדים ובינם לבין מְקבצי-הידיעות.

על מְקבץ-הידיעות יהיה להתחיל מייד בהכנת רשימה של ״מוסרים״, שיבואו בחשבון בנקודות החיוניות בשטח הפעולה. על העובדים יהיה ללמוד להעביר בתנאים קשים את מכשיריהם ממקום למקום, בסודיות ובזמן קצר. כמו-כן הנני מציע שיאומנו מספר עובדים שישמשו כרזרבה במקרה של צורך באחת היחידות. וכן יש להגביר את יעילות ארגוננו על-ידי אימון מספר אנשים שיוכלו להתחפש כגרמנים, איטלקים או תושבים מקומיים, ולשמש כשליחים וסוכנים. אלה יאומנו במפורד ויובאו בקשר עם ראשי היחידות ברגע האחרון.

ציוד: יש הכרח להתחיל בהכנת כל הציוד הדרוש לארגון, וכמו-כן בהכנת מקומות סתר להחביאו. הציוד צריך לכלול בין היתר: בטריות, חלקים למכשירי אלחוט, צלמניות ופילם, כסף של ארצות שונות, מפות, תלבושות ומדים גרמניים, איטלקיים וכו׳, נשק ותחמושת.

זוהי בקווים כלליים התוכנית שאנו חושבים כראויה לביצוע. חושבני שזוהי הדרך היחידה להבטיח עבודה יעילה ומסודרת של המנגנון שאנו משתדלים להקים.

כדי להוציא לפועל תוכנית זו אנו מציעים, שמלבד משה דיין[3] נקבל סמכות למנות עוד מדריך שיחד עמו יהיה אחראי לאימון ראשי היחידות ומקבצי-האינפורמציה.

על דיין או על המדריך יהיה להיפגש עם ראשי היחידות לפחות אחת לשבוע.

שלך,

משה שרתוק

המחלקה המדינית

הסוכנות היהודית

 הערות:


[1] קפטיין ניקולס הֶמוֹנד, מקציני .s.o.e (אחד השירותים הבריטים שעסקו בפעולות חבלה וביון בארצות הכיבוש הגרמני), לפני כן מרצה ללימודים קלסיים באוניברסיטת קיימבריג', חסיד הציונות. עמד מטעם ארגונו בקשרים עם הסוה״י וה״הגנה״. המכתב נכתב במסגרת המגעים לשיתוף פעולה מודיעיני וצבאי בין הסוה״י וארגון ה״הגנה״ שסר למשמעתה, ובין הצבא הבריטי, נוכח חשש מפני פריצה גרמנית דרך בריה״מ לטורקיה אל המזה״ת בשלהי 1941. מכתב מ״ש הוא מענה למכתב הֶמונד. שני המכתבים לא אותרו. הנוסח העברי מועתק ממגן בסתר, עמ' 169-168 (ר' גם סת״ה ג-1, עמ' 356; באואר, עמ' 159-157).

[2] ״התוכנית הארץ-ישראלית״, שהוגשה ע״י הסוכנות לבריטים.

[3] משה דיין (1981-1915). שירת ב״פלוגות הלילה המיוחדות״ של וינגייט, ב-1941 איבד עינו בפלישת הצבא הבריטי ללבנון, אח״כ קצין קשר של ה״הגנה״ במפקדה הבריטית בירושלים עד 1944. לימים רמטכ״ל ושר ביטחון. על דיין הוטל להקים רשת חשאית לאיסוף מידע צבאי ושיגורו לבריטים. הרשת נקשרה ב״תוכנית הא״יית״ (ר׳ דיין, ״תוכנית פעולה למקרה של כיבוש הארץ״, מגן בסתר, עמ׳ 168-167; טבת/דיין, עמ׳ 221-218).

 

העתקת קישור