23. מכתב אל מייג'ור וולסלי אהרון, מצרים - פלוגת הובלה 178 - 1/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  23. מכתב אל מייג'ור וולסלי אהרון, מצרים - פלוגת הובלה 178 - 1/2/1942

23

מכתב אל מייג'ור וולסלי אהרון,[1] מצרים

1/2/1942

פלוגת הובלה 178

 

מיור אהרון היקר,

 

הנני מצרף מרחוק את ברכתי החמה לחג מלאות שנה לייסוד פלוגתך.

פלוגת ההובלה מס' 5 היא החלוץ לפלוגות ההובלה העבריות.[2] היא הפלוגה היהודית הראשונה בצבא הבריטי במלחמה זו שזכתה למפקד יהודי. היא הפלוגה שהגיעה לשלב הגבוה ביותר בהתפתחותה הפנימית כפלוגה עברית. היא נתנסתה בניסיונות קשים וחמורים, במלחמה במדבר - בהתקדמות, בנסיגה ובמצור[3] - ועל-ידי עמידתה האיתנה בכל אלה הנחילה כבוד לעצמה ולכולנו.

יהי רצון שניסיונה, חסונה וליכודה הפנימי של הפלוגה במשך שנת קיומה הראשונה ישמשו יסוד נאמן להתקדמות נוספת ולהישגים כבירים בעתיד - עד לניצחון הגמור.

ברכתי הנאמנה שלוחה לך, לחבריך הקצינים ולכל הסגנים והחיילים. 

בכבוד רב,

מ. שרתוק

 הערות:


[1] וולסלי-פנחס אהרון. יליד בריטניה. עלה ב-1926. ממייסדי תנועת ״הבונים״ בבריטניה. באוקטובר 1939 התגייס לצבא הבריטי. ב-1940 התמנה למפקד

יחידת ההובלה הארץ-ישראלית 178. מחבר גלגלים בסופה - סיפור קורות הפלוגה.

[2] לימים פלוגת הובלה 178 (ר׳ גלבר א׳, עמ׳ 752; גלבר ב׳, עמ׳ 624; קרוא).

[3] היחידה פעלה במדבר המערבי (לוב), לרבות בטוֹבְּרוּק בתקופת המצור בחורף 1942-1941.

 

העתקת קישור