20. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - ״סטרומה״ - 30/1/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  20. מברק אל יוסף לינטון, הסוכנות היהודית, לונדון - ״סטרומה״ - 30/1/1942
כותרת משנה  אנגלית

20

מברק אל יוסף לינטון,[1] הסוכנות היהודית, לונדון

30/1/1942

(אנגלית)

״סטרומה״

 

 

אחת: בעניין מברקי מ-23 ינואר [מסמך 14] נוסע אחד ב״סטרומה״ מרטין סגל הורשה להיכנס לארץ-ישראל כתוצאה מפנייה אישית לממשלה. זה מאשר הנחתנו כי אין איסור גורף אלא ההחלטה בידי השלטונות המקומיים. מציע לדרוש הוראה כללית כי מי שנבחר על-ידינו יוכנס לפחות כפליט מלחמה בדומה ללא-יהודים רבים שהוכנסו [ארצה] באופן זה.

שתיים: בעניין עלייה של פליטים פולנים מרוסיה העמדה כלהלן. הממשלה טוענת שעל כולם לבוא אישית לקוויבישב לקבל אשרות. רוב הפליטים מרוכזים בטשקנט ואינם יכולים לנסוע לקוויבישב. מ-100 סרטיפיקטים שנשלחו רק חמישה נוצלו על-ידי פליטים שנקלעו לקוויבישב. ביקשתי מהממשלה לבטל התנאים ובמקום זה להסתמך על זיהוי בידי הנציגות הפולנית בקוויבישב. אנא תמוך. הברק תוצאות. 

שרתוק

הערות:


[1] יוסף לינטון (1982-1900). מעובדי הסוה׳׳י בלונדון. מ-1940 עד 1948 מזכירה המדיני. עם ייסוד מדינת ישראל מראשוני משרד החוץ. לימים ציר באוסטרליה, שגריר ביפן ובשוויץ.

 

העתקת קישור