25. מכתב אל גב' צ'יטי מפקדת א.ט.ס., ירושלים - שם לחיל העזר לנשים - 2/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  25. מכתב אל גב' צ'יטי מפקדת א.ט.ס., ירושלים - שם לחיל העזר לנשים - 2/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

25

מכתב אל גב' צ'יטי מפקדת א.ט.ס., ירושלים

2/2/1942

 (אנגלית)

שם לחיל העזר לנשים

 

גב' צ׳יטי יקרה,

 

אני מבין כי הסתייגת מן העובדה, שאחד מן הכרוזים שפורסמו בידי מחלקת הגיוס שלנו הכיל התייחסות ל-(.Palestine Auxiliary Territorial Service (A.T.S בעוד שההגדרה הנכונה, כפי שהסברת היא: Auxiliary Territorial Service in the Middle East.

רצוני להסב את תשומת לבך לכך, שההודעה הרשמית הראשונה לגבי ה-.,a.t.s שהופיעה ב-24 בדצמבר [1941], קבעה כי ״משרד המלחמה אישר הקמת יחידות Palestine Auxiliary Territorial Service בארץ-ישראל. נושא אותה הודעה, שנשלחה אלינו רשמית, היה הקמת (.Auxiliary Territorial Service (Palestine בנסיבות אלה, ועד לשידורך ביום שישי, 23 בינואר, סבורני שהשימוש שעשינו בהגדרה Palestine Auxiliary Territorial Service היה מוצדק לחלוטין.

גם עכשיו אין זה ברור לגמרי האם קביעתך בשידור כי ״לא מדובר ב-.Palestine A.T.S, אלא ב-Auxiliary Territorial Service in the Middle East, מבטאת החלטה רשמית המחליפה את קודמתה. אם הוחלט לקרוא ל-a.t.s המתגייסות פה A.T.S. in the Middle East, כי אז נשמח לדעת האם זה רק שם שונה ל-.a.t.s הפלשתינאיות או שפירושו ש-.a.t.s יתגייסו גם בארצות אחרות במזרח התיכון.

לסוגיה זו נודעת חשיבות מעשית, שכן הגיעו אלינו פניות מחוגים יהודיים במצרים, המבקשים לדעת אם נשים יהודיות היושבות באותה ארץ, ושואפות לשרת במדים בריטיים, יוכלו להצטרף ל-.a.t.s. תהיה התשובה אשר תהא, אהיה אסיר תודה אם תנחי אותי כיצד להשיב לידידותינו במצרים, או שמא עלי ליידע אותן כי עליהן לפנות בעניין זה ישירות למטה הכללי.[1]

יהיה השם הרשמי אשר יהיה, אנו מניחים כי לא תיוודע לו השפעה על הסידורים שמכוחם המתגייסות היהודיות ל-.a.t.s ירוכזו במחלקות יהודיות, וכי מחלקות יהודיות יהוו פלוגות בכל מקום שהדבר יהיה מעשי. 

בברכה,

מ. שרתוק

הערות:


[1] ב-5/2/1942 השיבה מפקדת הצבא הבריטי במצרים בשלילה לבקשת מ״ש ונימקה זאת בכך שאין מגייסים מתנדבים בארץ נייטרלית (חבס, עמ׳ 45-44).

 

העתקת קישור